23948sdkhjf

Bestyrelses- og lederrokader uge 10

Hvem gik ud og hvem kom ind i virksomhedernes ledelser i ugen der gik.
Energibranchen
Bladt Industries A/S
Kim Gulstad er indtrådt i bestyrelsen hos Bladt Industries A/S, Bladt Holding A/S og Bladt Industries Holding A/S (kilde: CVR).

Bladt Industries er en entreprenørvirksomhed med speciale i store og komplekse stålkonstruktioner.

Cenergia A/S
Morten Bryder Pedersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Cenergia A/S. Samtidig er Henrik Ulf Christensen og Heidi Lind Poulsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Cenergia A/S er et rådgivende ingeniørfirma, som arbejder med teknisk og økonomisk optimering af energibesparelser og anvendelse af solenergi i byggeriet.

Dansk Gas Distribution A/S
Carsten Georg Jensen er indtrådt som administrerende direktør hos Dansk Gas Distribution A/S i stedet for Jens Christian Parbøl Hansen (kilde: CVR).

Dansk Gas Distribution A/S distribuerer gas til mere end 120.000 danske hjem og virksomheder.

Dong Energy A/S
Peter Korsholm er indtrådt i bestyrelsen hos Dong Energy A/S i stedet for Poul Arne Nielsen, Claus Wiinblad og Martin Hintze (kilde: CVR).

Dong Energy udvikler, opfører og driver havmølleparker; producerer el og varme fra kraftværker; leverer energi til privat- og erhvervskunder og producerer olie og gas.

Energi Fyn Holding A/S
Christian Thygesen er indtrådt i bestyrelsen hos Energi Fyn Holding A/S. Samtidig er Henning Ley-Frantsen er indtrådt som medarbejdervalgt medlem i bestyrelsen i stedet for Kell Bergmann Olesen (kilde: CVR).

Energi Fyn er en energikoncern med kernekompetencer inden for elhandel, fiber, varmepumper og energirådgivning.

Horsens Vand Energi A/S
Michael Lind-Frandsen er indtrådt i direktionen hos Horsens Vand Energi A/S i stedet for Jacob Knudsen (kilde: CVR).

Horsens Vand Energi A/S producerer elektricitet og varme på et biogasmotoranlæg, som er etableret i 2012

LD Handel & Miljø A/S
Leif Peter Dige er indtrådt som administrerende direktør hos LD Handel & Miljø A/S i stedet for Bjarke Adamczyk Pedersen (kilde: CVR).

LD Handel & Miljø A/S leverer tekniske løsninger, reservedele og udstyr til servicestationer, olieindustrien og miljøsektoren.

Mita-Teknik A/S
Poul Lind er udtrådt af bestyrelsen hos Mita-Teknik A/S og Mita-Teknik Invest 1 A/S (kilde: CVR).

Mita-Teknik A/S er producent af styringskoncepter til vindmølleindustrien og andre industrier.

Novafos Holding A/S
Carsten Nystrup er indtrådt som administrerende direktør hos Novafos Holding A/S i stedet for Iben Koch. Samtidig er Karsten Søndergaard Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Willy Reinhold Eliasen (kilde: CVR).

Novafos er vand- og spildevandsforsyningsselskab i Frederikssund Kommune.

NRGI Rådgivning A/S
Jens Henrik Rossen er udtrådt af bestyrelsen hos NRGI Rådgivning A/S (kilde: CVR).

Nrgi er et af de største energiselskaber i Danmark.

Samn Forsyning ApS
Lars Grønlund er indtrådt som bestyrelsesformand og Hans Hougaard Bang-Hansen som næstformand hos Samn Forsyning ApS. Samtidig er Anders Kühnau Hansen og Niels Anton Rosenberg indtrådt i bestyrelsen og Thomas Krabbenhøft og Dorte Kjær Lauritsen er indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer (kilde: CVR).

Samn Forsyning ApS er vandselskab i Odder og Horsens.

Scanenergi A/S
Jens Høgsberg Kristensen er indtrådt i bestyrelsen hos Scanenergi A/S, Scanenergi Elsalg A/S, Scanenergi Solutions A/S og Scanenergi Holding A/S (kilde: CVR).

Scanenergi A/S beskæftiger sig med energioptimering hos såvel private som erhvevskunder.

SE Blue Renewables
Lars Skovgaard Hansen er indtrådt i direktionen hos SE Blue Renewables GP A/S og SE Blue Renewables GP DK A/S i stedet for Lars Andreasen (kilde: CVR).

SE Blue Renewables er et partnerskab mellem PFA Pension og SE. Selskabet driver cirka 250 landvindmøller.

Siemens Aktieselskab
Matthias Alfred Werner Grossmann er indtrådt i bestyrelsen hos Siemens Aktieselskab (kilde: CVR).

Siemens Aktieselskab er en af Danmarks største teknologikoncerner.

Tønder Forsyning A/S
John Graversgaard er indtrådt i bestyrelsen hos Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S, Tønder Spildevand A/S og Tønder Service A/S i stedet for Hans Jacob Hansen (kilde: CVR).

Tønder Forsyning A/S leverer hovedsagligt ydelser indenfor drikkevand, spildevand og affald.

Vandcenter Syd A/S
Mads Leth er indtrådt i direktionen hos Vandcenter Syd A/S, Vandcenter Syd Service A/S og Vandcenter Syd Holding A/S i stedet for Anders Buur Bækgaard (kilde: CVR).

Vandcenter Syd A/S er et af Danmarks største og ældste vandselskaber.

Varmodan A/S
Kim Henrik Jørgensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Varmodan A/S i stedet for Susanne Lundelius. Samtidig er Jan Warming Høeg fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Jørgen Zartov indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Varmodan A/S beskæftiger sig med alle former for energitekniske anlæg indenfor primært fjernvarmeværker samt store og mellemstore industrier.

Wind 1 A/S
Peter Dahl Jakobsen er indtrådt i direktionen hos Wind 1 A/S i stedet for Klaus Hejlskov Hedegaard (kilde: CVR).

Wind 1 A/S udvikler vindmølleprojekter.


Elektronikindustrien
AKJ Inventions ApS
Martin Stentoft Jacobsen og Lars Kruse Ravnsbeck er udtrådt af direktionen hos AKJ Inventions ApS (kilde: CVR).

AKJ Inventions ApS er et københavnsk elektronik-udviklingshus.

Bang & Olufsen Operations A/S
Line Køhler Ljungdahl er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Bang & Olufsen Operations A/S i stedet for Folkert Bouwe Bölger (kilde: CVR).

Bang & Olufsen producerer audio- og tv-udstyr.

Bi-Tech ApS
Kjeld Jørgen Kückelhahn er indtrådt som bestyrelsesformand hos Bi-Tech ApS. Samtidig er Vivi Muurholm Matthiesen, Jesper Schlaikjer og Jonny Schlaikjer indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Bi-Tech ApS er blandt andet beskæftiget med elektronikmontage.

Informationsteknik Scandinavia A/S
Claus True Hougesen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Informationsteknik Scandinavia A/S i stedet for Carsten Viggo Willum Ritzau, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Informationsteknik Scandinavia A/S er leverandør af professionelle AV-løsninger.

Inropa A/S
Lars Damsgaard Andersen og Morten Sandlykke er indtrådt i bestyrelsen hos Inropa A/S (kilde: CVR).

Inropa A/S udvikler automatiske-, semi-automatiske- og off-line programmeringssystemer til malings- og overfladebehandlingsrobotter.

Kontron Technology A/S
Julius von Jagow er indtrådt i direktionen hos Kontron Technology A/S i stedet for Stefan Franke. Samtidig er Sten Daugaard, Peter David Stockebrand og Stefan Franke udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Kontron Technology A/S udvikler og markedsfører indlejrede elektronik til industri, medico, underholdningsbranchen og telekom.

Mechtronic ApS
Vibeke Kristensen er indtrådt i direktionen hos Mechtronic ApS i stedet for Esben Ulrik Kristensen (kilde: CVR).

Mechtronic ApS er en elektronikvirksomhed, der udvikler, producerer og servicerer næsten alle former for elektronisk udstyr.

Mita-Teknik A/S
Poul Lind er udtrådt af bestyrelsen hos Mita-Teknik A/S og Mita-Teknik Invest 1 A/S (kilde: CVR).

Mita-Teknik A/S er producent af styringskoncepter til vindmølleindustrien og andre industrier.

Orion Technology A/S
Jan Ingemann Sørensen er indtrådt i direktionen hos Orion Technology A/S i stedet for Finn Ingemann Sørensen (kilde: CVR).

Orion Technology A/S udvikler CCTV-udstyr.

PR Electronics A/S
Johnny Pedersen er udtrådt af direktionen hos PR Electronics A/S (kilde: CVR).

PR Electronics A/S er leverandør af analoge og digitale moduler til industriel signalbehandling.

Siemens Aktieselskab
Matthias Alfred Werner Grossmann er indtrådt i bestyrelsen hos Siemens Aktieselskab (kilde: CVR).

Siemens Aktieselskab er en af Danmarks største teknologikoncerner.

Targit A/S
Ulrik Pedersen er udnævnt til administrerende direktør hos Targit A/S. Samtidig er Jesper Berntson indtrådt i direktionen. Derudover er Lars Dybkjær indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Jan Holmsgaard og Mogens Thorninger og Morten Grube Weicher er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Marianne Kirkegaard Knudsen og Jesper Berntson (kilde: CVR).

Targit A/S udvikler business intelligence software.

Techpeople A/S
Henrik Hugo Petersen er udtrådt af bestyrelsen hos Techpeople A/S (kilde: CVR).

Techpeople A/S er et københavnsk udviklingshus med fokus på embeddede løsninger.

Teletec Connect A/S
Lars Arne Christer Flink er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Teletec Connect A/S i stedet for Anders Reine Thernström (kilde: CVR).

Teletec Connect A/S er skandinavisk distributør af professionelle elektroniske sikkerhedsprodukter indenfor indbrudsalarmer og kameraovervågning.

Transelectro A/S
Jørgen Skov Rosenkilde er udnævnt til bestyrelsesformand hos Transelectro A/S i stedet for Erik Knudsen Rauff, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Transelectro A/S fremstiller produkter til medicinsk udstyr, radio/tv, testudstyr og satellitkommunikation.


Metalindustrien
A/S A.P. Botved
Claus Noel Bretton-Meyer er udnævnt til bestyrelsesformand hos A/S A.P. Botved (kilde: CVR).

A/S A.P. Botved sælger maskiner og udstyr til at hjælpe folk, der ikke selv kan komme op og ned ad trapper, ind og ud af bygninger, fra seng til kørestol.

Albers-Hansen Danmark A/S
Holger Trost er indtrådt i bestyrelsen hos Albers-Hansen Danmark A/S i stedet for Richard Guillaume (kilde: CVR).

Albers-Hansen Danmark A/S udfører kontrol-, inspektion- og synsopgaver på skibe, containere, lagre og leasede værdier.

Bladt Industries A/S
Kim Gulstad er indtrådt i bestyrelsen hos Bladt Industries A/S, Bladt Holding A/S og Bladt Industries Holding A/S (kilde: CVR).

Bladt Industries er en entreprenørvirksomhed med speciale i store og komplekse stålkonstruktioner.

Borum A/S
Ib Richard Neustrup Simonsen er indtrådt i bestyrelsen hos Borum A/S (kilde: CVR).

Borum A/S producerer maskiner til opkridtning af veje.

Bowitek ApS
John Rasmussen er udtrådt af direktionen hos Bowitek ApS (kilde: CVR).

Bowitek ApS hjælper virksomheder med CE-mærkning af produktionsanlæg, robotløsninger og maskiner.

Danfilter ApS
Henrik Friis er fratrådt som bestyrelsesformand hos Danfilter ApS (kilde: CVR).

Danfilter ApS er leverandør af luftfiltre til industri og erhverv.

Danhydra A/S
Annemette Færch er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Danhydra A/S. Samtidig er Lars Birkkjær Nielsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Danhydra A/S producerer hydrauliske maskiner og værktøjer.

Exilator ApS
Lars Frederiksen er udtrådt af direktionen hos Exilator ApS (kilde: CVR).

Exilator ApS udvikler udstødningsfiltre til skibsindustrien.

Global Castings Lem A/S
Peter Christian Pallishøj er indtrådt som administrerende direktør hos Global Castings Lem A/S i stedet for Frank Høgholm, der ligeledes er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Global Castings Lem A/S er leverandør af store støbte komponenter til vindindustrien.

Hempel Holding A/S
Anders Holm er indtrådt i direktionen hos Hempel Holding A/S i stedet for Klaus Jørgen Sørensen (kilde: CVR).

Hempel producerer skibsmaling.

Imers Industrimontage ApS
Jens Jørgensen Imer er udnævnt til administrerende direktør hos Imers Industrimontage ApS. Samtidig er Kim Brandhøj indtrådt i direktionen. Derudover er Lars Bredahl Rasmussen indtrådt som bestyrelsesformand og Tommy Lykke Kristensen som næstformand for bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Gorm Himmer indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Imers Industrimontage ApS er specialiseret i fremstilling af svejsede stålkonstruktioner som underleverandørarbejde samt nyopførelse, renovering og vedligeholdelse af montageopgaver i ind- og udland.

Incotech A/S
Anna Høyer er indtrådt i bestyrelsen hos Incotech A/S i stedet for Eyd Høyer (kilde: CVR).

Incotech A/S producerer ismaskiner.

Inropa A/S
Lars Damsgaard Andersen og Morten Sandlykke er indtrådt i bestyrelsen hos Inropa A/S (kilde: CVR).

Inropa A/S udvikler automatiske-, semi-automatiske- og off-line programmeringssystemer til malings- og overfladebehandlingsrobotter.

LD Handel & Miljø A/S
Leif Peter Dige er indtrådt som administrerende direktør hos LD Handel & Miljø A/S i stedet for Bjarke Adamczyk Pedersen (kilde: CVR).

LD Handel & Miljø A/S leverer tekniske løsninger, reservedele og udstyr til servicestationer, olieindustrien og miljøsektoren.

A/S Metalcentret
Ulrick Bjerregaard Nielsen er indtrådt som næstformand for bestyrelsen hos A/S Metalcentret i stedet for Bruno Bjerregaard Nielsen. Samtidig er Hans-Henrik Saaby Schmidt indtrådt i bestyrelsen i stedet for Erik Andersen, Christian Helweg-Larsen og Bo Bjerregaard Nielsen (kilde: CVR).

A/S Metalcentret er leverandør af metalhalvfabrikata.

Octopus Development ApS
Sean Bruun Rasmussen er indtrådt i direktionen hos Octopus Development ApS i stedet for Erik Kristensen Flyvbjerg (kilde: CVR).

Octopus Development ApS udvikler og producerer produkter til hjælpemiddelindustrien.

Pon Power A/S
Jan Ullstad er udtrådt af bestyrelsen hos Pon Power A/S (kilde: CVR).

Pon Power A/S er forhandler af Cat og MaK motorer og generatoranlæg.

RK Plast A/S
Leif Dambo Jensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos RK Plast A/S i stedet for Bjarne Stubager. Samtidig er Keld Sund Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Bruun, Ole Hauskov, Per Egebæk Have og Knud-Ove Jeppesen (kilde: CVR).

RK Plast A/S er specialiseret i sprøjtestøbning af tekniske plastkomponenter.

Rothenberger Scandinavia A/S
Christian Peter Heine og Falk Hülkenberg er indtrådt i bestyrelsen hos Rothenberger Scandinavia A/S i stedet for Christian Baumbach og Ralf Weber (kilde: CVR).

Rothenberger Scandinavia A/S er leverandør af værktøjer til installation, vedligehold og AC/køleteknologi.

Safe Transfer A/S
Henrik Hebsgaard Backs er udtrådt af bestyrelsen hos Safe Transfer A/S (kilde: CVR).

Safe Transfer A/S sælger kurve til sikker transport i offshorebranchen.

Siemens Aktieselskab
Matthias Alfred Werner Grossmann er indtrådt i bestyrelsen hos Siemens Aktieselskab (kilde: CVR).

Siemens Aktieselskab er en af Danmarks største teknologikoncerner.

SinoScan Group A/S
Bjarke Adamczyk Pedersen er indtrådt som administrerende direktør hos SinoScan Group A/S (kilde: CVR).

SinoScan Group A/S er specialiseret i design, ingeniørarbejde, sourcing og produktion af specialfremstillede produkter og komponenter i Kina.

SKF Danmark A/S
Patrik Vallentin Sjöholm er indtrådt i bestyrelsen hos SKF Danmark A/S (kilde: CVR).

SKF Danmark A/S er leverandør af lejer.

Solomatic A/S
Mona Johanne Dahl Krogh er indtrådt i bestyrelsen hos Solomatic A/S i stedet for Peter Bonde Glerup (kilde: CVR).

Solomatic A/S er leverandør af automationsløsninger og specialmaskiner.

Stantech ApS
Hans Hviid Frederiksen, Robert Hochheim og Søren Nielsen er udtrådt af bestyrelsen hos Stantech ApS (kilde: CVR).

Stantech ApS er beskæftiget med service og vedligehold af CNC-produktionsmaskiner.

Strømsted Rør og Stål ApS
Kjeld Engelmann Kristensen er indtrådt i direktionen hos Strømsted Rør og Stål ApS (kilde: CVR).

Strømsted Rør og Stål ApS er en ordreproducerende smedevirksomhed.

Tawi Danmark A/S
Søren Skriver Nielsen er indtrådt i direktionen hos Tawi Danmark A/S i stedet for Anders Johan Jorstadius Samtidig er Carl Hans Thomas Bräutigam er indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Leif Wilhelm Emblad. Samtidig er Søren Skriver Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carlos Bertil Enmark (kilde: CVR).

Tawi Danmark A/S er leverandør af vakuumløftere.

TJ Technology ApS
Jeanette Margith Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos TJ Technology ApS. Samtidig er Mads Korger Andersen og Torben Munch Møller indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

TJ Technology ApS er en midtjysk underleverandør.

Uni-Seals ApS
Line Dalsgaard Nielsen er indtrådt i Uni-Seals ApS i stedet for Henrik Dissing Dalsgaard (kilde: CVR).

Uni-Seals er leverandør af VA-produkter.

Your Global Solution ApS
Peter Rask Gregersen er indtrådt som administrerende direktør hos Your Global Solution ApS og YGS Group ApS i stedet for Lars Birkkjær Nielsen. Samtidig er Rasmus Færch indtrådt som bestyrelsesformand og Annemette Færch som næstformand. Sidst men ikke mindst er Peter Rask Gregersen, Lars Birkkjær Nielsen og Morten Poulsgaard indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Your Global Solutions ApS producerer fedtpumper, GPS-trackere, brændselsceller og containerløsninger.


Træ- og møbelindustrien
Bos A/S
Jimmy Thisted Bossen er fratrådt som administrerende direktør hos Bos A/S. Samtidig er Jens Vasehus indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Birgit Schönhoff og Annemette Færch er indtrådt som næstformand. Sidst men ikke mindst er Kirsten Thisted Bossen og Kjeld Andreas Bossen udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Bos A/S leverer alt indenfor legepladser, cykler og cykelservice.

Ergo Star Interieur ApS
Uffe Thorlacius er udtrådt af direktionen hos Ergo Star Interieur ApS (kilde: CVR).

Ergo Star Interieur ApS producerer kontorstole.

Farstrup Møbler A/S
Steen Lyhne-Johansen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Farstrup Møbler A/S i stedet for Erling Andersen. Samtidig er Søren Iversen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Jørgen Ladegaard og Poul Kristiansen, Flemming Lindtofte og Anja Plougmann er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henning Krog-Iversen (kilde: CVR).

Farstrup Møbler A/S udvikler, producerer og markedsfører en kollektion af møbler til erhverv og private.

Guldborg Legepladser ApS
Jens Vasehus er indtrådt som bestyrelsesformand hos Guldborg Legepladser ApS. Samtidig er Annemette Færch indtrådt næstformand for bestyrelsen, mens Jimmy Thisted Bossen og Bernd Frank Schönhoff er indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Guldborg legepladser ApS er en dansk producent af legeredskaber.

Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S
Peter Gammelvind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S og Sdr. Omme Tømmerhandel Holding A/S i stedet for Metha Jessen. Samtidig er Johan Kristian Lybecker Steffensen og Sven Lybecker Steffensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jenny Marie Sørine Helle (kilde: CVR).

Sdr. Omme Tømmerhandel er en del af XL-Byg-kæden.

Inventar Plus ApS
Torsten Knaack er udtrådt af direktionen hos Inventar Plus ApS (kilde: CVR).

Inventar Plus ApS er leverandør af opbevaringsskabe til skoler.

KA. Interiør A/S
Else Rumler er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos KA. Interiør A/S (kilde: CVR).

KA Interiør A/S producerer skydedørsskabe.

Labflex A/S
Ulrik Eriksen Fink er indtrådt som administrerende direktør hos Labflex A/S i stedet for Ivar Malte Foghsgaard (kilde: CVR).

Labflex A/S leverer kundetilpassede indretningsløsninger til laboratorier i industrien, på tekniske skoler og universiteter samt til forsknings- og hospitalssektoren.

P.I.T. Hegn A/S
Palle Ingemann Hansen er udnævnt til administrerende direktør hos P.I.T Hegn A/S i stedet for Jesper Martin Hillemann. Samtidig er Palle Ingemann Hansen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Torben Korsager Andersen (kilde: CVR).

P.I.T Hegn A/S er leverandør af hegn og indhegning til have og ejendom.

Velux A/S
Kim Fausing er udnævnt til bestyrelsesformand hos Velux A/S i stedet for Søren Bjerre-Nielsen. Samtidig er Morten Falkenberg udnævnt til næstformand for bestyrelsen. Derudover er Nils Gunnar Henrik Lange indtrådt i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Finn Westergaard Christiansen, Kurt Emil Eriksen og Jimmy Bendorf Laursen indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer i stedet for Arne Mortensen Christensen, Øjvind Kirkeby Frank og Jan Højmose Thomsen (kilde: CVR).

Velux A/S producerer og sælger ovenlysvinduer, lystunneller og ovenlyskupler.


Byggebranchen
AC Energi A/S
Daniel Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos AC Energi A/S (kilde: CVR).

AC Energi A/S er en østjysk el- og VVS-virksomhed.

B. Andersen & Lassen A/S
Johnny Roald Bording Jensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos B. Andersen & Lassen A/S (kilde: CVR).

B. Andersen & Lassen A/S er en københavnsk VVS-virksomhed.

Broberg Entreprise ApS
Jesper Køppen Mieritz er fratrådt som bestyrelsesformand hos Broberg Entreprise ApS. Samtidig er Patrik Broberg udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Broberg Entreprise ApS er en autoriseret kloak-, murer- og entreprenørvirksomhed.

Caverion Danmark A/S
Anne Helena Viitala er indtrådt i bestyrelsen hos Caverion Danmark A/S i stedet for Matti Juhani Malmberg og Sakari Tapio Toikkanen (kilde: CVR).

Caverion designer, udvikler og vedligeholder bygningssystemer og tilbyder industrielle serviceløsninger.

Cenergia A/S
Morten Bryder Pedersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Cenergia A/S. Samtidig er Henrik Ulf Christensen og Heidi Lind Poulsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Cenergia A/S er et rådgivende ingeniørfirma, som arbejder med teknisk og økonomisk optimering af energibesparelser og anvendelse af solenergi i byggeriet.

Colas Danmark A/S
Raphaël Francois-Joseph Llobregat er indtrådt som næstformand for bestyrelsen hos Colas Danmark A/S i stedet for Grégory Thierry Oriol (kilde: CVR).

Colas Danmark A/S udfører anlægs- og vedligeholdelsesarbejder inden for vejbyggeri og infrastruktur.

Colosseum A/S
Anders Hjulmand er udtrådt af bestyrelsen hos Colosseum A/S (kilde: CVR).

Colosseum A/S udvikler, bygger og udlejer forskellige typer af ejendomme - primært beliggende i Nordjylland.

Cupa Danmark A/S
Eduardo Manuel Mera Cores er indtrådt som administrerende direktør hos Cupa Danmark A/S i stedet for Antonio Traincado Fernandez (kilde: CVR).

Cupa Danmark A/S er leverandør af naturskifer.

Dades A/S
Steen Parsholt er indtrådt som bestyrelsesformand hos Dades A/S. Samtidig er Karsten Holst Bork Kristoffersen indtrådt som næstformand for bestyrelsen (kilde: CVR).

Dades A/S er et ejendoms-investeringsselskab med fokus på erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og butikscentre over hele landet.

Dansk Byggeentreprise II ApS
Poul Lindholm Hansen er indtrådt i direktionen hos Dansk Byggeentreprise II ApS i stedet for Ole Nyegård Pedersen (kilde: CVR).

Dansk Byggeentreprise udfører som entreprenør i Roskilde og på resten af Sjælland både store og små entreprenørprojekter.

Deas A/S
Kenneth Johansen er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Deas A/S i stedet for Charlotte Olsen (kilde: CVR).

Deas A/S forvalter en ejendomsportefølje på cirka 2.000 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsagelig ejes af institutionelle investorer samt andre professionelle investorer.

E.K. Entreprise A/S
Rasmus Morten Johansen er indtrådt som administrerende direktør hos E.K. Entreprise A/S i stedet for Torben John Johansen (kilde: CVR).

E.K.Entreprise A/S udfører alle faser i byggeriet lige fra projektering, byggemodning og myndig-hedsgodkendelse til færdigt og indflytningsklart byggeri.

EMJ & SSS A/S
Palle Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos EMJ & SSS A/S (kilde: CVR).

EMJ & SSS A/S er en østjysk entreprenørvirksomhed.

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S
Morten Vedel Kruse er udtrådt af bestyrelsen hos Entreprenørfirmaet Ollerup A/S (kilde: CVR).

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S er blandt Fyns største anlægsentreprenører med spidskompetencer indenfor jord, kloak, belægning og forsyning.

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S
Paul Bjerring er udnævnt til bestyrelsesformand for Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S (kilde: CVR).

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S udfører alle slags entreprenørarbejder indenfor anlæg, jord, kloak, belægning, nedbrydning og knusning.

Entreprenørgården Syd A/S
Birgitte Friis Kragh Thomsen og Morten Schelde Thomsen er udtrådt af bestyrelsen hos Entreprenørgården Syd A/S (kilde: CVR).

Entreprenørgården Syd A/S er en entreprenørvirksomhed med speciale i jordbearbejdning, kloakering, afvanding og afretningsopgaver.

Gaihede A/S
Lotte Fløe Marschall er udtrådt af bestyrelsen hos Gaihede A/S (kilde: CVR).

Gaihede A/S er rådgivende ingeniører og arkitekter inden for byggerådgivning, renovering og vedligehold.

Grøn Vækst A/S
Jens Iversen er indtrådt i bestyrelsen hos Grøn Vækst A/S i stedet for Henrik Byrgiel (kilde: CVR).

Grøn Vækst A/S er et sjællandsk anlægsgartnerfirma.

Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S
Peter Gammelvind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S og Sdr. Omme Tømmerhandel Holding A/S i stedet for Metha Jessen. Samtidig er Johan Kristian Lybecker Steffensen og Sven Lybecker Steffensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jenny Marie Sørine Helle (kilde: CVR).

Sdr. Omme Tømmerhandel er en del af XL-Byg-kæden.

HLS Entreprenørmaskiner ApS
Alex Aakerhjelm Laage Sørensen er indtrådt i direktionen hos HLS Entreprenørmaskiner ApS (kilde: CVR).

HLS Entreprenørmaskiner ApS reparerer entreprenørmaskiner.

Humlebo Gruppen A/S
Mie Normann Rasmussen er udtrådt af direktionen hos Humlebo Gruppen A/S og Humlebo Gruppen Korsør A/S, Humlebo Finans A/S, Humlebo Ejendomme A/S og Humlebo Ejendomme Holding A/S (kilde: CVR).

Humlebo Gruppen A/S udvikler og gennemfører boligprojekter.

Inpipe Danmark A/S
Jesper Hessellund Arkil er indtrådt i direktionen hos Inpipe Danmark A/S i stedet for Ole Poulsen (kilde: CVR).

Inpipe Danmark A/S er beskæftiget med kloakrenovering og strømpeforing.

Kjelkvist A/S
Jens Maybom er indtrådt i bestyrelsen hos Kjelkvist A/S (kilde: CVR).

Kjelkvist A/S er en sønderjysk entreprenørvirksomhed.

KT Electric Aalborg A/S
Brian Schiønning Larsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos KT Electric Aalborg A/S i stedet for Tom Anton Andersen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

KT Electrics kompetenceområder er service, automation, bygningsautomatik, industri, installation, kommunikation, låse, sikring, svagstrøm og nybygningsopgaver samt større el- og teknikentrepriseopgaver.

Kammi Tag ApS
Casper Asvig Pedersen er udtrådt af direktionen hos Kammi Tag ApS (kilde: CVR).

Kammi Tag ApS er en østjysk tømrer- og snedkervirksomhed.

Knauf A/S
Jesper Bo Jørgensen er fratrådt som næstformand for bestyrelsen hos Knauf A/S (kilde: CVR).

Knauf A/S leverer alt byggeplader, stålskeletter og facadekonstruktioner til spartelprodukter, gulvmasser og akustiklofte til den danske byggebranche.

Kuben Management A/S
Jens Henrik Rossen er udtrådt af bestyrelsen hos Kuben Management A/S (kilde: CVR).

Kuben Management A/S er projektudvikler inden for byggeriet.

LM Huse A/S
Leif Christensen er udtrådt af bestyrelsen hos LM Huse A/S (kilde: CVR).

LM Huse A/S bygger arkitekttegnede typehuse.

Nordjysk Stillads Udlejning A/S
Stefan Verner Korsgaard er indtrådt i direktionen hos Nordjysk Stillads Udlejning A/S (kilde: CVR).

Nordjysk Stillads Udlejning A/S udlejer stilladser, lifte og mandskabsvogne.

Optimus Anlæg A/S
Tine Fredsted er indtrådt som bestyrelsesformand hos Optimus Anlæg A/S i stedet for Jannie Øehl Andersen. Samtidig er Lars Engtofte Alslund Poulsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Diana Marianne Andersen (kilde: CVR).

Optimus Anlæg A/S er en sjællandsk anlægsgartner.

P.I.T. Hegn A/S
Palle Ingemann Hansen er udnævnt til administrerende direktør hos P.I.T Hegn A/S i stedet for Jesper Martin Hillemann. Samtidig er Palle Ingemann Hansen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Torben Korsager Andersen (kilde: CVR).

P.I.T Hegn A/S er leverandør af hegn og indhegning til have og ejendom.

Raaschou Byg ApS
Mads Raaschou er indtrådt i bestyrelsen hos Raaschou Byg ApS (kilde: CVR).

Raaschou Byg ApS er en københavnsk tømrer- og snedkervirksomhed.

Rothenberger Scandinavia A/S
Christian Peter Heine og Falk Hülkenberg er indtrådt i bestyrelsen hos Rothenberger Scandinavia A/S i stedet for Christian Baumbach og Ralf Weber (kilde: CVR).

Rothenberger Scandinavia A/S er leverandør af værktøjer til installation, vedligehold og AC/køleteknologi.

Scanenergi A/S
Jens Høgsberg Kristensen er indtrådt i bestyrelsen hos Scanenergi A/S, Scanenergi Elsalg A/S, Scanenergi Solutions A/S og Scanenergi Holding A/S (kilde: CVR).

Scanenergi A/S beskæftiger sig med energioptimering hos såvel private som erhvevskunder.

Schantz Byg A/S
Peter Bryndum Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen hos Schantz Byg A/S (kilde: CVR).

Schantz Byg A/S udfører alle former for jord-, kloak-, anlæg- og belægningsopgaver.

Skovlund VVS ApS
Henrik Bernth er indtrådt i direktionen hos Skovlund VVS ApS. Samtidig er Bjarne Werner Munck og Palle Greiersen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jakob Carit Hammerum. Sidst men ikke mindst er Palle Hornemann Skovslund fratrådt som bestyrelsesformand (kilde: CVR).

Skovlund VVS ApS udfører alle former for VVS opgaver, herunder levering og service på anlæg til vand, varme og ventilation.

Thy Isolering ApS
Martin Jensby er udtrådt af direktionen hos Thy Isolering ApS (kilde: CVR).

Thy Isolering ApS er beskæftiget med isolering med mineraluld, papirisolering og EPS isolering.

Tormax Danmark A/S
Carsten Ravnhøj er indtrådt som administrerende direktør hos Tormax Danmark A/S i stedet for Philippe Heinz Heiniger (kilde: CVR).

Tormax Danmark A/S er leverandør af automatiske dørsystemer.

Tømrermester og Bygningssnedker Per Hansen A/S
Morten Møller Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos Tømrermester og Bygningssnedker Per Hansen A/S (kilde: CVR).

Tømrermester og Bygningssnedker Per Hansen A/S er en nordjysk tømrervirksomhed med base i Kongerslev.

Velux A/S
Kim Fausing er udnævnt til bestyrelsesformand hos Velux A/S i stedet for Søren Bjerre-Nielsen. Samtidig er Morten Falkenberg udnævnt til næstformand for bestyrelsen. Derudover er Nils Gunnar Henrik Lange indtrådt i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Finn Westergaard Christiansen, Kurt Emil Eriksen og Jimmy Bendorf Laursen indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer i stedet for Arne Mortensen Christensen, Øjvind Kirkeby Frank og Jan Højmose Thomsen (kilde: CVR).

Velux A/S producerer og sælger ovenlysvinduer, lystunneller og ovenlyskupler.

Vibe Malerfirma Eftf. A/S
Kim Tegner Hagenow er indtrådt i direktionen hos Vibe Malerfirma Eftf. A/S i stedet for Frank Sander Christensen. Samtidig er Søren Dybdahl Andersen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Kim Tegner Hagenow, der dog forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Frank Sander Christensen udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Vibe Malerfirma Eftf. A/S er et vestsjællandsk malerfirma.

VVS Comfort A/S
Lars Eskerod er indtrådt i direktionen hos VVS Comfort A/S i stedet for Bjarne Skouby Rasmussen (kilde: CVR).

VVS Comfort A/S er en kæde af VVS-virksomheder.

Uni-Seals ApS
Line Dalsgaard Nielsen er indtrådt i Uni-Seals ApS i stedet for Henrik Dissing Dalsgaard (kilde: CVR).

Uni-Seals er leverandør af VA-produkter.


Fødevareindustrien
Asiros A/S
Henrik Dalbøge er fratrådt som bestyrelsesformand hos Asiros A/S og Asiros Nordic A/S (kilde: CVR).

Asiros A/S er leverandør af ingredienser og færdigprodukter baseret på bær.

Avery Dennison Scandinavia ApS
Jeroen Diderich er indtrådt i bestyrelsen hos Avery Dennison Scandinavia ApS (kilde: CVR).

Avery Dennison Scandinavia ApS er leverandør af emballage.

BK-Pack ApS
Kjeld Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos BK-Pack ApS i stedet for Kenneth Fabricius Knudsen (kilde: CVR).

BK-Pack ApS er leverandør af emballage til blandt andet grøntsager.

Coop Holding A/S
Jan Madsen er indtrådt i direktionen hos Coop Holding A/S i stedet for Per Toelstang. Samtidig er Per Toelstang udtrådt af bestyrelsen hos Coop Invest A/S (kilde: CVR).

Coop er Danmarks største medlemsejede detailvirksomhed.

Dagrofa Bornholm A/S
Christian Jørgensen Storinggaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Dagrofa Bornholm A/S i stedet for Niels Peter Habekost (kilde: CVR).

Dagrofa er leverandør af dagligvarer til detailsektoren.

F. Uhrenholt Dairy Products ApS
Ole Berggren Madsen er indtrådt som administrerende direktør hos F. Uhrenholt Dairy Products ApS, F. Uhrenholt Central Sales ApS, F. Uhrenholt Central Export ApS, F. Uhrenholt Import Trade ApS, F. Uhrenholt DAiry Sales ApS, F. Uhrenholt Global Trading ApS, F. Uhrenholt Import ApS, F. Uhrenholt Dairy Trading ApS, F. Uhrenholt Dairy Import ApS, F. Uhrenholt World Trading ApS, F. Uhrenholt Worldwide ApS, F. Uhrenholt Trading ApS, F. Uhrenholt Prince ApS, F. Uhrenholt Milk ApS, F. Uhrenholt Menu ApS, F. Uhrenholt King ApS, F. Uhrenholt Family ApS, F. Uhrenholt Extruder ApS, F. Uhrenholt Euro ApS, F. Uhrenholt Enterprise ApS, F. Uhrenholt Dane ApS, F. Uhrenholt Crown ApS, F. Uhrenholt Cream ApS, F. Uhrenholt Export Trade ApS, F. Uhrenholt Export Sales ApS, F. Uhrenholt Export Trading ApS, F. Uhrenholt Global Import ApS, F. Uhrenholt Sales ApS, F. Uhrenholt Central Import ApS, F. Uhrenholt Holding International ApS, F. Uhrenholt Meat Trade ApS, F. Uhrenholt Seafood Trade ApS, F. Uhrenholt Trade ApS, F. Uhrenholt Barter ApS, F. Uhrenholt Handel ApS, F. Uhrenholt Wiking ApS, F. Uhrenholt Tropical ApS, F. Uhrenholt Sunshine ApS, F. Uhrenholt Successors ApS, F. Uhrenholt Sons ApS, F. Uhrenholt Uhrenholt Scandinavia ApS, F. Uhrenholt Queen ApS og F. Uhrenholt Trading House ApS i stedet for Flemming Ib Windfeld (kilde: CVR).

F. Uhrenholt-koncernen er leverandør af frossen fisk, mælkeprodukter samt frisk og frossen kød.

Fakta A/S
Per Toelstang er udtrådt af bestyrelsen hos Fakta A/S (kilde: CVR).

Fakta er en af Danmarks største discountkæder.

Heede Bolcher A/S
Claus Gustav Heede er indtrådt i direktionen hos Heede Bolscher A/S i stedet for Søren Elkjær Vang. Samtidig er Maria Hautorp Heede indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Claus Gustav Heede, der dog forbliver i bestyrelsen, mens Søren Elkjær Vang er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Heede Bolcher A/S er en privatejet dansk virksomhed, som producerer og sælger bolcher.

HKScan Denmark A/S
Svend Schou Borch er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos HKScan Denmark A/S i stedet for Ernst Göran Holm. Samtidig er Henrik Schaar udtrådt af direktionen. Derudover er Tuomo Kalevi Valkonen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Markku Juhani Suvanto, der dog forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Lene Meidahl Højen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henrik Schaar (kilde: CVR).

HKScan er blandt Nordens største kødproducenter.

Incotech A/S
Anna Høyer er indtrådt i bestyrelsen hos Incotech A/S i stedet for Eyd Høyer (kilde: CVR).

Incotech A/S producerer ismaskiner.

Kreatina A/S
Lene Meidahl Højen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Kreatina A/S i stedet for Henrik Schaar. Samtidig er Svend Schou Borch indtrådt som bestyrelsesformand. Sidst men ikke mindst er Thomas Stig Madsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ernst Göran Holm og Jan Magnus Lindholm (kilde: CVR).

Kreatina A/S producerer pålæg.

Løgismose Meyers Group ApS
Jørn Tolstrup Rohde og Xavier Govare er indtrådt i bestyrelsen hos Løgismose Meyers Group ApS og Løgismose Meyers Holding ApS (kilde: CVR).

Løgismose Meyers driver handel med vin, spiritus og fødevarer.

Premium Products ApS
Per Schak Andreasen er fratrådt som bestyrelsesformand for Premium Products ApS. Samtidig er Poul Sand udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Premium Products ApS er distributør af mad- og drikkevarer – blandt andet Sealand birkesaft, CHI kokosvand eller Quest proteinbar, proteinchips og pasta.

Skagerak Pelagic A/S
Peter Grandjean Bamberger er udtrådt af bestyrelsen hos Skagerak Pelagic A/S (kilde: CVR).

Skagerak Pelagic er leverandør af pelagiske fiskeprodukter – specialiseret i sild og makrel.

Skanem Hobro A/S
Jørgen Gert Larsen er indtrådt som administrerende direktør hos Skanem Hobro A/S i stedet for Morten Risvig (kilde: CVR).

Skanem Hobro A/S producerer selvklæbende etiketter til blandt andet fødevareindustrien.

Uhrenholt A/S
Ole Berggren Madsen er indtrådt i bestyrelsen hos Uhrenholt A/S i stedet for Flemming Ib Windfeld. Ole Berggren Madsen er samtidig indtrådt som administrerende direktør hos F. Uhrenholt Central Trading ApS og Uhrenholt Seafood ApS i stedet for Flemming Ib Windfeld (kilde: CVR).

F. Uhrenholt-koncernen er leverandør af frossen fisk, mælkeprodukter samt frisk og frossen kød.Transportbranchen
Air Truck Sea Cargo A/S
Daniel Gamborg Thomsen er indtrådt i bestyrelsen hos Air Truck Sea Cargo A/S (kilde: CVR).

Air Truck Sea Cargo A/S løser fragtopgaver i Norden og resten af Europa.

Airlog Group Denmark A/S
Jesper Nielsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Airlog Group Denmark A/S. Samtidig er Thomas Thellufsen Nørgaard indtrådt i bestyrelsen i stedet for Johan Michael Rosenkvist og Thomas Bonalumi (kilde: CVR).

Airlog Group Denmark A/S er en københavnsk logistikvirksomhed.

E 3 Transport ApS
Andreas Christian Jørgensen er udtrådt af direktionen hos E 3 Transport ApS. Samtidig er Andreas Christian Jørgensen fratrådt som bestyrelsesformand og Per Jørgensen, Pia Jørgensen og Tom Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

E 3 Transport ApS er en transportvirksomhed som også har specialiseret sig i transporter over den tyske grænse.

Fairtrans A/S
Søren Appel Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen hos Fairtrans A/S og Fair Trans Holding A/S (kilde: CVR).

Fairtrans A/S er et sydjysk speditionsfirma.

Hafnia Tankers ApS
Jan Flemming Bech Andersen er udtrådt af bestyrelsen hos Hafnia Tankers ApS og Hafnia Tankers Shipholding Denmar 1 ApS (kilde: CVR).

Hafnia Tankers ApS er en københavnsk shippingvirksomhed.

Landsoldatens Transport ApS
Lizzie Birgitte Jessen er indtrådt i bestyrelsen hos Landsoldatens Transport ApS i stedet for Kjeld Kirkegaard (kilde: CVR).

Landsoldatens Transport ApS er beskæftiget med bud- og kurerkørsel.

Mouldflo A/S
Einar Gjaldbæk Petersen er indtrådt som administrerende direktør hos Mouldflo A/S i stedet for Kim Villadsen. Samtidig er Martin Bo Hansen udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Einar Gjaldbæk Petersen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Mouldflo A/S udvikler og producerer flow- og proces-monitoreringssystemer.

Rich. Andersen & Sønner A/S
Camilla Uldahl Andersen er indtrådt i bestyrelsen hos Rich. Andersen & Sønner A/S i stedet for Bente Ørgaard Andersen (kilde: CVR).

Rich. Andersen & Sønner A/S er en midtjysk vognmandsforretning.

Riis Logistics A/S
Michael Justesen er indtrådt i bestyrelsen hos Riis Logistics A/S (kilde: CVR).

Riis Logistics er et speditionsfirma der transporterer gods over det meste af Europa.

Röhlig Danmark ApS
Hans-Ludger Körner er indtrådt i bestyrelsen hos Röhlig Danmark ApS i stedet for Mark Gudehus (kilde: CVR).

Röhlig Danmark ApS er specialiseret i interkontinental sø- og luftfragt.

Skjern Bremser A/S
Torben Valdemar Rosenkilde er udtrådt af bestyrelsen hos Skjern Bremser A/S og Skelhøje Vognfabrik A/S (kilde: CVR).

Skjern Bremser A/S er en vognfabrik i Skjern og Christiansfeld.

Tage Nielsen A/S
Louise Sandvej Juulsen og Rasmus Sandvej Juulsen er indtrådt i bestyrelsen hos Tage Nielsen A/S (kilde: CVR).

Tage Nielsen A/S er en sydjysk transportvirksomhed.

Torben Rafn A/S
Fin Olesen Vandborg er indtrådt som administrerende direktør hos Torben Rafn A/S i stedet for Steven Lillesøe Bech. Samtidig er Jens Jørgen Enggaard udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Fin Olesen Vandborg, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Torben Rafn A/S er et sydjysk vognmandsfirma.

U.P.S. Danmark A/S
Frank Jørgensen er indtrådt i direktionen hos U.P.S. Danmark A/S i stedet for Jose Maria Odriozola Cuende (kilde: CVR).

U.P.S. er et internationalt kurerfirma.


Detailbranchen
Coop Holding A/S
Jan Madsen er indtrådt i direktionen hos Coop Holding A/S i stedet for Per Toelstang. Samtidig er Per Toelstang udtrådt af bestyrelsen hos Coop Invest A/S (kilde: CVR).

Coop er Danmarks største medlemsejede detailvirksomhed.

Dagrofa Bornholm A/S
Christian Jørgensen Storinggaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Dagrofa Bornholm A/S i stedet for Niels Peter Habekost (kilde: CVR).

Dagrofa er leverandør af dagligvarer til detailsektoren.

Et Al Design ApS
Mikael Hansen, John Nyhøj Kristensen og Anders Buch Sørensen er udtrådt af bestyrelsen hos Et Al Design ApS (kilde: CVR).

Et Al Design ApS sælger herretøj og –sko.

Fakta A/S
Per Toelstang er udtrådt af bestyrelsen hos Fakta A/S (kilde: CVR).

Fakta er en af Danmarks største discountkæder.

HABC Warehouse A/S
Anita Boesgaard er udtrådt af bestyrelsen hos HABC Warehouse A/S (kilde: CVR).

HABC Warehouse A/S sælger hårprodukter.

Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S
Peter Gammelvind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A/S og Sdr. Omme Tømmerhandel Holding A/S i stedet for Metha Jessen. Samtidig er Johan Kristian Lybecker Steffensen og Sven Lybecker Steffensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jenny Marie Sørine Helle (kilde: CVR).

Sdr. Omme Tømmerhandel er en del af XL-Byg-kæden.

Heino Cykler ApS
Steffen Boutrup Møller er indtrådt i direktionen hos Heino Cykler ApS i stedet for Torben Bjørn Christensen (kilde: CVR).

Heino Cykler er en cykelforretning med filialer i Brøndby, på Østerbro og på Gl. Kongevej i København.

Imerco A/S
Daniel Tage Rønnow Goldschmidt er indtrådt i bestyrelsen hos Imerco A/S og Imerco Holding A/S (kilde: CVR).

Imerco er Danmarks største isenkræmmerkæde.

Kools Kids A/S
Michael Aksel Brok Jensen er fratrådt som administrerende direktør hos Kools Kids A/S og Tina Marie Brok Jensen er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Kools Kids A/S sælger børnetøj.

Kopenhagen Fur International A/S
John Elling og Ann-Mona Kulsø Larsen er indtrådt i bestyrelsen hos Kopenhagen Fur International A/S i stedet for Karsten Beltoft Jørgensen og Knud Jørgen Aare Vest (kilde: CVR).

Kopenhagen Fur er leverandør af pels-produkter og accessories.

Lindvig Products ApS
Peter Lindvig Michelsen er indtrådt i direktionen hos Lindvig Products ApS i stedet for Lise Lindvig Michelsen (kilde: CVR).

Lindvig Products ApS designer damesko.

Mongul A/S
Lars Fahl Jensen er indtrådt i direktionen hos Mongul A/S. Samtidig er Peter Sejer indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Lars Fahl Jensen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Mongul A/S designer kvindetøj.

Rosendahl Design Group A/S
Charlotte Fly Andersen er indtrådt i direktionen hos Rosendahl Design Group A/S (kilde: CVR).

Rosendahl Design Group producerer dansk design til bord og bolig.

Sleepbag.dk ApS
Valdemar Henry Bardram er fratrådt som administrerende direktør hos Sleepbag.dk ApS (kilde: CVR).

Sleepbag.dk ApS sælger soveposer.

The Organic Company ApS
Rikke Bitsch-Nørhave, Peter Midtgaard og Joy Vasiljev er indtrådt i bestyrelsen hos The Organic Company ApS (kilde: CVR).

The Organic Company ApS sælger interiør til hjemmet.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.125