23948sdkhjf

Bestyrelses- og ledelsesrokader uge 17

Hvem gik ud og hvem kom ind. Se hvad der skete i virksomhedernes ledelser i ugen der gik.
Energisektoren
Aibel Denmark A/S
Bjørn Tollefsen er indtrådt i bestyrelsen hos Aibel Denmark A/S (kilde: CVR).

Aibel Denmark A/S er et serviceselskab inden for olie, gas og vedvarende energi.

Aktieselskabet Schouw & Co.
Erling Sørensen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen hos Aktieselskabet Schouw & Co. (kilde: CVR).

Aktieselskabet Schouw & Co. er moderselskab for BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene, GPV og Kramp.

Blue Planet Innovation ApS
Jesper Bruun Jørgensen Ørnskov er indtrådt i bestyrelsen hos Blue Planet Innovation ApS (kilde: CVR).

Blue Planet Innovation ApS er en privat rådgivnings- og projektfinansieringsvirksomhed, der arbejder med koordinering og finansiering af biogasanlæg samt andre energi- og miljøprojekter.

Clever
Vibeke Agerdal Kristiansen er blevet ansat som kommunikationschef hos Clever.

Clever er elbiloperatør og tilbyder ladeløsninger til private, kommuner og virksomheder.

Conscius A/S
Bo Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Conscius A/S (kilde: CVR).

Conscius A/S er leverandør af softwareløsninger til energi- og finanssektorerne.

Energimidt Forsyning & Service A/S
Bent Kristensen er indtrådt i direktionen hos Energimidt Forsyning & Service A/S i stedet for Mads Dalgaard Miltersen (kilde: CVR).

EnergiMidt er leverandør af el, energi og fibernet til private, virksomheder og det offentlige.

Energinet.dk
Kim Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Energinet.dk i stedet for Niels FogSamtidig er Niels Bergh-Hansen, Hans Duus Jørgensen og Lars E. Clausen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Birgitte Kiær Ahring, Poul Erik Morthorst og Per Sørensen (kilde: CVR).

Energinet.dk ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet.og kerneydelsen er forsyningssikkerhed.

Greentech Energy Systems A/S
Giorgio Luca Bruno og Giovanni Ferrari er udtrådt af bestyrelsen hos Greentech Energy Systems A/S (kilde: CVR).

Greentech Energy Systems A/S etablerer og driver projekter inden for vedvarende energi.

Gråsten Varme A/S
Louise Johnsen er indtrådt i bestyrelsen hos Gråsten Varme A/S i stedet for Bendt Thomas Olesen (kilde: CVR).

Gråsten Varme A/S står for al drift i moderselskabet Gråsten Fjernvarme A.m.b.a.

Joint Blade Rotor A/S
Leo Hansen er indtrådt som administrerende direktør hos Joint Blade Rotor A/S i stedet for Carsten Lauridsen (kilde: CVR).

Joint Blade Rotor A/S udvikler vinger til mindre vindmøller.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Langeland Forsyning A/S
Jens Michael Martin Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Langeland Forsyning A/S i stedet for Anna Kjærbøll (kilde: CVR).

Langeland Forsyning A/S står for vandforsyning, spildevands- og affaldshåndtering på Langeland.

Logstor A/S
John Nielsen og Christian Svanhede er indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen hos Logstor A/S i stedet for Lars Erik Reichhardt Petersen (kilde: CVR).

Logstor er producent af rørsystemer til blandt andet fjernvarme og fjernkøling.

Odsherred Forsyning A/S
Ghita Hansen er med virkning fra 1. august blevet ansat som direktør for Odsherred Forsyning A/S i stedet for Erik Christensen.

Odsherred Forsyning A/S står for spildevandsforsyning og kloakanlæg i Odsherred Kommune.

Provas Holding A/S
Borislav Radonic er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Provas Holding A/S og Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S i stedet for Julie Maj Bryderup Gaardsdal (kilde: CVR).

Provas står for håndtering af vand, affald og spildevand i Haderslev Kommune.

Renescience A/S
Niels Henriksen er indtrådt i direktionen hos Renescience A/S i stedet for Anna-Lena Elisabet Jeppsson. Samtidig er Anna-Lena Elisabet Jeppsson indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Thomas Dalsgaard, og Jacob Moesgård er udnævnt til næstformand i stedet for Niels Henriksen. Sidst men ikke mindst er Ole Thomsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Renescience A/S er ejet af Dong Energy og driver et anlæg til behandling af affald.

Sikkerhedsstyrelsen
Lone Saaby er med virkning fra 15. maj blevet ansat som direktør hos Sikkerhedsstyrelsen i stedet for Lizzi Krarup Jakobsen.

Sikkerhedsstyrelsen er en statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri med mere.

Vestjyske Net KV A/S
Lars Naur er udnævnt til bestyrelsesformand hos Vestjyske Net KV A/S i stedet for Jens Søgaard Kristensen, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Jacob Møller udnævnt til næstformand (kilde: CVR).

Vestjyske Net 60 KV A/S ejer, etablerer, driver og udvikler 60 kV forsyningsnet og –anlæg i Vestjylland.

Vestjyske Net Service A/S
Lars Naur er udnævnt til bestyrelsesformand hos Vestjyske Net Service A/S i stedet for Jens Søgaard Kristensen, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Jacob Møller indtrådt som næstformand i stedet for Kristian Muldbak Andersen og Kenneth Saxskjold-Nørup, der ligeledes forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Kaj Hansen, Knud Schousboe og Jørgen Udby indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Vestjyske Net Service A/S blev etableret i 1999 for at yde serviceydelser i form af drift, vedligehold, projektering og etablering af højspændingsstationer og højspændingsnet.


Elektronikindustrien
Aktieselskabet Schouw & Co.
Erling Sørensen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen hos Aktieselskabet Schouw & Co. (kilde: CVR).

Aktieselskabet Schouw & Co. er moderselskab for BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene, GPV og Kramp.

Clever
Vibeke Agerdal Kristiansen er blevet ansat som kommunikationschef hos Clever.

Clever er elbiloperatør og tilbyder ladeløsninger til private, kommuner og virksomheder.

Conscius A/S
Bo Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Conscius A/S (kilde: CVR).

Conscius A/S er leverandør af softwareløsninger til energi- og finanssektorerne.

Ergotel A/S
Charlotte Skou er indtrådt i bestyrelsen hos Ergotel A/S i stedet for Stine Nielsen (kilde: CVR).

Ergotel A/S er officiel distributør af Plantronics, Konftel og Voicebird i Danmark.

Hasselblad A/S
Carina Margareta Karlsson er indtrådt i bestyrelsen hos Hasselblad A/S i stedet for Kennet Ingvar Lundberg (kilde: CVR).

Hasselblad A/S producerer bagstykker til digitalkameraer, scannere og software til professionelle fotografer.

IBM Danmark ApS
Susanne Elise Knudsen er fratrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos IBM Danmark ApS (kilde: CVR).

IBM’s primære forretningsområder ligger inden for netværksløsninger, systemintegration, service- og konsulentvirksomhed.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Mobile Industrial Robots ApS
Robert Andreas Schmidt Jønsson er udtrådt af bestyrelsen hos Mobile Industrial Robots ApS (kilde: CVR).

Mobile Industrial Robots ApS producerer robotter til automatisering af interne transport- og logistikløsninger.

Sikkerhedsstyrelsen
Lone Saaby er med virkning fra 15. maj blevet ansat som direktør hos Sikkerhedsstyrelsen i stedet for Lizzi Krarup Jakobsen.

Sikkerhedsstyrelsen er en statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri med mere.

Skov A/S. Glyngøre
Kim Standly er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Skov A/S. Glyngøre i stedet for Poul Hangaard Pedersen (kilde: CVR).

Skov A/S. Glyngøre er totalleverandør inden for klima- og farm-mangement til animalsk produktion.


Fødevareindustrien
Aktieselskabet Schouw & Co.
Erling Sørensen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen hos Aktieselskabet Schouw & Co. (kilde: CVR).

Aktieselskabet Schouw & Co. er moderselskab for BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene, GPV og Kramp.

Det økologiske erhvervsteam
Henrik Biilmann er indtrådt som formand for Det økologiske erhvervsteam.

Det økologiske erhvervsteam er nedsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde, og rådet skal vurdere, hvordan økologierhvervet kan blive bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og afsætningen inden for rammerne af en markedsdrevet udvikling af økologien.

Guldager A/S
Steen Ulrik Madsen er indtrådt som administrerende direktør hos Guldager A/S i stedet for Henrik Guldager. Samtidig er Jens Thøger Hansen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Zygmunt Auster, og Henrik Normann er indtrådt som næstformand. Sidst men ikke mindst er Hans Mikael Knud Guldager udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Guldager A/S producerer og sælger anlæg til elektrolytisk vandbehandling og blødgøring.

Karamel Kompagniet A/S
Lars Egsvang Rasmussen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Karamel Kompagniet A/S i stedet for Carsten Knightbridge Niberg-Zehngraff, som dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Maureen Sylvia Appelberg udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Karamel Kompagniet A/S er en bornholmsk karamelproducent.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Ostehandlerforeningen for Danmark
Kasper Østergaard er udnævnt til formand for Ostehandlerforeningen for Danmark.

Ostehandlerforeningen for Danmark er en sammenslutning af ostehandlere.

Peter Larsen Kaffe A/S
Lars Christer Appelqvist er udnævnt til bestyrelsesformand hos Peter Larsen Kaffe A/S i stedet for Klas Westerberg, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Peter Larsens Kaffe A/S er en kaffe-grossist med eget kafferisteri.


Detailbranchen
Elements Group Denmark ApS
Kasper Hansen er indtrådt i direktionen hos Elements Group Denmark ApS i stedet for Michael Skovbo Bühlmann, der også er udtrådt af bestyrelsen. Samtidig er Torben Kim Dahl-Olsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Elements Group Denmark ApS importerer og distribuerer hudplejeprodukter.

Fotokæden ApS
Kim Bech er indtrådt i direktionen hos Fotokæden ApS (kilde: CVR).

Fotokæden ApS sælger fotoudstyr og tilbehør.

Harboøre Byggecenter A/S
Morten Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Harboøre Byggecenter A/S i stedet for Kurt Mørch Sørensen (kilde: CVR).

Harboøre Byggecenter A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Louis Nielsen Faaborg ApS
Merete Rindom er udtrådt af direktionen hos Louis Nielsen Faaborg ApS (kilde: CVR).

Louis Nielsen er en af Danmarks største optikerkæder.

Louis Nielsen Helsinge ApS
Jacob Hansen er indtrådt i direktionen hos Louis Nielsen Helsinge ApS i stedet for Kurt Blaabjerg Eriksen (kilde: CVR).

Louis Nielsen er en af Danmarks største optikerkæder.

Nardos A/S
Anne-Marie Seidenschnur er udtrådt af bestyrelsen hos Nardos A/S (kilde: CVR).

Nardos A/S S producerer hud- og kropsplejeprodukter.

Ostehandlerforeningen for Danmark
Kasper Østergaard er udnævnt til formand for Ostehandlerforeningen for Danmark.

Ostehandlerforeningen for Danmark er en sammenslutning af ostehandlere.

Outrup Tømmerhandel A/S
Poul Erik Grønfeldt Hansen og Carl Werner Nielsen er udtrådt af bestyrelsen hos Outrup Tømmerhandel A/S (kilde: CVR).

Outrup Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Plantorama Havecenter
Brian Nissen er udnævnt til centerchef i Plantorama Havecenter i Odense (kilde: Børsen).

Plantorama er en kæde af ni planteskoler.


Transportbranchen
Associated Danish Ports A/S
Erik Jørgen Østergaard er udnævnt til bestyrelsesformand hos Associated Danish Ports A/S i stedet for Arne Tirsgaard. Samtidig er Christian Herskind Jørgensen indtrådt i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Jesper Lykke Petersen indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i stedet for Kenneth Jenrich Nielsen (kilde: CVR).

Associated Danish Ports A/S er et samarbejde mellem havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart samt transportcentret ved Taulov.

Bech-Hansen & Studsgaard Service Center A/S
Thomas Poulsen og Sara Studsgaard er indtrådt i bestyrelsen hos Bech-Hansen & Studsgaard Service Center A/S i stedet for Lilli-Ann Majbrit Studsgaard (kilde: CVR).

Bech-Hansen & Studsgaard Service Center A/S er et bornholmsk transportfirma.

Danske Færger A/S
Steen Ertberg Christensen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Danske Færger A/S i stedet for Flemming Lorents Steen, der i stedet bliver næstformand (kilde: CVR).

Danske Færger A/S driver færgefart til og fra Bornholm, Langeland, Samsø, Als og Fanø.

Danske Havne
Ole Ingrisch er blevet valgt til formand for Danske Havne (kilde: Børsen).

Danske Havne er brancheorganisation for Danmarks erhvervshavne.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Leif Hansen A/S
Lasse Hansen er indtrådt i direktionen hos Leif Hansen A/S i stedet for Leif Hansen, der i stedet er udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Michael Rasmus Bek (kilde: CVR).

Leif Hansen A/S løser transportopgaver og timelønskørsel for firmaer, udført med bil eller trailer med lift.

Robert Bosch A/S
Karl Frederik Nilner er indtrådt som bestyrelsesformand hos Robert Bosch A/S i stedet for Andrew Allen (kilde: CVR).

Robert Bosch A/S er en del af den tyske Bosch-koncern, der har fokus på auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik.

Swire Blue Ocean A/S
Martin Møller Olesen er indtrådt i bestyrelsen hos Swire Blue Ocean A/S i stedet for Rikke Vallentin Stoltz (kilde: CVR).

Swire Blue Ocean A/S beskæftiger sig med installation af offshore fundamenter og havvindmøller samt afvikling af offshore olie- og gasaktiviteter.

Team Tankers Management A/S
Hans Peter Feringa er udnævnt til bestyrelsesformand hos Team Tankers Management A/S i stedet for Morten Arntzen, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Kevin Michael Kilcullen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Andreas Reklev (kilde: CVR).

Team Tanker International Ltd. er et international shipping-selskab.

U.P.S. Danmark A/S
Anne Kathryn Melaragni er indtrådt i bestyrelsen hos U.P.S. Danmark A/S (kilde: CVR).

U.P.S. er et internationalt kurerfirma.

Vehco A/S
Lars Gustaf Magnus Erlandsson er indtrådt i bestyrelsen hos Vehco A/S i stedet for Maria Elisabet Rådbo Malm (kilde: CVR).

Vehco A/S leverer flådestyringssystemer til transport- og logistikmarkedet.

A/S Øresund
Peter Frederiksen er udnævnt til bestyrelsesformand hos A/S Øresund i stedet for Henning Kruse Petersen. Samtidig er David P. Meyer udnævnt til næstformand i stedet for Carsten Koch, der dog fortsætter som næstformand frem til foråret 2017. Endvidere indtræder Ruth Schade og Lene Lange i bestyrelsen, i stedet for Pernille Sams og Mette Boye, der dog fortsætter frem til foråret 2017, hvor deres mandat ophører.

A/S Øresund ejer og driver Øresundsbroen.


Byggebranchen
Colloc A/S
Dorthe Hedegaard Erichsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Colloc A/S i stedet for Michael Rasmus Bek (kilde: CVR).

Colloc A/S er leverandør af søm, dykkere og klammer.

Cotes A/S
Peter Johansen Viereck er udnævnt til bestyrelsesformand hos Cotes A/S (kilde: CVR).

Cotes A/S er leverandør af løsninger indenfor adsorptionsaffugtning.

DK Panels ApS
Allan Jørgensen er indtrådt som administrerende direktør hos DK Panels ApS i stedet for Jesper Foged Larsen. Samtidig er Poul Michael Bjørnskov indtrådt som bestyrelsesformand og Lotte Bliddal og Allan Jørgensen i bestyrelsen (kilde: CVR).

DK Panels ApS producerer vindueslysninger.

Dynatest International A/S
Torben Anker Sørensen er udtrådt af bestyrelsen hos Dynatest International A/S (kilde: CVR).

Dynatest International A/S udvikler højteknologisk måleudstyr og tilhørende softwareprogrammer til anvendelse ved planlægning og vedligeholdelse af vejoverflader for veje, lufthavne og cykelstier.

Geovent A/S
Johnny Øland er udnævnt til bestyrelsesformand hos Geovent A/S i stedet for Steen Asger Molsen. Samtidig er Annette Molsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Geovent A/S er leverandør af svejseudsugning, industriventilation, komfortventilation og ventilation på autoværksteder.

Grædstrup Stål A/S
Kjeld Knudsen er indtrådt som administrerende direktør hos Grædstrup Stål A/S i stedet for Claus Carsten Vindt. Samtidig er Anna Knudsen udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Kjeld Knudsen (kilde: CVR).

Grædstrup Stål A/S leverer pulverlakerede stålkonstruktioner til alle slags nybyggerier.

Harboøre Byggecenter A/S
Morten Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Harboøre Byggecenter A/S i stedet for Kurt Mørch Sørensen (kilde: CVR).

Harboøre Byggecenter A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Hvorslev Byggefirma A/S
Benny Haraldsted Nielsen er indtrådt i direktionen hos Hvorslev Byggefirma A/S. Samtidig er Line Haraldsted Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Benny Haraldsted Nielsen (kilde: CVR).

Hvorslev Byggefirma A/S udfører tømrer- og snedkerarbejde i og omkring Bjerringbro, Århus, Viborg, Randers, Hammel og Ulstrup.

Hybridfilter A/S
Anders Hjortshøj er indtrådt som bestyrelsesformand hos Hybridfilter A/S i stedet for Jørgen Højmark Jensen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Hybridfilter A/S driver handel med og eksporterer biologiske filtre til bygge- og anlægsvirksomheder.

IM Hydronic Engineering A/S
Luis Miguel Soler Gallardo er indtrådt i bestyrelsen hos IM Hydronic Engineering A/S i stedet for Catherine Anna Hårderup (kilde: CVR).

IM Hydronic Engineering A/S er leverandør af produkter og serviceydelser, der beskytter og regulerer HVAC-anlæg mere effektivt.

Jönsson Entreprise
Johnni Nielsen er ansat som partner og tilbudschef hos Jönsson Entreprise (kilde: Børsen).

Jönsson Entreprise er en sjællandsk entreprenørvirksomhed.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Larsen & Meulengracht ApS
Per Martin Larsen, Thomas Maxwell og Martin Touby Meulengracht er udtrådt af bestyrelsen hos Larsen & Meulengarcht ApS (kilde: CVR).

Larsen & Meulengracht ApS er et sjællandsk murerfirma.

Multiformat ApS
Agnieszka Grabarska er fratrådt som administrerende direktør hos Multiformat ApS (kilde: CVR).

Multiformat ApS er et københavnsk byggefirma.

Nordisk Afløbs Teknik A/S
Henning Jacobsen Shabtai er indtrådt i bestyrelsen hos Nordisk Afløbs Teknik A/S og Nat A/S i stedet for Michael Flinthøj (kilde: CVR).

Nordisk Afløbs Teknik A/S udfører coating og rensning af faldstammer i etageejendomme.

Outrup Tømmerhandel A/S
Poul Erik Grønfeldt Hansen og Carl Werner Nielsen er udtrådt af bestyrelsen hos Outrup Tømmerhandel A/S (kilde: CVR).

Outrup Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Rationel Tagdækning A/S
Claus Højer Nielsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Rationel Tagdækning A/S i stedet for Jens Johansen (kilde: CVR).

Rationel Tagdækning A/S har en bred vifte af kompetencer indenfor renovering og vedligeholdelse af tag.

Raunstrup Entreprise A/S
Søren Kristensen, Leo Nørtoft Laursen og Erik Pagaard Nielsen er indtrådt i direktionen hos Raunstrup Entreprise A/S i stedet for Martin Weier Christiansen. Samtidig er Ove Glerup, Egon Korsbæk og Henrik Heide Ottosen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Kristensen og Leo Nørtoft Laursen (kilde: CVR).

Raunstrup Entreprise A/S er en landsdækkende entreprenør- og tømrervirksomhed, med afdelinger i Århus, Vejle, Randers, Silkeborg og Odense.

Robert Bosch A/S
Karl Frederik Nilner er indtrådt som bestyrelsesformand hos Robert Bosch A/S i stedet for Andrew Allen (kilde: CVR).

Robert Bosch A/S er en del af den tyske Bosch-koncern, der har fokus på auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik.

Sikkerhedsstyrelsen
Lone Saaby er med virkning fra 15. maj blevet ansat som direktør hos Sikkerhedsstyrelsen i stedet for Lizzi Krarup Jakobsen.

Sikkerhedsstyrelsen er en statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri med mere.

Skanlux Fritidshuse ApS
Bjørn Krogh Andersen, Henrik Mouritzen Christensen, Kalle Hermann Kristensen, Jakob Nautrup og Henrik Therkildsen er indtrådt i bestyrelsen hos Skanlux Fritidshuse ApS (kilde: CVR).

Skanlux Fritidshuse ApS er leverandør af træhuse.

Sla A/S
Mette Lis Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Sla A/S i stedet for Ole Jean Ferbing. Samtidig er Lene Hjorth udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

SLA A/S er et byudviklings- og rådgivningsfirma, der arbejder med landskab, byrum og byplanlægning.

Turbovex A/S
Karl Peter Andersen er indtrådt i bestyrelsen hos Turbovex A/S i stedet for Ib Houmann Frederiksen (kilde: CVR).

Turbovex A/S er leverandør af ventilationsløsninger.

Tømrerfirma Poul Nielsen A/S
Karl Henrik Elkjær er indtrådt i bestyrelsen hos Tømrerfirma Poul Nielsen A/S (kilde: CVR).

Tømrerfirma Poul Nielsen A/S udfører alle opgaver indenfor tømrer- og snedkerarbejde.

Wall Thürmer Rosenvinge A/S
Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge –Thürmer er indtrådt i direktionen hos Wall Thürmer Rosenvinge A/S i stedet for Erick Bjørn Hartel Rosenvinge. Samtidig er Kirsten Rosenvinge-Thürmer indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge –Thürmer, der dog forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Ingeborg Blichert Rosenvinge udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Wall Thürmer Rosenvinge A/S er leverandør af bor til industri, håndværkere og gør-det-selv folk.


Træ- og møbelindustrien
Aktieselskabet Schouw & Co.
Erling Sørensen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen hos Aktieselskabet Schouw & Co. (kilde: CVR).

Aktieselskabet Schouw & Co. er moderselskab for BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene, GPV og Kramp.

DK Panels ApS
Allan Jørgensen er indtrådt som administrerende direktør hos DK Panels ApS i stedet for Jesper Foged Larsen. Samtidig er Poul Michael Bjørnskov indtrådt som bestyrelsesformand og Lotte Bliddal og Allan Jørgensen i bestyrelsen (kilde: CVR).

DK Panels ApS producerer vindueslysninger.

Egholm Skind ApS
Jette Bülow Egholm er indtrådt i direktionen hos Egholm Skind ApS (kilde: CVR).

Egholm Skind ApS producerer ergonomiske stole.

Harboøre Byggecenter A/S
Morten Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Harboøre Byggecenter A/S i stedet for Kurt Mørch Sørensen (kilde: CVR).

Harboøre Byggecenter A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Køkkensnedkeren A/S
Kasper Hansen er indtrådt i direktionen hos Køkkensnedkeren A/S i stedet for Michael Skovbo Bühlmann. Samtidig er Michael Skovbo Bühlmann udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Niels Ankerstjerne Sloth, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Køkkensnedkeren A/S producerer og leverer køkkener.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Lekolar A/S
Bent Bruun er indtrådt i bestyrelsen hos Lekolar A/S og Lekolar Leika A/S i stedet for Carl Mattias Johansson (kilde: CVR).

Lekolar er leverandør af pædagogiske hjælpemidler, møbler, legepladser, legetøj og hobbymaterialer til skoler og institutioner.

Outrup Tømmerhandel A/S
Poul Erik Grønfeldt Hansen og Carl Werner Nielsen er udtrådt af bestyrelsen hos Outrup Tømmerhandel A/S (kilde: CVR).

Outrup Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.


Metalindustrien
Aibel Denmark A/S
Bjørn Tollefsen er indtrådt i bestyrelsen hos Aibel Denmark A/S (kilde: CVR).

Aibel Denmark A/S er et serviceselskab inden for olie, gas og vedvarende energi.

Aktieselskabet Schouw & Co.
Erling Sørensen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen hos Aktieselskabet Schouw & Co. (kilde: CVR).

Aktieselskabet Schouw & Co. er moderselskab for BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene, GPV og Kramp.

Al-Vac A/S
Søren Skou Mogensen er indtrådt i bestyrelsen hos Al-Vac A/S i stedet for Michael Lindberg (kilde: CVR).

Al-Vac A/S producerer og sælger vakuum- og løftesystem-løsninger.

Danlaser A/S
Stig Michael Nilsson er udnævnt til bestyrelsesformand hos Danlaser A/S i stedet for Ejner Nielsen (kilde: CVR).

Danlaser A/S er underleverandør i pladeemner.

Delaval A/S
Gerd Claussen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Delaval A/S i stedet for Paul Sverker Löfgren. Samtidig er Torben Jensen indtrådt i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Niels Iver Thulstrup indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: CVR).

Delaval A/S producerer malkeudstyr.

Ensinger Danmark A/S
Ralph Thomas Pernizsak er indtrådt som bestyrelsesformand hos Ensinger Danmark A/S i stedet for Klaus Peter Ensinger. Samtidig er Matthias Wolfgang Nill indtrådt i bestyrelsen i stedet for Anton Josef Ritter (kilde: CVR).

Ensinger Danmark A/S er leverandør af teknisk plast.

Geovent A/S
Johnny Øland er udnævnt til bestyrelsesformand hos Geovent A/S i stedet for Steen Asger Molsen. Samtidig er Annette Molsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Geovent A/S er leverandør af svejseudsugning, industriventilation, komfortventilation og ventilation på autoværksteder.

Grædstrup Stål A/S
Kjeld Knudsen er indtrådt som administrerende direktør hos Grædstrup Stål A/S i stedet for Claus Carsten Vindt. Samtidig er Anna Knudsen udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Kjeld Knudsen (kilde: CVR).

Grædstrup Stål A/S leverer pulverlakerede stålkonstruktioner til alle slags nybyggerier.

Joint Blade Rotor A/S
Leo Hansen er indtrådt som administrerende direktør hos Joint Blade Rotor A/S i stedet for Carsten Lauridsen (kilde: CVR).

Joint Blade Rotor A/S udvikler vinger til mindre vindmøller.

Lange Sikkerhedsudstyr A/S
Pierre Jacques Roadley-Battin er indtrådt i bestyrelsen hos Lange Sikkerhedsudstyr A/S (kilde: CVR).

Lange Sikkerhedsudstyr A/S er leverandør af sikkerhedsudstyr til industrien og byggeriet.

Logstor A/S
John Nielsen og Christian Svanhede er indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen hos Logstor A/S i stedet for Lars Erik Reichhardt Petersen (kilde: CVR).

Logstor er producent af rørsystemer til blandt andet fjernvarme og fjernkøling.

LPM Group ApS
Bjørn Tollefsen er indtrådt i bestyrelsen hos LPM Group ApS (kilde: CVR).

LPM Group ApS udlejer metalarbejdere, industri-rørlæggere, riggere, anhuggere med videre både til onshore og offshore.

Mobile Industrial Robots ApS
Robert Andreas Schmidt Jønsson er udtrådt af bestyrelsen hos Mobile Industrial Robots ApS (kilde: CVR).

Mobile Industrial Robots ApS producerer robotter til automatisering af interne transport- og logistikløsninger.

Nissens A/S
Mikkel Krogslund Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Nissens A/S i stedet for Alan Nissen, der i stedet bliver bestyrelsesformand i stedet for Lars Bonderup Bjørn, som bliver næstformand (kilde: CVR).

Nissens A/S producerer kølere og køleløsninger til blandt andet biler, lastbiler, busser, kompressorer, gaffeltrucks, vindmøller og hydrauliksystemer.

Odense Maritime Technology A/S
Erik Kristian Hansen er indtrådt i bestyrelsen hos Odense Maritime Technology A/S (kilde: CVR).

Odense Maritime Technology A/S designer skibe.

Robert Bosch A/S
Karl Frederik Nilner er indtrådt som bestyrelsesformand hos Robert Bosch A/S i stedet for Andrew Allen (kilde: CVR).

Robert Bosch A/S er en del af den tyske Bosch-koncern, der har fokus på auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik.

Sikkerhedsstyrelsen
Lone Saaby er med virkning fra 15. maj blevet ansat som direktør hos Sikkerhedsstyrelsen i stedet for Lizzi Krarup Jakobsen.

Sikkerhedsstyrelsen er en statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri med mere.

Turbovex A/S
Karl Peter Andersen er indtrådt i bestyrelsen hos Turbovex A/S i stedet for Ib Houmann Frederiksen (kilde: CVR).

Turbovex A/S er leverandør af ventilationsløsninger.

Wall Thürmer Rosenvinge A/S
Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge –Thürmer er indtrådt i direktionen hos Wall Thürmer Rosenvinge A/S i stedet for Erick Bjørn Hartel Rosenvinge. Samtidig er Kirsten Rosenvinge-Thürmer indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge –Thürmer, der dog forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Ingeborg Blichert Rosenvinge udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Wall Thürmer Rosenvinge A/S er leverandør af bor til industri, håndværkere og gør-det-selv folk.


Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.078