23948sdkhjf
true

Marstal Navigationsskole på Ærø søger rektor

Navigationsskolen har uddannet skippere og skibsførere siden 1860 og har plads til ca. 290 elever og studerende.
Oprettet
Ansøgningsfrist
20. november 2019
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Ærø Kommune > Syddanmark

Organisationen
Navigationsskolen er en selvejende institution med en bestyrelse. Organisationen består af 3 uddannelsesområder og administrationen. Administrationen består af rektor, prorektor, administrativ leder og 3 administrative medarbejdere, mens undervisningsområdet omfatter 13 undervisere med stor erfaring og unikke undervisningskompetencer inden for det maritime område.
Rektoren refererer til skolens bestyrelse.

De 3 uddannelsesområder er:
1. Navigationsskolens uddannelse af
skippere og skibsførere med gode
lederkompetencer til hele den mari-
time verden. Marstal har netop søsat
den nye skibsføreruddannelse, der
sikrer muligheden for kontinuerligt at
arbejde med de studerendes kompe-
tencer set i lyset af den internatio-
nale konkurrence og redernes behov.
Endvidere kommer også den nye
færgenavigatøruddannelse, der for-
ventes iværksat i løbet af 2020.

2. HF-søfart, som er en 3-årig gymna-
sial uddannelse, der foregår i et
samarbejde mellem navigationsskolen
og VUC-Fyn. Eleverne opnår en hel
HF-eksamen og dertil den maritime
grunduddannelse.

3. Maritim efteruddannelse, der tilret-
telægges efter kundernes behov – i
Danmark eller andre steder i verden,
hvor kunderne ønsker efteruddan-
nelsen gennemført. Efteruddannel-
en er traditionel undervisning eller
E-learning.

Skolens vision
Visionen er, at Marstal Navigationsskole i fremtiden vil være en af de vigtigste medspillere, når der tales om maritime uddannelser i Danmark, samt være en betydende spiller inden for maritim efteruddannelse internationalt. Desuden skal Marstal Navigationsskole være Det Blå Danmarks førstevalg, når man søger uddannelse eller oplysning inden for vores kompetenceområde.

Strategiske fokusområder
Skolens overordnede målsætning er defineret i vedtægterne: "Skolens formål er at udbyde undervisning inden for godkendte søfartsuddannelser i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. Skolen kan herudover udbyde undervisning og kurser samt drive konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for beslægtede områder i begrænset omfang, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder.”

Skolen har endvidere som mål at bevare en levende institution med arbejdspladser på Ærø.

Rektors ansvarsområder og opgaver
Den nye rektor skal have faglig indsigt i undervisningssektoren og være stærkt engageret i institutions- og uddannel-
sesfaglige spørgsmål. Det vil være en fordel, såfremt den nye rektor har en maritim baggrund og har visioner på det maritime uddannelsesområde.

Rektors ansvar er at medvirke til at sikre skolens fortsatte udvikling af uddannelsestilbud både i dybden og i bredden og at fastholde et stærkt økonomisk fundament for de initiativer, der besluttes iværksat. Det skal ske gennem samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere, med øvrige maritime skoler og vidensinstitutioner i Det Blå Danmark og gennem et samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere som f.eks. rederierne.

Centrale opgaver for rektoren
Den nye rektor skal fortsætte det spændende udviklingsarbejde, som skolen aktuelt befinder sig i. Herunder også indgå i samarbejde med øvrige maritime skoler om at hjælpe hinanden, skabe synergier og generelt sikre, at kvaliteten af uddannelser inden for den maritime sektor fortsat placerer Danmark blandt verdens absolut bedste. Den seneste tid er der søsat en række uddannelsestiltag, senest med udviklingen af den nye skibsfører-
uddannelse, der nu er delvist implementeret. Disse og andre spændende tiltag skal følges til dørs og videreudvikles.

Det forventes, at rektor aktivt medvirker til at positionere skolen i uddannelsesdebatten og sikrer, at skolen bidrager til at udvikle og påvirke de fremtidige uddannelsespolitiske beslutninger, så rekrutteringen til Det Blå Danmark styrkes på både kort og lang sigt.

Rektors erfaringer og kvalifikationer
Den nye rektor forventes at have

  • dokumenteret ledelseserfaring og personaleansvar
  • erfaring med økonomistyring og projekthåndtering
  • gerne undervisningserfaring, enten på
    instruktør- eller eventuelt højere niveau
  • et positivt og professionelt engageret mindset

Ansættelsesbetingelser
Det er en fuldtidsstilling, der aflønnes i henhold til chefaftalen af 28. juni 2019.

 

 

Sådan ansøger du

Ansøgning
Send snarest muligt din ansøgning, og senest den 20. november, til
Marstal Navigationsskoles formand Jan Lybecker Steffensen på e-mail:
mail@jansteff.dk.
Ansøgere er velkommen til at kontakte formanden på telefon 4177 8383 for nærmere orientering om jobbet.
Yderligere information om skolen kan findes på http://www.marnav.dk/.Søg jobKontaktinformation
Marstal Navigationsskole
Ellenet 10
5960 Marstal

Send til en kollega

0.09