23948sdkhjf

Første klimapartnerskab klar med anbefalinger: Udfasning af kul, CO2-fangst og mere biogas

70 procent-målet i 2030
Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.

Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber.

Partnerskaberne skal komme deres bud på hvordan vi når målet. 

De 13 klimapartnerskaber:

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har netop afleveret sine anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

- Klimapartnerskabet konkluderer i sin rapport, at det er muligt at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til 1990, og rapporten anviser en klar vej til at nå klimamålet.

Det skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Energi- og forsyningssektoren har reduceret sine egne udledninger med 58 procent siden 1990, og rapporten konkluderer, at sektoren i 2030 kan have reduceret sine udledninger med mindst 95 procent.

Det vil kræve en omfattende udfasning af fossile brændsler i det danske samfund og en markant udbygning af den vedvarende energi.

– Med anbefalingerne fra energi- og forsyningssektoren giver vi et sammenhængende bud på, hvordan Danmark kan nå det ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningerne på 70 % i 2030, og rapportens konklusion er, at det er muligt at nå målet. Det vil kræve store investeringer og forandringer i vores samfund, men omstillingen rummer også store muligheder for at befæste Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger og bæredygtighed og dermed bidrage til Danmarks langsigtede konkurrenceevne, vækst og velstand, siger formand for klimapartnerskabet Henrik Poulsen, CEO hos Ørsted.

Fortrængningsmodel
Klimapartnerskabet for energi og forsyning har på baggrund af en samlet fortrængningsmodel analyseret, hvilke tiltag på tværs af sektorer der kan bidrage med de nødvendige CO2-reduktioner frem mod 2030.

I energi- og forsyningssektoren kan en fuld udfasning af kul, olie og naturgas fra produktionen af el og fjernvarme og en fuld udfasning af olie og naturgas fra den individuelle opvarmning bidrage med de største reduktioner.

Samtidig er der brug for CO2-fangst og -lagring, en øget udsortering og genanvendelse af plast i affaldsenergien, og en elektrificering og effektivisering af olie- og naturgasproduktionen i Nordsøen.

De samlede reduktioner i energi- og forsyningssektoren vil svare til halvdelen af de nødvendige reduktioner i Danmark for at nå 70 procent-målsætningen.

De resterende reduktioner skal ifølge rapportens analyser komme fra landbrug, transport, industri og bygninger.

Elektricificering, biogas og elbiler
De centrale virkemidler vil være yderligere energibesparelser, en øget elektrificering, øget brug af biogas, langt flere elbiler på vejene og nye grønne transportbrændsler baseret på grøn elektricitet.

Samlet set forventes det, at elforbruget i Danmark vil fordobles, hvilket skal imødekommes gennem en udbygning af grøn elektricitet fra både landvind, havvind og solceller. Desuden skal biogaskapaciteten i Danmark udbygges markant som erstatning for naturgas i industri og boliger og til anvendelse i tung transport.

Det øgede forbrug af grøn elektricitet og de stigende mængder af vedvarende energi vil kræve, at der investeres i en betydelig udbygning af den danske el-infrastruktur. For at minimere behovet for udbygning af vedvarende energi og infrastruktur vil det være afgørende, at forbruget gøres mere fleksibelt og intelligent, så produktionen fra vind- og solenergi udnyttes bedst muligt, og spidsbelastningerne i infrastrukturen bredes mest muligt ud over døgnets timer.

Power-to-X
På en række områder, bl.a. i lastbiler, skibe og fly samt i visse industrielle processer, er det ikke muligt at erstatte brugen af fossile brændsler med grøn elektricitet, biogas eller biobaserede brændsler.

I disse sektorer vil der blive behov for at erstatte de fossile brændsler med brint eller andre grønne brændsler baseret på brint, de såkaldte Power-to-X-brændsler. Her anvendes grøn elektricitet i en elektrolyseproces til at producere brint eller mere avancerede grønne brændsler baseret på brint.

Produktionen af Power-to-X-brændsler giver samtidig muligheden for lagring af energi i stor skala.

32 milliarder om året
Rapporten estimerer, at der årligt skal investeres 32 mia. kr. ekstra i grøn energi, elektrificering og infrastruktur frem mod 2030.

Den samlede meromkostning for samfundet i 2030 forventes at være ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 5.000 kr. om året pr. husstand.

Det er for den enkelte et mærkbart beløb, men fordi danskernes indkomster forventes at stige markant mere i samme periode, vil energiudgifter i 2030 udgøre en mindre del af husholdningsbudgettet end i dag.

Staten har i dag store indtægter fra beskatning af fossile energikilder, og hvis de udfases, vil det medføre et skønnet provenutab for staten på 21-25 mia. kr. i 2030.

Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der gennemføres en grøn skatte- og afgiftsreform, der understøtter realiseringen af 70 procent-målet

(Forsidefoto: Colourbox)

En unik mulighed
Rapporten konkluderer, at Danmark har en unik mulighed for at bidrage til den internationale grønne omstilling gennem eksport af store mængder grøn elektricitet, og dermed bygge videre på Danmarks position som grøn pionernation og bidrage markant til klimaneutralitet i EU i 2050.

Samtidig kan Danmark øge sin allerede store, globale eksport af grøn teknologi og rådgivning. Ud over at bidrage med CO2-reduktioner vil en øget eksport skabe eksportindtægter og arbejdspladser på tværs af hele Danmark.

Hold dig opdateret med Leder IDAG

Ja, jeg accepterer Nordiske Mediers betingelser og kommunikationsvilkår

Kommentarer (0)

JOB i FOKUS

Forsiden lige nu

VisBlues batterianlæg havde premiere i golfklub

Bar mark bliver til cirkulær bydel med 550 boliger i Holstebro

Mindst fem virksomheder kan behandle københavnsk bioaffald

En stribe danske virksomheder melder sig klar til at modtage og behandle bioaffald fra Københavns Kommune. Kommunerne må begynde se ud over egen næsetip, siger DI.

Ganger med 3,5: Greentech-virksomhed får debut på pyrolyseanlæg i storskala

Hospitalsrengøringen i Randers bliver Svanemærket

Solar dropper oliefyr og gaskedler

Nyhedsbrev

8.013 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Annoncér i nyhedsbrevet
Se det seneste nyhedsbrev.

2

Grøn plan for bioaffald annulleret: ARC dropper forbehandlingsanlæg i Solrød

1

Fra PtX-idé til virkelighed: Danmarks første eMethanolanlæg producerer flydende el

Nærvarmeværket fra Djursland rykker ud: Nu kan andre selskaber få gavn af trådløs fjernvarme

Nrgi i superligaen: Indgår aftale med AGF

Sjællandsk genanvender går i drift og markerer med nyt navn

Nyt samarbejde skal skabe flere bæredygtige træer at tage af

Studerende udvikler ny metode til måling af spildevand – nu starter de eget firma

Efter klimaaftale: Nu må Rockwoolvarme forsyne 1.500 boliger

Carlsbergs nye genindvindingsanlæg kan halvere vandforbruget på øl

DTU-direktør træder ind i energifonds bestyrelse

Medvind til træmænd: Først med svanen på vigtigt område

Seks gode råd fra affaldsekspert: kom i sving med cirkulær økonomi

Millionstøtte til CO2-fangst på Amager Bakke

Projektchef: Volumen og kvalitet er nøglen til EPS-genanvendelse

Genbrugsbyggemarked har solgt 334 tons affald

Storkommuner: En fjerdedel af alle nye bybusser skal være grønne i 2021

Trods bøvl med igler: Fjernvarme på grundvand ér en god idé

Høje Taastrup Fjernvarme går forrest med et anlæg, hvor man udnytter et højt grundvandsspejl i fjernvarmeproduktionen.

308 millioner til CO2-lagring, grøn cementproduktion og en sensor-værktøjskasse

Direktør i Plus Pack: Drømmeudspil for klimapartnerskab

Få et overblik: Klimaaftalen kort og godt

Bredt flertal vedtager officielt dansk klimamål for dette årti

Direktør: Brintfabrik er gennembrud i Cowis grønne strategi

1

Danmark skal sætte turbo på udbygningen af havvind i Japan

Nyt privat sorteringsanlæg til 250 mio. kr. kan skille shampooflasker fra bæreposer

Miljøminister: Virksomheder må sikre, at deres emballage kan genanvendes

Støttepartier om rapport: Regeringen må lægge oliejagt i graven

Klimarådet anbefaler at droppe oliejagt i Nordsøen

11 organisationer stiller borgerforslag: Stop oliejagt i Nordsøen

Eksporten stiger: Udlandet er vild med dansk, grøn teknologi

Coop lukker loopet: Laver poser ud af eget plastaffald

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Kæmpeordre på 20-mands moduler til Nyt OUH

Lad os nyde sommeren – sammen!

Deltag trygt og sikkert på FoodTech til efteråret 2020

FRECON samarbejder med Industriens Fond i genstartNU.dk

Sidste chance for nedsat pris til udbudskonferencen i Aarhus

Gratis e-fakturering - e-conomic sætter ny standard

Tag imod input udefra

Udbud med forhandling

Få adgang til Solibri på en nem og billig måde

Hvor meget BI er der i tilbuddet på en god Bordeaux?

Styrk sikkerheden for salgsordre-krediteringer

Mød Zebicon på Automatik-messen

God selskabsledelse: Branchen og bestyrelsen

Har du plads til 10 skraldespande?

400 meter Amager-gangbro på Krinner skruefundamenter

Webinar 3/7: Lær den nye Pattern Editor-funktion at kende

Udvikling af grøn beton

Konfliktløsning i byggeriet – Undgå dyre voldgiftssager!

FRECON har skarpe hoveder indenfor CFD

Nye funktioner til AI med D365 styrker din forretning

Tribia udvider samarbejdet med NCC

Webinar om konsignationslager og Dynamics 365 BC

Ajos' krav til leverandør: Giv os svanemærkede pavilloner

Varmeforsyningsloven og varmepumper

Den praktiske bygge- og entrepriselederuddannelse

Send til en kollega

0.143