23948sdkhjf

SolarVenti AB

SolarVenti AB arbetar dagligen i nära samarbete med bl.a. montörer, åter-försäljare och underleverantörer i 24 länder.

Samtidigt bedriver vi en liten, men effektiv, produktions- och försälj-ningsverksamhet i i Danmark med endast 22 heltids-anställda medarbetare.

Företaget har sålt, utvecklat, projek-terat och monterat solvärmeprodukter sedan 1981.

Under 2001 påbörjade vi en systematisk utveckling och utprovning av SolarVenti. Vi ville själva producera och sälja den idé vi hade till en effektiv luftsolfångare, som uteslutande skulle drivas av solen utan anslutning till elnätet.

Med utvecklingen av den "nya SolarVenti´n" hade vi, bland flera andra fördelar, också lyckats placera solcellen skyddad i själva panelen. Denna teknik har vi numera patenterad inte bara i Europa utan också i länder som Kina, Japan och Australien. Under 2006 fick SolarVenti AB utmärkelsen - Gazellföretag.

Under 2006 gjorde företaget ett namnbyte från "Aidt till dagens "SolarVenti".

Detta är en markering till att vi numera nästan uteslutande koncentrerar oss på försäljning, montering och vidareutveckling av vårt patenterade SolarVenti luftsol-fångarsystem.

SolarVenti och SolarVenti Hybrid exporteras idag till nöjda kunder i 24 länder runt om i världen.

Det blev först och främst hos kunder med sommar- och fritidshus som SolarVenti fick sitt fäste.

Bland denna målgrupp finns ett extra stort behov av Solar Venti för att hålla inredning och byggnad fuktfri utanför själva säsongen. Dessutom önskar man komma till ett torrt och friskt inomhusklimat när säsongen väl startar.

Detta behov täcker SolarVenti och en extra bonus är att systemet också ger huset ett gratis värmetillskott.

Fortfarande återfinns merparten av våra kunder bland sommarstuge- och fritids-husägare. Nya kundgrupper tillkommer dock hela tiden. Ägare av garage, året-runt bostäder, museum, lager-byggnader, husvagnar, båtar etc. börjar nu att inse fördelarna.

Överallt där det finns behov av en torr, frisk och uppvärmd miljö har SolarVenti en viktig funktion att fylla.

Vårt övergripande mål i verksamheten är att fortsätta det goda sammarbete vi etablerat med våra partners runt om i världen. Vi värnar om att bibehålla och vidarutveckla en bra produkt för att ytterligare stärka vårt fina varumärke.

Fakta om SolarVenti AB

Adresse
SolarVenti AB
Fabriksvej 8,
8881 Thorsø

Region
Danmark
Midtjylland
Favrskov Kommune

Telefon: +45 73-99 30 305

CVR nummer: DK87100618

P nummer: 1003216306

Ansatte: 22

Kontaktpersoner

Hans Jørgen Christensen
Stilling: VD

Send til en kollega

0.11