23948sdkhjf

Første klimapartnerskab klar med anbefalinger: Udfasning af kul, CO2-fangst og mere biogas

70 procent-målet i 2030
Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.

Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber.

Partnerskaberne skal komme deres bud på hvordan vi når målet. 

De 13 klimapartnerskaber:

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har netop afleveret sine anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

- Klimapartnerskabet konkluderer i sin rapport, at det er muligt at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til 1990, og rapporten anviser en klar vej til at nå klimamålet.

Det skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Energi- og forsyningssektoren har reduceret sine egne udledninger med 58 procent siden 1990, og rapporten konkluderer, at sektoren i 2030 kan have reduceret sine udledninger med mindst 95 procent.

Det vil kræve en omfattende udfasning af fossile brændsler i det danske samfund og en markant udbygning af den vedvarende energi.

– Med anbefalingerne fra energi- og forsyningssektoren giver vi et sammenhængende bud på, hvordan Danmark kan nå det ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningerne på 70 % i 2030, og rapportens konklusion er, at det er muligt at nå målet. Det vil kræve store investeringer og forandringer i vores samfund, men omstillingen rummer også store muligheder for at befæste Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger og bæredygtighed og dermed bidrage til Danmarks langsigtede konkurrenceevne, vækst og velstand, siger formand for klimapartnerskabet Henrik Poulsen, CEO hos Ørsted.

Fortrængningsmodel
Klimapartnerskabet for energi og forsyning har på baggrund af en samlet fortrængningsmodel analyseret, hvilke tiltag på tværs af sektorer der kan bidrage med de nødvendige CO2-reduktioner frem mod 2030.

I energi- og forsyningssektoren kan en fuld udfasning af kul, olie og naturgas fra produktionen af el og fjernvarme og en fuld udfasning af olie og naturgas fra den individuelle opvarmning bidrage med de største reduktioner.

Samtidig er der brug for CO2-fangst og -lagring, en øget udsortering og genanvendelse af plast i affaldsenergien, og en elektrificering og effektivisering af olie- og naturgasproduktionen i Nordsøen.

De samlede reduktioner i energi- og forsyningssektoren vil svare til halvdelen af de nødvendige reduktioner i Danmark for at nå 70 procent-målsætningen.

De resterende reduktioner skal ifølge rapportens analyser komme fra landbrug, transport, industri og bygninger.

Elektricificering, biogas og elbiler
De centrale virkemidler vil være yderligere energibesparelser, en øget elektrificering, øget brug af biogas, langt flere elbiler på vejene og nye grønne transportbrændsler baseret på grøn elektricitet.

Samlet set forventes det, at elforbruget i Danmark vil fordobles, hvilket skal imødekommes gennem en udbygning af grøn elektricitet fra både landvind, havvind og solceller. Desuden skal biogaskapaciteten i Danmark udbygges markant som erstatning for naturgas i industri og boliger og til anvendelse i tung transport.

Det øgede forbrug af grøn elektricitet og de stigende mængder af vedvarende energi vil kræve, at der investeres i en betydelig udbygning af den danske el-infrastruktur. For at minimere behovet for udbygning af vedvarende energi og infrastruktur vil det være afgørende, at forbruget gøres mere fleksibelt og intelligent, så produktionen fra vind- og solenergi udnyttes bedst muligt, og spidsbelastningerne i infrastrukturen bredes mest muligt ud over døgnets timer.

Power-to-X
På en række områder, bl.a. i lastbiler, skibe og fly samt i visse industrielle processer, er det ikke muligt at erstatte brugen af fossile brændsler med grøn elektricitet, biogas eller biobaserede brændsler.

I disse sektorer vil der blive behov for at erstatte de fossile brændsler med brint eller andre grønne brændsler baseret på brint, de såkaldte Power-to-X-brændsler. Her anvendes grøn elektricitet i en elektrolyseproces til at producere brint eller mere avancerede grønne brændsler baseret på brint.

Produktionen af Power-to-X-brændsler giver samtidig muligheden for lagring af energi i stor skala.

32 milliarder om året
Rapporten estimerer, at der årligt skal investeres 32 mia. kr. ekstra i grøn energi, elektrificering og infrastruktur frem mod 2030.

Den samlede meromkostning for samfundet i 2030 forventes at være ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 5.000 kr. om året pr. husstand.

Det er for den enkelte et mærkbart beløb, men fordi danskernes indkomster forventes at stige markant mere i samme periode, vil energiudgifter i 2030 udgøre en mindre del af husholdningsbudgettet end i dag.

Staten har i dag store indtægter fra beskatning af fossile energikilder, og hvis de udfases, vil det medføre et skønnet provenutab for staten på 21-25 mia. kr. i 2030.

Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der gennemføres en grøn skatte- og afgiftsreform, der understøtter realiseringen af 70 procent-målet

(Forsidefoto: Colourbox)

En unik mulighed
Rapporten konkluderer, at Danmark har en unik mulighed for at bidrage til den internationale grønne omstilling gennem eksport af store mængder grøn elektricitet, og dermed bygge videre på Danmarks position som grøn pionernation og bidrage markant til klimaneutralitet i EU i 2050.

Samtidig kan Danmark øge sin allerede store, globale eksport af grøn teknologi og rådgivning. Ud over at bidrage med CO2-reduktioner vil en øget eksport skabe eksportindtægter og arbejdspladser på tværs af hele Danmark.

Hold dig opdateret med Leder IDAG
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

First fire på Stop 39

Ringsted Biogas kan nu øge produktionen

2

Klumme: Er den grønne omstilling i karantæne?

2

Varmeforbruget stiger trods krav om lavenergi

En møllevingehåndbog og elfærgen Ellen er nominerede til Danish Design Awards

Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær energi: 90 procent genanvendelse i 2030

Nyhedsbrev

7.998 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg: Grøn opvarmning og fossilfri byggepladser

1

Quantafuel har sikret sig aalborgensernes plastaffald

Flydende vind og bølgeenergi skal gøre olie- og gassektoren grønnere

1

Energinet: Power-to-X er vejen til målet

Første klimapartnerskab klar med anbefalinger: Udfasning af kul, CO2-fangst og mere biogas

EUDP modtager ansøgninger for knap 900 millioner

Aalborg-virksomhed vinder fire år med Affaldsdatasystemet

1

Tre erhvervsgiganter vil have én ordning for genanvendelse af emballage

Energinet ændrer linjeføring to steder

Ny klimataskforce får finansminister Nicolai Wammen som formand

PtX-Alliancen skal sikre storskala-produktion af elektrofuels

Nystiftet firma overtager jysk emballagevaskeri

Automatisering i højsædet: Danmark har fået en ny pantfabrik

Nyt anlæg vil genanvende plast fra skrottet elektronik

Rift om at købe Aarhus’ gamle gadelamper

Klimarådet på vejen mod 70 procentsmålet: Drop business-as-usual

Gemidan bygger nyt: Pulp fra Ølstykke bliver til biogas på Fyn

Plastindustrien underskriver European Plastic Pact

Brugte dæk kan ende som nye bildele

Tidligere Dong-direktør ny formand for Danmarks Grønne Investeringsfond

1

Ny rapport: Biogas kan produceres langt billigere i 2030

2

Topøkonomer: Højere CO2-afgifter skal sikre grøn omstilling

1

Forening: Varmeproduktion lægger pres på gamle træer

Klumme: FN’s Verdensmål: Spænd buen omhyggeligt

Med hjælp fra Google: Maskinmesterskole får solceller på taget

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Invitation til gratis webinar torsdag om byggedata

Skou Gruppen bygger gangbro på Kokkedal Skole

Rekordlavt antal arbejdsulykker i Ajos i 2019

Dataopsamling giver konkrete resultater på kort tid

Bjarke Køj Bredahl bliver udlært uden svendeprøve

Artikler samlet i Eegholms marts nyhedsbrev

Vi er her som vi plejer

Fødevareafsætningen i akut forandring

Kapema lagerfører 5-akset bearbejdningscenter fra Microcut

Ingeniørens trøst - Tip fra Siemens

Skou Gruppen: Stor ros for at suspendere anlægsloftet

Årets kontorbyggeri 2020 – kontorernes paradis skal kåres!

Finsø A/S: Ny lagerstyring gør os mere effektive

Introduktion til elmarkedet

Solen skinner

Alument udvider altanforretningen med nye bunde i stål

Jeg kan ikke sove

BRIX målere fra Lisco Analytical

5 fordele ved at anvende en frekvensomformer på din elmotor

Skydelære vidner om en lang tradition for præcision hos ODIN

Webinar 3/4: Spar tid, når du arbejder med armeringsjern

Til virksomheder med udenlandske datterselskaber

Erfarne erhvervsfolk i Grønbechs Advisory Board

E-kursus om awareness om cyber- og informationssikkerhed

Forbered dig til din næste messe lige nu i disse Coronatider

Send til en kollega

0.172