Regeringen vil gribe ind overfor offentlig erhvervsvirksomhed

Der skal ikke drives forretning i konkurrence med private - og der hvor det er nødvendigt, skal det være lettere at klage. Se oversigten over de 17 vigtigste lovforslag med betydning for erhvervslivet, regeringen netop har bebudet her.

Regeringen fremlagde i dag klokken 12 den traditionelle åbningsredegørelse. Samtidigt med statsministeren holdt sin tale, frigives det der kaldes lovprogrammet.

Det er en oversigt hvert enkelt lovforslag regeringen forventer at ville fremsætte - inklusiv en forventning om, hvornår forslaget vil blive fremsat.

Indgreb mod offentlig erhvervsvirksomhed.
En af de ting regeringen vil sikre, er at den offentlige sektor ikke bevæger sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Samtidigt skal et lovforslag sikre, at når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår.

Det betyder at regeringen vil indskrænke de statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Samtidigt fremsættes et lovforslag, der indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges afskaffet, indskrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter.

Desuden skal der etableres en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed der kan sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne, der hvor det offentlige driver virksomhed i konkurrence med private.

Regeringen desuden modernisere ferielovgivning med en enklere og mere moderne ferielov.

En ændring af lov om arbejdsmiljø. Loven skal skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljøcertifikater.

Ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget skal først og fremmest medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt.

Det vil regeringen
på erhvervsområderne

Her er hovedpunkterne - læs yderligere om hvert enkelt punkt i artiklen.

Ændring af konkurrenceloven
Ændring af lov om arbejdsmiljø
Ændring af ferieloven
Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Lov om forretningshemmeligheder
Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed
Ændring af ligningsloven
Ændring af Taxilov
Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed
Ændring af lov om godskørsel
Ændring af udlændingeloven
Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Ændring af ligningsloven. Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for virksomhedernes lønudgifter m.v. i forbindelse med etablering, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. Udvidelsen foreslås på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, hvor det er fastslået, at virksomhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ensartet skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning fra og med indkomståret 2012.

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven, så den i højere grad har brugernes og de registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov skal desuden tilpasses øgede krav og forventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om virksomheders ejer- og ledelsesforhold.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget følger op på denne evaluering.

Lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder for at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reguleringen på området.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer.

Taxilov Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven.

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed, idet de relevante bestemmelser i stedet indarbejdes i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fastsætte krav til offentlige bygherrer for at sikre effektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri som f.eks. anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse.

Ændring af lov om godskørsel Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning.

Ændring af udlændingeloven. En tværministeriel arbejdsgruppe, skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og implementeringsmæssige udfordringer samt øge tilgangen af og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannelserne gennem justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse for voksne.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelparametrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som udtryk for en forventning i forhold til stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den pågældende uddannelse.

Hjælp dine kolleger

Del artiklen på LinkedIn, Facebook, Twitter - klik på logoerne herunder.
De nævnte lovforslag er hovedlinjerne i regeringens lovprogram - dvs. de love, der forventes fremsat inden næste Folketinget går på sommerferie næste år.

I lovprogrammet er der naturligvis en række andre ændringer med betydning for specifikke erhverv , eksempelvis luftfartsområdet, Nordsøen, uddannelsesområdet m.m. De er af mere specifik karakter og er derfor ikke omtalt her.


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Arbejdere holder fast i industriferien

Invita-butikker får nye ejere

Køkkendirektør i Esbjerg og Vejle takker af

Stiftere siger farvel til Rawbite

Kun en enkelt af de tre idémænd bliver hos nøddebar-producenten

Flere byggefirmaer går konkurs trods opsving

Jensen Denmark fyrer 69 ansatte

Flügger-søn scorer toppost

27-årig er kommet helt til tops i datterselskab.

Nyhedsbrev

Antallet af højvækstvirksomheder i byggeriet er fordoblet

Ny direktør i Epc Technology

Salgschefen sætter sig i direktørsædet.

Danske virksomheders salg til udlandet stiger efter halv års dyk

Lykke Friis forlader Vestas' bestyrelse

1

Hovedstadens virksomheder er sløve til at tage lærlinge

Dansk Metal spår ikke, at virksomhederne i hovedstadsområdet vil tage mange lærlinge det kommende år.

Unge på landet fritidsjobber mest

Der er stor forskel på, hvor meget unge arbejder afhængigt af, om de kommer fra landet eller fra storbyen.

Ny servicechef i Verdo Energy Systems

Danske Commodities solgt

Ulige konkurrence på nettet koster danske arbejdspladser

Frihandel og konkurrence er godt, men det skal være på fair og lige vilkår, siger Dansk Erhverv.

KK udvider i Polen

Den midtjyske producent af styresystemer til vindmøller føjer ekstra 3.500 kvm til fabrikken i Stettin

Flere konkurser i første halvår af 2018

Sommerferie på Leder IDAG

Bølgedal hos møbelproducent

En forrygende start på året blev afløst af et pludseligt salsstop for HKC Møbler

Samlet branche fejrer 30 år med Transport i Herning

En samlet transportbranche står sammen om Skandinaviens førende transportmesse, der nu i 30 år har været gennemført i MCH Messecenter Herning

Medarbejderne: Det vigtigste er at chefen kan inspirere og motivere

De fleste ansatte foretrækker af lederen er ældre end en selv - men for ni ud af ti er det andre ting, der er afgørende.

Slut med papirhelvede i offentlige udbud: Aflevér tilbud digitalt

Secomea går ind i USA

Kæder skruer op for kampen om de stadig færre unge faglærte

Rekrutterer nu langt flere direkte fra skolerne i konkurrence med de mindre virksomheder.

Direktørskifte hos Metafix

Tegnestue ansætter direktør – og udvider med ingeniører

Overvejer hjælp til tørkeramte landmænd

Anlægsgartner udvider med afdeling i Vejle

Der har ikke været færre ledige i ni år

En god lærling kan godt have grå stænk

Gigantordre til Siemens Gamesa

DTU samler den sundhedsteknologisk ekspertise

Social dumping: Slikgrossist skal betale over en halv million kroner

Global Boiler Aalborg udvider

MiR-medstifter starter nyt roboteventyr

Lene Espersen fortsætter som formand for Beskæftigelsesrådet

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Byg bro mellem byggeriets parter – Aalborg | Aarhus | København

Sådan gik det GTS-nettet i 2017

Skab tillid med klima ikon

Danske virksomheder har forbedret deres internationale konkurrenceevne, men vær opmærksom på Brexit

Hybrid-kuglelejer der får tingene til at glide…

Elhandlerens restanceprocedure i Engrosmodellen

[GUIDE] 3 sikre tips til egenkontrol af jeres pallereoler

Temamøde: Nyt Fællesregulativ og skærpede krav til nettilslutning

Atradius: Stor stigning i betalingsforsinkelser i Asien – pas på hvis du handler på kredit

Er sommertid = læringstid?

Udbud i forsyningssektoren for praktikere – lovlighed og godt købmandskab

Farvel til fordommene

Modulkontor midt i produktionen gør hverdagen lettere for medarbejdere og ledelse

Røde Orm

Ajos bruger CRM-system til præcis kundebetjening

Lær AutoCAD og AutoCAD LT fra bunden – deltag på grundkursus fra d. 29/8

Brexit har allerede påvirket handelen mellem EU og Storbritannien

Lær Revit Architecture trin for trin - deltag på 4-dages grundkursus fra d. 20/8

Rent grundvand — også til kommende generationer

Virksomhedskurser - Skræddersyede kurser til din virksomhed

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året for faglærte/ufaglærte

Introduktion til elmarkedet

Nyt kursus - Dagbøder og forsinkelse

Seks begivenheder som kan bremse global vækst

Regnvandskonsulentuddannelsen, nu i Jylland

Send til en kollega

0.183