Regeringen vil gribe ind overfor offentlig erhvervsvirksomhed

Der skal ikke drives forretning i konkurrence med private - og der hvor det er nødvendigt, skal det være lettere at klage. Se oversigten over de 17 vigtigste lovforslag med betydning for erhvervslivet, regeringen netop har bebudet her.

Regeringen fremlagde i dag klokken 12 den traditionelle åbningsredegørelse. Samtidigt med statsministeren holdt sin tale, frigives det der kaldes lovprogrammet.

Det er en oversigt hvert enkelt lovforslag regeringen forventer at ville fremsætte - inklusiv en forventning om, hvornår forslaget vil blive fremsat.

Indgreb mod offentlig erhvervsvirksomhed.
En af de ting regeringen vil sikre, er at den offentlige sektor ikke bevæger sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Samtidigt skal et lovforslag sikre, at når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår.

Det betyder at regeringen vil indskrænke de statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Samtidigt fremsættes et lovforslag, der indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges afskaffet, indskrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter.

Desuden skal der etableres en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed der kan sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne, der hvor det offentlige driver virksomhed i konkurrence med private.

Regeringen desuden modernisere ferielovgivning med en enklere og mere moderne ferielov.

En ændring af lov om arbejdsmiljø. Loven skal skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljøcertifikater.

Ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget skal først og fremmest medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt.

Det vil regeringen
på erhvervsområderne

Her er hovedpunkterne - læs yderligere om hvert enkelt punkt i artiklen.

Ændring af konkurrenceloven
Ændring af lov om arbejdsmiljø
Ændring af ferieloven
Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Lov om forretningshemmeligheder
Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed
Ændring af ligningsloven
Ændring af Taxilov
Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed
Ændring af lov om godskørsel
Ændring af udlændingeloven
Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Ændring af ligningsloven. Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for virksomhedernes lønudgifter m.v. i forbindelse med etablering, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. Udvidelsen foreslås på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, hvor det er fastslået, at virksomhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ensartet skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning fra og med indkomståret 2012.

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven, så den i højere grad har brugernes og de registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov skal desuden tilpasses øgede krav og forventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om virksomheders ejer- og ledelsesforhold.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget følger op på denne evaluering.

Lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder for at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reguleringen på området.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer.

Taxilov Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven.

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed, idet de relevante bestemmelser i stedet indarbejdes i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fastsætte krav til offentlige bygherrer for at sikre effektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri som f.eks. anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse.

Ændring af lov om godskørsel Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning.

Ændring af udlændingeloven. En tværministeriel arbejdsgruppe, skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og implementeringsmæssige udfordringer samt øge tilgangen af og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannelserne gennem justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse for voksne.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelparametrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som udtryk for en forventning i forhold til stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den pågældende uddannelse.

Hjælp dine kolleger

Del artiklen på LinkedIn, Facebook, Twitter - klik på logoerne herunder.
De nævnte lovforslag er hovedlinjerne i regeringens lovprogram - dvs. de love, der forventes fremsat inden næste Folketinget går på sommerferie næste år.

I lovprogrammet er der naturligvis en række andre ændringer med betydning for specifikke erhverv , eksempelvis luftfartsområdet, Nordsøen, uddannelsesområdet m.m. De er af mere specifik karakter og er derfor ikke omtalt her.


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Kæmpe borerig en succes for ny havnestrategi

Ledelsen og HR-afdelingen ovetager butiksarbejdet

Det faste personale i tre butikker er sendt på betalt ophold, mens ledelsen og HR-afdelingen passer butikkerne.

Omsætningsrekord: Aluminiumsleverandør fortsætter den tocifrede vækst

- Vi skal tale branchen op

Organisation går utraditionelle veje for at skaffe nye medarbejdere til transportområdet

Aarsleff vinder havneudvidelse til en halv milliard

Fase 1 af Rønne Havns udvidelsesplan går nu i gang.

La Cour & Lykke får ny partner

Ustoppelige Hay er tæt på skarpt hjørne

Københavnsk sensorfirma lander engelsk eneaftale

Samarbejdsaftale skal få danske trådløse sensorsystemer ud i apoteker over hele Storbritannien

O.P. Møbler på nye hænder

Rekordår på vej for ingeniører og mere er på vej

De grønne opgaver buldrer frem - men på et punkt skuffer udviklingen.

EU vil pålægge transportsektoren nye CO2-krav

Transport, landbrug og bygninger i Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med samlet 39 procent frem mod 2030

Nyt samarbejde skal give bagere nye muligheder

Produkter fra lokale fødevareproducenter skal trække flere kunder i butikkerne

Markant færre tomme butikker i Aarhus

Østjylland har ikke haft så få ledige butikslokaler i syv år.

Nyt videncenter stiller udstyr til rådighed for lokale virksomheder

Skal være et af nogle få kraftcentre i landet, som har det fremmeste udstyr.

Dansk chokolade kåret til verdens bedste

Sælger familiens trælasthandel efter 65 år

Dansk røntgendetektor på rumfartøj står bag historisk fund

Milliarder på bankbogen: Her er USA rigeste

Det er stadigt it-milliardærer, der tegner toppen, mens USAs præsident rutsjer ned ad listen

Iværksætter om at starte i finanskrisen: Det var ikke morsomt, men det var lærerigt

Kom kun igennem krisen med hiv og sving. Nu har virksomheden årlige vækstrater på 30 procent.

Alle kommuner straffes for fire kommuners skattestigning

Regeringen og KL har aftalt skattelettelser. Alligevel hæver kommuner skatten med 82 millioner kroner i 2018.

Et navneskift, et hamskifte og et strategiskift

Derfor er 4 bogstaver faldet af og 11 nye kommet op på facaden hos B8 i Bjerringbro.

Strategi og investering giver bonus hos målerproducent

- Sådan en pris gør, at vi bliver hypet i medierne. Det’ da skønt

På to år har de unge stiftere gjort USA til firmaets største marked

Tigerspring for sjællandsk revisionsfirma

Samarbejde skal få fyrede medarbejdere i nye job

Nordmænd overtager det meste af Geia Food

15 nye forslag til regelforenkling for transport

Små industrivirksomheder halter efter teknologisk

Jorgensen-udvidelse står klar næste sommer

Byggesoftware giver milliard-besparelser

Falck indgår i europæisk alliance

Stor servicekontrakt til Siemens Gamesa

R&D køber svejsevirksomhed

De færreste privatinvestorer får gavn af aktieskattelempelse

Bankgaranti skal begrænse konkurser i hjemmepleje

Fransk opgave til Blue Water

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Mød Jacob Hübertz på EOT og bliv klogere på hvordan Vækstfonden støtter op om innovation og startups

Massivt fald i investeringerne i britisk bilproduktion

Mød Bo Gadgaard – Ruko’s nye Key Account Manager

Luftpudemaskiner - Et stort hit!

Nyansættelse i Kapema pr. 16. oktober 2017

Bliv klogere på udfordringerne ved IoT system tests på EOT

GTS udvikler rådgivningsmarked for private konsulenter

Oplev fremtiden på EOT - Electronics of Tomorrow

GPS Tyverisikring og overvågning

Udsigten til en protektionistisk politik bekymrer den amerikanske bilbranche.

➡️ Vidste du at...

Et godt år for metal- og maskinproducenterne

Fuldautomatisk 3D scanning skabte stor interesse på hi 2017

Lær at anvende beregningsprogrammet Be15

Webinar om målsætning på CAD data

Nye velkomstpakker til kunder med Sparegaranti

Tegnestuens nyeste mand er Revit superbruger!

Bowitek afholder første Safexpert brugerdag

Dansk Halbyggeri kigger mod Hawaii

Event: Faglig inspirationsdag om god indretning

Hør hvordan du kan effektivisere din dokumenthåndtering på Meridian seminar...

GPS Tyverisikring og overvågning

Aarhus 25. 10: Fremtidens arbejdsmarked og ledelsesrolle

Certified Ethical Hacker, Tobias Lauridsen, sætter fokus på Cybersecurity i...

PR sælger produkterne

Send til en kollega

0.236