Regeringen vil gribe ind overfor offentlig erhvervsvirksomhed

Der skal ikke drives forretning i konkurrence med private - og der hvor det er nødvendigt, skal det være lettere at klage. Se oversigten over de 17 vigtigste lovforslag med betydning for erhvervslivet, regeringen netop har bebudet her.

Regeringen fremlagde i dag klokken 12 den traditionelle åbningsredegørelse. Samtidigt med statsministeren holdt sin tale, frigives det der kaldes lovprogrammet.

Det er en oversigt hvert enkelt lovforslag regeringen forventer at ville fremsætte - inklusiv en forventning om, hvornår forslaget vil blive fremsat.

Indgreb mod offentlig erhvervsvirksomhed.
En af de ting regeringen vil sikre, er at den offentlige sektor ikke bevæger sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Samtidigt skal et lovforslag sikre, at når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår.

Det betyder at regeringen vil indskrænke de statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Samtidigt fremsættes et lovforslag, der indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges afskaffet, indskrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter.

Desuden skal der etableres en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed der kan sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne, der hvor det offentlige driver virksomhed i konkurrence med private.

Regeringen desuden modernisere ferielovgivning med en enklere og mere moderne ferielov.

En ændring af lov om arbejdsmiljø. Loven skal skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljøcertifikater.

Ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget skal først og fremmest medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt.

Det vil regeringen
på erhvervsområderne

Her er hovedpunkterne - læs yderligere om hvert enkelt punkt i artiklen.

Ændring af konkurrenceloven
Ændring af lov om arbejdsmiljø
Ændring af ferieloven
Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Lov om forretningshemmeligheder
Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed
Ændring af ligningsloven
Ændring af Taxilov
Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed
Ændring af lov om godskørsel
Ændring af udlændingeloven
Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Ændring af ligningsloven. Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for virksomhedernes lønudgifter m.v. i forbindelse med etablering, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. Udvidelsen foreslås på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, hvor det er fastslået, at virksomhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ensartet skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning fra og med indkomståret 2012.

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven, så den i højere grad har brugernes og de registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov skal desuden tilpasses øgede krav og forventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om virksomheders ejer- og ledelsesforhold.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget følger op på denne evaluering.

Lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder for at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reguleringen på området.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer.

Taxilov Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven.

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed, idet de relevante bestemmelser i stedet indarbejdes i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fastsætte krav til offentlige bygherrer for at sikre effektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri som f.eks. anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse.

Ændring af lov om godskørsel Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning.

Ændring af udlændingeloven. En tværministeriel arbejdsgruppe, skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og implementeringsmæssige udfordringer samt øge tilgangen af og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannelserne gennem justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse for voksne.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelparametrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som udtryk for en forventning i forhold til stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den pågældende uddannelse.

Hjælp dine kolleger

Del artiklen på LinkedIn, Facebook, Twitter - klik på logoerne herunder.
De nævnte lovforslag er hovedlinjerne i regeringens lovprogram - dvs. de love, der forventes fremsat inden næste Folketinget går på sommerferie næste år.

I lovprogrammet er der naturligvis en række andre ændringer med betydning for specifikke erhverv , eksempelvis luftfartsområdet, Nordsøen, uddannelsesområdet m.m. De er af mere specifik karakter og er derfor ikke omtalt her.
Mere om:


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Blue Water opkøber vognmandsforretning

Vækstlokomotivet kører uden om store dele af landet

Bornholm må nøjes med en vækst på 0,3 pct. og Nordjylland og Østjylland må også se opsvinget køre forbi

Nu kan du lære at blive business-engel

Fredagsbog: Erfaren business-engel har skrevet en let læst bog om, hvordan man får succes ved at investere i startup-virskomheder. Det er risky business, men hvis man har et par ledige millioner eller ti, er det måske værd at prøve.

Fire ud af fem SMV-ledere vil nu satse mere digitalt

Mens byggeriet er forrest halter ejendomshandel og udlejning bagefter. Men generelt vil lederne i de små virksomheder nu indhente det forsømte.

Regeringen vil sende flere offentlige opgaver i udbud

Udviklingen er gået i stå, så nu forbereder regeringen en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal.

Finansiering: Milliarder skal sikre lettere lån hos SMV'erne

1,6 milliard skal gøre det lettere for banker og finansielle institutioner at give "små" virksomheder lån.

Nyhedsbrev

H&M sætter fart på butikslukninger efter dalende efterårssalg

H&M Group måtte notere en svag omsætningsnedgang i perioden fra september til november.

Efter opkøb: Fynske teknikvirksomheder træder på speederen

Ejerne har nu lagt en ambitiøs vækstplan for de to virksomheder Vetec og Nord Tech Industrisystemer.

Ny leverandør til robotindustrien ser dagens lys

Food tech: Grib mulighederne i England

Stauning Whisky nægter at sælge alt til USA

Vestas slår europæiske salgsselskaber sammen

Arbejdsgivere pressede før nye lokale lønforhandlinger til marts

Et nyt overenskomstår starter 1. marts 2018. Medarbejdere på minimallønsområdet har ret til en lønforhandling. Svær rekrutteringssituation giver lønmodtagerne et godt udgangspunkt, men virksomheder, der kan flytte produktion, er ikke så trængte, som man skulle tro.

Danica Pension køber svenske SEB Pension for 6,5 milliarder

Dansk opfindelse klar til at indtage verden

Den sydjyske iværksættervirksomhed Rollmax håber på et nyt erhvervseventyr.

Kommission anbefaler at fyre dårlige ledere i det offentlige

Formanden for ledelseskommissionen løfter sløret for en af anbefalingerne til regeringen - fyr dårlige ledere.

Chauffør snydt for løn: Får en halv million

Rekordstor USA-aftale til Weibel

Øget omsætning, men underskud i Nemlig.com

Online-supermarkedet har stadig sit første overskud til gode

Innovationsfabrik åbner i Aarhus

Fremgang sænker risioen for flaskehalse

Stigende beskæftigelse over alt i landet en fordel, mener økonom.

Dansk designfirma solgt til amerikanske Knoll

Danske Muuto, der laver ting som stole og lamper, er blevet solgt for 1,9 milliarder kroner.

Økonom-kritik af ny permanent boligjob-ordning holder ikke

Økonomer og den politiske opposition advarer mod den nye permanente boligjobordning, men argumenterne holder ikke. Den nye ordning reducerer sort arbejde, skaber flere lærepladser og komme alle til gode, siger organisationer.

- Det er aldrig gået så stærkt

Internet of Things: De næste 10 år vil byde på meget store ændringer, forudser Rockwell om det stigende antal maskiner, der bliver forbundet via internettet.

Handelsvirksomhed flytter ind hos Lemvigh-Müller

Ørsted opjusterer efter salg af havmøllepark

Offshorevirksomhed solgt til international koncern

Midtjyder har succes i USA

Dong-byggeri: Italiensk skandalefirma får kæmpe bøde for løndumping

Finanslovsaftale på plads på Christiansborg

Bilforhandlere lukkede mens politikerne forhandlede afgifter

Sjællandsk savværk tjener stadig millioner

Legat: Spirekasse skal støtte byggeriets talenter

Nyt liv til vestjysk maskinfabrik

Vismænd: Dansk produktivitet er fortsat i verdenstoppen

Regnskabstal fra Vestfyen: Lille overskud - stor fremtidstro

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Vi er forskellige – og heldigvis for det ...

Nyt finansierings-centrum til virksomheder i Syddanmark

VPD ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Alexandra Instituttet står bag e-bog om IoT-sikkerhed

NYT Mobilkøkken med mange muligheder fra Dansk Mobil Køkken

Eltronic overtager Site Solutions fra AH Industries

Byggepladsplaner der giver overblik.

Global økonomisk vækst overrasker i 2017

Donationer forhindrer spild og gør en forskel, der kan mærkes i juletiden

Ny app giver inspiration til husbyggere

Havneudvidelse på Lindø

Må jeg sende elektronisk julekort til mine kunder?

KURSUS om Bygningsreglement 2018 - BR18 den 28. februar 2018 i Aarhus

Forsegling af PCB trodser Kong Vinter

New Yorker-glasvægge hitter i de danske hjem

Give Stålspær leverer 200 tons stål til Christianhavns Skole

Zebicon ønsker glædelig jul og godt nytår

Modstrøm reducerer fitnesscenters energiforbrug med 25 procent

Konference - Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS 6. februar 2018

Cabi ønsker alle en glædelig jul med julefilm

Gør dine montører til supersælgere

Hjerneforskningen dokumenterer hvorfor vores lederudviklingsforløb har så s...

Ajos leverer censor til uddannelse af kranfører

Ny erhvervsformidler går efter jubilæer i ButiksKompagniet

Tilskud til robotter og automatisering?

Send til en kollega

0.242