23948sdkhjf
true

Direktør

Hirtshals Havn er en af Jyllands tre største internationale færgehavne med højfrekvente passager- og fragtfærgeruter til bl.a. Norge og Færøerne samt et væsentligt knudepunkt for fiskerisektoren. Havnen har høje ambitioner for udviklingen af havnen og havnens arealer.

Havnen søger en ny direktør, der kan omsætte visionerne til virkelighed – til gavn for erhvervsliv og borgere i Hjørring Kommune og Region Nordjylland som helhed.
Oprettet
Ansøgningsfrist
18. april 2021
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Jylland

Opgaverne
En stor havneudvidelse med forbedringer af indsejlingsforholdene står højt på Hirtshals Havns ønskeseddel. Udnyttelse af havnens arealer til grøn energiproduktion (Power-to-X) til fremme af den havnerelaterede erhvervsudvikling og den grønne omstilling indgår som centralt element i havnens vision.
Med direkte forbindelse til motorvej og jernbane har Hirtshals Havn et stærkt udgangspunkt for at udnytte sin geografiske position i forhold til bl.a. at være porten til Norge.
Den nye direktør får ansvaret for at etablere grundlaget for og efterfølgende realisere disse og andre vigtige projekter. Direktøren skal derfor kunne arbejde strategisk – anvise klare veje til målet, forfølge de fastlagte spor og have stor implementeringskraft.
Direktøren har det overordnende ansvar for alle dele af den daglige drift af Hirtshals Havn, herunder at sikre et højt serviceniveau for havnens kunder, organiseringen af virksomhedens administrative funktioner samt ledelse og udvikling af havnens ca. 20 dedikerede medarbejdere.
Den nye direktør vil skulle have stort fokus på at opbygge gode relationer til havnens interessenter. Det gælder kunderne – fra de små håndværksprægede virksomheder til de store internationale rederier, speditionsfirmaer og fiskeforædlingsvirksomheder. Men det gælder også samspillet med andre interessenter, herunder navnlig Hjørring Kommune, der som ejer, myndighed og repræsentant for borgerne har mange interesser i havnens virksomhed, statslige myndigheder m.fl.

Personen
Den nye direktør for Hirtshals Havn er en person, der med energi og engagement vil bidrage til at udnytte havnens potentialer og derigennem bidrage til havnens kommercielle og finansielle udvikling samt erhvervsudvikling, beskæftigelse og vækst i den nordjyske region.
Udviklingsorientering er en afgørende kompetence hos den nye direktør, hvor udvikling består i at kombinere havnens interesser med de bredere samfundsmæssige interesser, der knytter sig til havnens virksomhed.
Den nye direktør skal have stærke relationelle kompetencer. Stærke relationer og netværk er nødvendige for at lykkes i stillingen.
Direktøren skal kunne yde konstruktivt med- og modspil til bestyrelsen, herunder være åben over for at drage nytte af bestyrelsesmedlemmernes mangeartede erfaringer og kompetencer.
Den nye direktør har i øvrigt følgende personlige og faglige kvalifikationer:

  • Kommerciel forståelse og international indsigt
  • Åben, tillidsskabende og troværdig i sin tilgang til andre mennesker, hvad enten der er tale om medarbejdere, kunder eller andre interessenter
  • Være lydhør, men kunne stå fast og udfordre andre i forhold til, hvad der tjener havnens interesser
  • Struktureret, beslutningsdygtig og evne at prioritere
  • Være kontant og kunne sætte handling, så beslutninger og planer implementeres og realiseres effektivt
  • Udøve markant og tydelig ledelse. Følge op, sætte retning og skabe rammer for samarbejde og faglig udvikling blandt medarbejderne

 

Sådan ansøger du

Ansøgning
Se stillings- og personprofilen og søg stillingen på: www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, telefon 40 63 12 03, eller adm. direktør i MUUSMANN Chris Petersen, telefon 81 71 75 16.Søg jobKontaktinformation
Hirtshals Havn
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals

Send til en kollega

0.078