KURSUS: Den nye planlov - For private aktører

Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune
Periode(r)
21. marts 2018

21. marts 2018

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet.

Der er bl.a. vedtaget nye regler om at prioritere erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at også jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som også trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Undervisningsadresse

DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn

Send til en kollega

0.472