23948sdkhjf

Ledelse i praksis med certificering i garuda fokusprofilen

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
30. november 2020

22. januar 2021
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du udviklet dit repertoire inden for lederskab. Med større grad af bevidst- og sikkerhed kan du bruge ledelsesfagets teorier og metoder i konkrete ledelsesmæssige situationer.

Du bliver bedre til at:

 • Reflektere over og forstå din egen tilgang til ledelse, din ledelsesstil og dine styrker som leder
 • Udvikle din egen tilgang og praksis, så du bliver mere handlekraftig og får større gennemslagskraft
 • Bruge konkrete værktøjer og metoder til at udvikle og gennemføre involverende ledelse
  • Den enkelte medarbejder (MUS, coaching, den svære samtale)
  • Gruppen af medarbejdere (kommunikation, møder, udviklingsprocesser)

Din nærmeste leder og dine samarbejdspartnere

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

På modulet arbejder du med dine egne ledelsesmæssige udfordringer og får mulighed for at finde nye løsningsmuligheder og udarbejde konkrete handlingsplaner.

Du arbejder med:

 • Begreber, teorier og modeller om ledelse
 • Det personlige perspektiv – dig, din lederrolle, din ledelsesstil
 • Din ledelsesprofil – kend og udnyt dine styrker
 • Ledelsesrummet – lær at skabe tid og plads til ledelse
 • Kommunikation – din evne til at kommunikere effektivt og målrettet
 • Motivation – forstå hvad der motiverer og demotiverer den enkelte
 • Medarbejderudvikling og ledelse af forandringer
 • Handlingsorienterede ledelsesværktøjer og –metoder

På modulet indgår en certificering i at bruge Garuda FokusProfilen.

Med FokusProfilen kan du afdække, hvad medarbejder foretrækker at fokusere på, og hvilke typer opgaver hun trives bedst med. Det giver dig et godt afsæt for en kvalificeret og konstruktiv dialog om ansvar, motivation, udfordringer og udvikling. – hvad opgaven er at rekruttere, onboarde eller fastholde medarbejdere. Formålet med at anvende et profilværktøj som Garuda FokusProfilen at skabe større selvindsigt, trivsel og succes i jobbet.

Med certificeringen som supplement til modulet Ledelse i praksis får du et praktisk redskab til at få overblik over dine medarbejderes arbejdsmæssige fokus og eventuelle udviklingsområder. Det kan styrke din gennemslagskraft og øge dine muligheder for at skabe den rette arbejds- og ansvarsfordeling.

Læs hele beskrivelsen

Modulet er relevant for dig, der sidder som leder i en organisation og ønsker at udvikle dine kompetencer inden for ledelsespraksis.

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Omdrejningspunktet er derfor at omsætte teorier og modeller til praktiske værktøjer og metoder, som du umiddelbart kan bruge i din ledelse.

Du får ny viden gennem oplæg, refleksion, praktiske øvelser og ikke mindst sparring med andre ledere. Du får indblik i din egen måde at lede på og inspiration til udvikling af dit personlige lederskab.

Mellem undervisningsdagene er der selvstudie med praksisnære opgaver.

Særligt for moduler udbudt som Blended Learning (Gennemførelsesgaranti)
På modulet veksler vi mellem undervisningsdage og dage tilrettelagt som studie- og læringsdage, hvor du i studiegrupper arbejder med teoretiske opgaver, cases og opgaver, der tager afsæt i din dagligdag og dine udfordringer

Særligt for moduler udbudt som On-line forløb (Gennemførelsesgaranti, fuld tid)
Forløbet er opdelt i en række moduler, hvor du har adgang til en række videoer og opgaver, der understøtter din læring. Hver modul afsluttes med en skriftlig aflevering, som du får tilbagemelding på.

Du har gennem hele forløbet mulighed for personlig sparring med underviser og øvrige studerende.

Særligt for moduler udbudt som heltidsstudie
På moduler udbudt som heltidsstudie vil nogle hold indbefatte, at du bliver certificeret i personprofilværktøjet Garuda FokusProfilen.

Om modulet indeholder certificering fremgår under det enkelte udbud. Det er muligt at tilkøbe certificering, hvis du er tilmeldt moduler på heltid uden certificering.

 • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
 • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Send til en kollega

0.354