23948sdkhjf

Aflyste krydstogter koster for tæppekoncern

45 millioner kroner på toplinjen og 15 på driftsresultatet. Det er, hvad tæppeproducenten Ege Carpets, tidligere Egetæpper, vurderer, coronaen hidtil har kostet koncernen.

Læs også: Egetæpper fyrer 25: Hjælpen kom for sent

Det fremgår af Ege Carpets nyligt offentliggjorte årsregnskab, hvor omsætningen er dykket fra 1,24 til 1,16 mia., mens resultatet før skat med 47 mio. kr. er 11 mio. mindre end det foregående års. Koncernen tilskriver tilbagegangen den verdensomspændende viruspandemi, der i særdeleshed har ramt afsætningen til krydstogtindustrien.

– Ved indgangen til regnskabsåret var forventningerne, at vi ville fortsætte den positive udvikling, vi oplevede i 2018/19 med vækst i både omsætning og indtjening. Covid-19 effekten har imidlertid reduceret omsætningen og påvirket resultatet negativt med skønsmæssigt 15 mio. (EBIT). Korrigeret herfor er det opnåede resultat lidt under sidste års niveau. Den forventede vækst er således ikke opnået, skriver ledelsen i sin beretning

Ifølge beretningen er det ikke lykkedes koncernen at øge salget på ”de definerede kernevækstmarkeder” som planlagt, mens afsætningen til krydstogtindustrien allerede i efteråret blev påvirket af udsatte ordrer, som efter en periode helt blev aflyst sidst på regnskabsåret.

– Krydstogtindustrien er hårdest ramt af Covid-19 konsekvenserne med en tilbagegang på 21 pct. Aktivitetsniveauet blev her brat og hårdt opbremset. Både igangværende ordrer samt nært forestående ordrer er blevet udsat. En stor del af flåden er oplagt og rederierne har lidt meget alvorlige tab, skriver ledelsen.

Læs også: Tæppekoncern hjemsender op mod 140 ansatte

Hjælpepakker og hjemsendelser

I april valgte tæppekoncernen at gøre brug af ordningen for lønkompensation og hjemsende 130-140 af de 450 danske medarbejdere. Af årsregnskabet fremgår det, at hjælpepakkerne vedrørende moms og A-skat desuden har forbedret likviditeten i selskabet med cirka 13,5 mio. kr. i regnskabsåret, men hjælpepakkerne har ikke været tilstrækkeligt til at fastholde kapaciteten i Herning.

Ved udløbet af ordningen for lønkompensation, så Ege Carpet sig nødsaget til at opsige 25 medarbejdere, og af ledelsesberetningen kan man læse, at koncernen forventer, markedet vil være en tid om at komme sig.

– I indeværende regnskabsår 2020/2021 forventes en omsætning på ca. 1 mia. kr. og et EBIT-resultat på 10-20 mio. Det bemærkes at denne forventning på grund af omstændighederne er behæftet med væsentlig større usikkerhed end sædvanligt, skriver ledelsen og fortsætter:

– Vi antager først at være tilbage på 2018/19 niveau i regnskabsåret 2022/23 med en omsætning på ca. 1.235 mio. kr. og et EBIT på ca. 80 mio. kr. Det skal bemærkes at dette skøn helt afhænger af markedsudviklingen og er behæftet med stor usikkerhed.

Ege Carpets A/S
mio. kr. 2019/20 2018/19
Nettoomsætning 1.156 1.235
Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 63 79
Resultat før skat 47 58
Årets resultat 27 35
Balancesum 1.161 1.051
Egenkapital 500 494
Antal ansatte 715 714
Regnskabsåret blev afsluttet 30. april 2020.
Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094