Regeringen vil gribe ind overfor offentlig erhvervsvirksomhed

Der skal ikke drives forretning i konkurrence med private - og der hvor det er nødvendigt, skal det være lettere at klage. Se oversigten over de 17 vigtigste lovforslag med betydning for erhvervslivet, regeringen netop har bebudet her.

Regeringen fremlagde i dag klokken 12 den traditionelle åbningsredegørelse. Samtidigt med statsministeren holdt sin tale, frigives det der kaldes lovprogrammet.

Det er en oversigt hvert enkelt lovforslag regeringen forventer at ville fremsætte - inklusiv en forventning om, hvornår forslaget vil blive fremsat.

Indgreb mod offentlig erhvervsvirksomhed.
En af de ting regeringen vil sikre, er at den offentlige sektor ikke bevæger sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Samtidigt skal et lovforslag sikre, at når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår.

Det betyder at regeringen vil indskrænke de statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Samtidigt fremsættes et lovforslag, der indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges afskaffet, indskrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter.

Desuden skal der etableres en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed der kan sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne, der hvor det offentlige driver virksomhed i konkurrence med private.

Regeringen desuden modernisere ferielovgivning med en enklere og mere moderne ferielov.

En ændring af lov om arbejdsmiljø. Loven skal skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljøcertifikater.

Ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget skal først og fremmest medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt.

Det vil regeringen
på erhvervsområderne

Her er hovedpunkterne - læs yderligere om hvert enkelt punkt i artiklen.

Ændring af konkurrenceloven
Ændring af lov om arbejdsmiljø
Ændring af ferieloven
Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Lov om forretningshemmeligheder
Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed
Ændring af ligningsloven
Ændring af Taxilov
Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed
Ændring af lov om godskørsel
Ændring af udlændingeloven
Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Ændring af ligningsloven. Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for virksomhedernes lønudgifter m.v. i forbindelse med etablering, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. Udvidelsen foreslås på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, hvor det er fastslået, at virksomhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ensartet skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning fra og med indkomståret 2012.

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven, så den i højere grad har brugernes og de registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov skal desuden tilpasses øgede krav og forventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om virksomheders ejer- og ledelsesforhold.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget følger op på denne evaluering.

Lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder for at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reguleringen på området.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer.

Taxilov Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven.

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed, idet de relevante bestemmelser i stedet indarbejdes i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fastsætte krav til offentlige bygherrer for at sikre effektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri som f.eks. anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse.

Ændring af lov om godskørsel Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning.

Ændring af udlændingeloven. En tværministeriel arbejdsgruppe, skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og implementeringsmæssige udfordringer samt øge tilgangen af og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannelserne gennem justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse for voksne.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelparametrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som udtryk for en forventning i forhold til stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den pågældende uddannelse.

Hjælp dine kolleger

Del artiklen på LinkedIn, Facebook, Twitter - klik på logoerne herunder.
De nævnte lovforslag er hovedlinjerne i regeringens lovprogram - dvs. de love, der forventes fremsat inden næste Folketinget går på sommerferie næste år.

I lovprogrammet er der naturligvis en række andre ændringer med betydning for specifikke erhverv , eksempelvis luftfartsområdet, Nordsøen, uddannelsesområdet m.m. De er af mere specifik karakter og er derfor ikke omtalt her.


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Bundlinjen: Frasalg æder Haldor Topsøes overskud

Katalysatorproducenten går fra store millionoverskud til et regnskabsår med minus på bundlinjen

Tårnproducent gør klar til massefyringer

Stadig stor ledighed blandt fleksjobbere

Ny forskning: God ledelse kan forebygge stress

Ledere, der har succes med at forebygge stress, har en særlig måde at gribe problemerne an på, viser ny forskning

Havnen i Aabenraa på jagt efter tyske kunder

Ny investeringsfond med 100 millioner på udkig efter lovende iværksættere

Iværksættere inden for tech og wellfare-tech kan fra i dag få udvidet deres vækstkapital.

Nyhedsbrev

Højeste antal lønmodtagere nogensinde

Aligevel er der stadigt flere ledige end før finanskrisen

1

Sculpto taber millioner - rammer negativ egenkapital

Nordjysk ost til tops i USA

Turnaround får familievirksomhed til at udvide med lidt af hvert

Chokoladefabrikken lancerer nye produkter igen og igen efter overtagelse af en konkursramt virksomhed

- Vores navn er lidt sjovt og plat, men det virker

Delikatessedrenge, der vil være nyskabende, udvikler produkter til danske smagsløg

Fødevarebranchens vaneforbrydere får det sværere

Fødevarekontrollen får nye våben i kampen mod de værste brodne kar

Kamstrup sætter endnu en omsætningsrekord

Ansatte får ret til at tale med Arbejdstilsynet uden chefen

Ny lov gør det til fortid, at arbejdsgiver er med ved samtaler med ansatte, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Erhvervslivet støtter flytning af 10. klasse

Ros - men også bekymring - fra virksomhedernes organisationer.

1

Så besværligt er det: Skoler skal betale moms af elevers arbejde

Nye retningslinjer fra SKAT om erhvervsskolers salg af elevarbejder fortolker EU-dom alt for snævert, mener Dansk Erhverv. At sælge er den del af læreprocessen.

Mærsks finansdirektør går på grund af omstrukturering

Jysk familiefond får ny direktør

Færchfonden henter tidligere Stofa-direktør til det nordvestjyske og siger farvel til Martin Vang Hansen, der har fået job i ATP Ejendomme.

Venstre: Flyt 10. klasser ind på landets erhvervsskoler

Der er bred politisk opbakning til, at 10. klasserne skal væk fra folkeskolerne. På skolerne er der skepsis.

Eksportevnen er langt vigtigere end konkurrenceevnen

Ny forskning viser, at manglende viden om eksportmarkeder og problemer med at få ansat folk med de rette kompetencer, er den vigtigste årsag til, at alt for få danske virksomheder eksporterer.

Velux-ejer slår igen rekorden

Sådan vil en storkonflikt ramme transportbranchen

Teknikentreprenør mister halvdelen af overskuddet

Omsætningen faldt med syv procent

Morsø Forsyning siger farvel til direktøren

Østjysk entreprenør fuldender generationsskiftet

Miljøstyrelsen går i brechen for udskældte plastikposer

Leverandør lancerer eget robotcenter

Ny topchef for LM Wind Power

Jyske Bank lancerer betalings med armbåndsur

Legendarisk legetøjskæde lukker butikker i hele verden

Vestas bygger ny nacellefabrik

Danmark får nøglerolle i europæisk robotsatsning

Fødevareklyngens eksport historisk høj

Tyske ingeniør-virksomheder etablerer sig på Lolland-Falster

Nødstrømsspecialist lander ny stor ordre

Entreprenør vinder voldgiftssag – 4½ år efter sin konkurs

Se alle Medlemmernes egne nyheder

EU-harmoniseret mærkning af pakker: Hvad betyder det for dig?

Mød Zebicon på Control 2018

Læs Dansk VVS 4

Hør Zurab fortælle, hvad Billy betyder for hans virksomhedsdrift

Guide: Sådan kommer du i gang med Energy Harvesting

Forebyg sygefravær og stress med en robust organisation

Mere attraktive regnvandsbassiner

Digitaliser byggeprocessen med 3D-scanning - kom til seminar d. 5. april og hør hvordan

Ny håndbog: Få et 'JA' af din bank

Få Tunet dit Dynamics AX og undgå langsomme systemer

Kæmpe styrkelse af DLW Flooring

Bygningsfysikdag 2. maj 2018

Energiforbedringer: Her er hvad SMV’erne vælger at fokusere på

Byggepladsplaner der giver overblik

E-18 konferencetemaer

Hvad kan Blockchain i grunden bruges til?

Mødekultur: Der svimlende beløb i spil!

FRECON har opbygget en stærk position på markedet for konstruktion af nacelle covers

Revolverstansning

Kødalternativer skal gøres mere klimavenlige

Fake news udhuler de sociale mediers troværdighed

Få flere varme leads ud af jeres deltagelse på fagmesser

Kun 2 plads tilbage- Hannover messen 2018 23 -27 April - Den danske Fæll...

Større byggeprojekter har stor gavn af at etablere en Camp

Lær Revit Architecture trin for trin - deltag på 4-dages grundkursus fra d....

Send til en kollega

0.194