23948sdkhjf

Gæsteløs indvielse af overskudsvarmeprojekt i Løsning

Den 21. april 2020 holder Daka Sarvel og Løsning Fjernvarme åbent hus.

Det sker i forbindelse med indvielsen af de to selskabers fælles overskudsvarmeprojekt.

Det bliver dog helt uden gæster.

- Daka Sarval og Løsning Fjernvarme har investeret i to nye varmevekslere og en ny varmeledning, der kan sende endnu mere bæredygtig fjernvarme ud til Løsnings borgere. Det vil vi gerne fejre. Planen var oprindeligt at invitere borgerne og andre interesserede til åbent hus, indvielse og rundvisning på Daka Sarval’s fabriksområde. Det kan vi i disse Corona-tider desværre ikke. Det skal dog ikke holde os helt tilbage fra at fejre den officielle åbning af rørledningen, nu når vi endelig er klar til at åbne hanerne på fuld kraft, siger Morten Englund, fabrikschef hos Daka Sarval

Åbningen den 21. april bliver i stedet optaget på video og sendt ud via de sociale medier.

Stort potentiale i samarbejdet
Allerede i 1978 startede Daka Sarval og Løsning Fjernvarme samarbejdet om udnyttelse af overskudsvarme. Siden september 2019 har arbejdet om en udvidelse helt konkret været i gang, og der er blevet ført en ny varmeledning imellem Daka Sarval og Løsning Fjernvarme.

Samtidig har Løsning Fjernvarme udvidet lagerkapaciteten, så man nu i store dele af året kan klare sig med overskudsvarmen fra Daka Sarval som den eneste varmekilde.

Den nye rørledning imellem Daka og Løsning Fjernvarme vil kunne levere varme nok til 450 husstandes årsforbrug. Fjernvarmeværket har samtidig opført en ny tank, der kan oplagre overskudsvarme til brug i weekenden, når Daka’s produktion ligger stille. Desuden arbejdes der med yderligere tiltag, som på sigt kan få kapaciteten op på minimum 700 husstande.

- Vi er glade for, at vi nu har en løsning, som kan forsyne endnu flere husstande i Løsning på en bæredygtig måde. Daka kan udnytte overskudsvarmen til gavn for lokalområdet og samtidig kan fjernvarmeværket spare på forbruget af flis, så det giver rigtig god mening at samarbejde,  siger Anders Møller, formand for Løsning Fjernvarme.

Fjernvarmeværket har flere løsninger i støbeskeen, som kan sikre en endnu bedre udnyttelse af overskudsvarmen. Ambitionen er på længere sigt at udnytte overskudsvarmen så godt, at Daka Sarval vil kunne stå for stort set hele varmebehovet i Løsning.

Udnytter alt fra det slagtede dyr
Bæredygtig varme bygger på den mest bæredygtige foderproduktion. Daka Sarval ved Løsning forarbejder biprodukter fra slagterier, og sikrer at de udnyttes så bæredygtigt som det er muligt. De færdige produkter, er primært foderingredienser til grise og kæledyr, men der produceres også specialprodukter som f.eks. smagsforstærkere til rejefoder.

På den måde er biprodukterne med til at erstatte ikke-klimavenligt fedt til foder og kød i kæledyrsfoder.

- Vi er med til at sikre, at alt fra de dyr, der slagtes, bliver udnyttet. Der er mange næringsstoffer gemt i restprodukterne. Dem har vi i Daka specialiseret os i at få mest muligt ud af, så alt bliver brugt så klimavenligt som muligt, og så intet går til spilde, fortæller Morten Englund.

Biprodukterne varme og vand
To af Daka Sarval’s egne biprodukter fra produktionen er varme og vand. Udnyttelsen af disse produkter bidrager til en bæredygtig produktion. På fabrikken opsamles vandet i 3 store laguner, hvor det opmagasineres indtil gødningssæsonen starter på de omkringliggende marker, hvor det så spredes ud.

En del af varmen, er siden 1978 blevet udnyttet som overskudsvarme i fjernvarmenettet i Løsning, men en langt større del vil nu kunne udnyttes med den udvidede kapacitet. Samtidig arbejdes der hele tiden på at optimere energiforbruget på fabrikken. De seneste tiltag som er bedre genindvinding af varme i kedlerne og bedre isolering af rør og ventiler, ser ud til at give besparelser på energiforbruget på mere end 15 procent.

Daka Sarval har fået udarbejdet en livscyklusrapport, der opgør, hvor meget fabrikken udleder af CO2 gennem produktionen i forhold til hvor meget CO2, virksomhedens produkter sparer atmosfæren for. Regnestykket viser, at Daka Sarvals udnyttelse af restprodukter giver en årlig besparelse på 51.000 tons CO2 ækvivalenter, som svarer til næsten 6.000 danskeres gennemsnitlige CO2 udledning i løbet af et år.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.125