23948sdkhjf

CECE - Certified Expert in CE Marking

I alt DKK 11.200 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Fredericia Kommune
Periode(r)
11. oktober 2021

13. oktober 2021

Målsætning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking – opnår du den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning.
På dette kursus får du en detaljeret gennemgang af hele CE-mærkningsprocessen. Kurset guider dig vha. billeder og animationer gennem CE-mærkningsprocessen fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærkepladen. Derudover gennemgås forskellene i fremgangsmåde ved delmaskiner og komplette maskiner samt samlinger af maskiner. Maskindirektivet 2006/42/EF danner grundlaget for alle betragtninger. Den komplette kvalifikation til CECE er certificeret af TÜV NORD. Når prøven er bestået, får du tildelt et globalt anerkendt TÜV NORD-certifikat samt titlen "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Indhold

Lovgivning om maskinsikkerhed i Europa

 • E-mærkningsdirektiver
 • De 6 trin til CE-mærkning
 • Roller og ansvarsområder for importører/distributører, driftsansvarlige, producenter og  repræsentanter

Lovgivningens rammebetingelser

 • Maskindirektivet i detaljer: Struktur, omfang, undtagelser
 • Andre relevante direktiver, som f.eks. EMC-direktivet eller ATEX-direktivet

Definition af kravene

 • Fastlæggelse af de væsentlige sikkerhedskrav
 • Anvendelse af standarder, tekniske specifikationer, direktiver, risikovurdering osv.

Fremgangsmåde ved overensstemmelsesvurdering

 • Moduler for procedure vedr. overensstemmelsesvurdering
 • Anvendelse af bemyndigede organer

Verificering af overensstemmelse

 • Designfasen
 • Fremstillingsfasen
 • Testfasen

Teknisk dokumentation

 • Krav til og samling af det tekniske dossier
 • Overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring
 • Placering og anvendelse af CE-mærkepladen

Øvrige betragtninger

 • CE-mærkning af en samling af maskiner
 • Fremgangsmåde ved væsentlige ændringer på en maskine
 • Repræsentant: Krav, udpegelse og ansvarsområder
 • Praktiske øvelser og/eller diskussionsforum som afslutning på hvert modul

 Målgrupper

Dette kursus henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar for CE-mærkning af maskiner. Endvidere henvender kurset sig til personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerhed, herunder:

 • Konstruktører
 • Projektledere
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Alle personer, som deltager i CE-mærkningsprocessen

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage i kurset

 • Deltagelse i kurset "Principper for CE-mærkning"
 • Deltagelse i kurset ”Maskinsikkerhedsekspert”
 • Deltagelse i kurset ”Maskindirektivet i sammenhæng med CE-mærkning"
 • Deltagelse i andre relevante CE-mærkningsseminarer
 • Bestået prøve til CMSE® Certified Machinery Safety Expert

Alternativt kan også mange års erfaring med CE-mærkning være adgangsgivende. Er du ikke sikker på, om din nuværende kvalifikation opfylder det krævede niveau? Henvend dig venligst til os. Vi giver dig en individuel rådgivning og viser dig mulige alternativer for at opfylde forudsætningerne for at deltage i CECE kurset.

Bemærk

Kurset henvender sig specielt til personer, som er direkte eller indirekte ansvarlige for CE-mærkningsprocesser. I dette kursus  indgår en prøve med multiple-choice-spørgsmål ved afslutningen af dag nummer to. Når prøven er bestået, får du tildelt det globalt anerkendte TÜV-NORD-certifikat  og titlen "CECE – Certified Expert in CE Marking". Certifikatet er gyldigt i fire år og kan derefter forlænges med yderligere fire år ved at deltage i en recertificering.

Undervisningsadresse

Efter aftale

Send til en kollega

0.204