23948sdkhjf

Bestyrelses- og ledelsesrokader uge 15

Hvem gik ud og hvem kom ind. Se hvad der skete i virksomhedernes ledelser i ugen der gik.

Energibranchen


All NRG Group A/S
Ken Sørensen er indtrådt i direktionen hos All NRG Group A/S i stedet for Peter Thorlund Haahr (kilde: CVR).

All Nrg Group er serviceleverandør til offshore vind-industrien.

Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Aura El-Net A/S
Jørn Grauballe er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Aura El-Net A/S (kilde: CVR).

Aura El-Net A/S har ansvaret for transport af elektriciteten ud til cirka 108.000 forbrugere i Østjylland.

Cowi Holding A/S
Lars Green Lauridsen er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Cowi Holding A/S i stedet for Kirsti Ranum Engebretsen Larssen. Samtidig er Torbjörn Hasse Spetz indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Cowi er blandt verdens største rådgivervirksomheder.

Dansk Fjernvarme
Lasse Frimand Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Dansk Fjernvarme i stedet for Tommy Eggers

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet.

Furesø Spildevand A/S
Lone Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos Furesø Spildevand A/S i stedet for Celal Kilic (kilde: CVR).

Furesø Spildevand A/S varetager spildevandsforsyningen i Furesø Kommune.

Klar Forsyning ApS
Line von Benzon Hollesen er udnævnt til administrerende direktør hos Klar Forsyning A/S. Samtidig er Jesper Koziara indtrådt i bestyrelsen. Derudover er Tina Braunstein og Bill Schønning Glentved indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen (kilde: CVR).

Klar Forsyning er et nyt fælles forsyningsselskab i Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner.

N.C. Miljø A/S
Helle Nørgaard Nielsen er fratrådt som bestyrelsesformand hos N.C. Miljø A/S. Samtidig er Søren Gath Hansen og Hans Duus Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

N.C. Miljø A/S afhenter brugt fritureolie og madaffald hos restauranter og storkøkkener for at anvende og sælge det som biomasse.

NKE-Elnet A/S
Svend Werner Jensen er udtrådt af NKE-Elnet A/S og NK-Vejlys A/S (kilde: CVR).

NKE-Elnet A/S forsyner omkring 17.000 bolig- og erhvervskunder i det meste af Næstved by med el.

NKT Holding A/S
Rene Svendsen-Tune er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos NKT Holding A/S i stedet for Kristian Siem. Samtidig er Anders Erik Runevad indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kurt Bligaard Pedersen (kilde: CVR).

NKT Holding er moderselskab for NKT Cables, Nilfisk-Advance og NKT Photonics.

SE Blue Renewables GP ApS
Jens Denkov er udtrådt af bestyrelsen hos SE Blue Renewables GP ApS og SE Blue Renewables GP DK ApS (kilde: CVR).

SE Blue Renewables er et partnerskab mellem PFA Pension og SE, der driver cirka 250 landvindmøller.

Special Waste System A/S
John Svendsen er blevet ansat som administrerende direktør hos Special Waste System A/S.

Special Waste System A/S er en specialiseret miljøvirksomhed med kompetencer indenfor forbrænding med nyttiggørelse af farligt/fortroligt affald.

Stjernholm A/S
Thomas Christensen er indtrådt som administrerende direktør hos Stjernholm A/S i stedet for Jan Theodor Hykkelbjerg, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Stjernholm A/S er en handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med speciale i løsninger til vandbehandling på renseanlæg, i kloaksystemer på vandværker samt renovering af pumpestationer med videre.

Vildbjerg Tekniske Værker A/S
John Kristian Kjærgaard, Hugo Neesgaard og Susanne Meinert Thusing er indtrådt i bestyrelsen hos Vildbjerg Tekniske Værker A/S i stedet for Niels Richardt Jensen, Helle Damgård Jørgensen og Flemming Kvartborg Pedersen (kilde: CVR).

Vildbjerg Tekniske Værker A/S er fællesnavnet for Vildbjerg Varmeværk, Vildbjerg Elværk og Vildbjerg Vandværk.

Aalborg Varme A/S
Jesper Høstgaard-Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Aalborg Varme A/S, Aalborg Energicenter A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og Nordjyllandsværket A/S i stedet for Søren Gais Kjeldsen (kilde: CVR).

Aalborg Varme A/S forsyner kunder i Aalborg og omegnsbyer med fjernvarme.


Byggeindustrien


Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Arkitektfirmaet HS A/S
Peter Frimann Nielsen er indtrådt i direktionen hos Arkitektfirmaet HS A/S i stedet for Karl Henning Jensen (kilde: CVR).

Arkitektfirmaet HS A/S udfører arkitektopgaver, skitsering, projektering og opførelse af byggeri.

Bitum Denmark A/S
Steen Barrett er indtrådt i direktionen hos Bitum Denmark A/S i stedet for Kent Krogh Kristensen, der i stedet bliver bestyrelsesformand i stedet for Charlotte Rønberg Kristensen, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Kim Krogh Kristensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ole Peter Jørgensen (kilde: CVR).

Bitum Denmark A/S er leverandør af produkter og løsninger til beskyttelse af bygninger og konstruktioner.

Byggefirmaet Knudsgaard A/S
Christian Lomborg Jessen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Byggefirmaet Knudsgaard A/S. Samtidig er Aase Jensen udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Byggefirmaet Knudsgaard A/S har stor erfaring i byggeri af boliger, institutioner og erhvervsbygninger til forskellige formål.

Chr. Beck & Søn A/S
Carsten Mikkelsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Chr. Beck & Søn A/S i stedet for Vilhelm Aamand Hansen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Chr. Beck & Søn A/S er en østjysk VVS-virksomhed.

Christians Anlæg & Løgager Entreprenører A/S
Charlotte Brendstrup er indtrådt som bestyrelsesformand hos Christians Anlæg & Løgager Entreprenører A/S i stedet for Preben Malling Kjeldsen (kilde: CVR).

Christians Anlæg & Løgager Entreprenører A/S er en kloakmester, entreprenør og anlægsgartner i Silkeborg.

Cowi Holding A/S
Lars Green Lauridsen er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Cowi Holding A/S i stedet for Kirsti Ranum Engebretsen Larssen. Samtidig er Torbjörn Hasse Spetz indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Cowi er blandt verdens største rådgivervirksomheder.

Egil Rasmussen A/S
Kristian Lind er udtrådt af bestyrelsen hos Egil Rasmussen A/S (kilde: CVR).

Egil Rasmussen A/S er en af Trekantområdets største tømrer- og snedkervirksomheder.

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Frank Schou Kruse er udnævnt til administrerende direktør hos Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S i stedet for Mogens Kruse Pedersen, der dog forbliver i direktionen (kilde: CVR).

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S beskæftiger sig med alle opgaver inden for kabelgravning, store kabellægningsprojekter, kloak- og anlægsarbejde, belægninger, reparation af forsyningsledninger og renovering af alle former for eksisterende belægninger.

Euro-Sten A/S
Henrik Lysdahl Søgaard Nielsen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Euro-Sten A/S i stedet for Jørgen Thyssen. Samtidig er René Sloth Gosvig indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Lars Andreasen. Sidst men ikke mindst er Bo Anders Olesen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Frank Baesel (kilde CVR).

Euro-Sten A/S er leverandør af granit og natursten.

Finn Jepsen VVS A/S
John Christian Perrier er indtrådt i bestyrelsen hos Finn Jepsen VVS A/S (kilde: CVR).

Finn Jepsen VVS A/S er en sjællandsk VVS-virksomhed.

FLSmidth A/S
Marius Jacques Kloppers og Richard Robinson Smith er indtrådt i bestyrelsen hos FLSmidth A/S i stedet for Hans Per Martin Ivert (kilde: CVR).

FLSmidth leverer produktionsanlæg til den globale cement- og mineralindustri.

Fynsk & Søn A/S
Lita Elley er indtrådt i bestyrelsen hos Fynsk & Søn A/S i stedet for Kira Christensen (kilde: CVR).

Fynsk & Søn A/S udfører murer-, tømrer- og isoleringsarbejde.

ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Karina Claudius Thomsen er indtrådt i bestyrelsen hos ISC Rådgivende Ingeniører A/S (kilde: CVR).

ISC tilbyder løsninger inden for blandt andet anlæg, byggeri, industri, brobygning samt bygningstekniske installationer.

Jen-Tek Ventilation ApS
Kim Jensen er indtrådt i direktionen hos Jen-Tek Ventilation ApS (kilde: CVR).

Jen-Tek Ventilation ApS udfører entrepriser med nøglefærdige ventilationsanlæg.

JJW Arkitekter A/S
Ole Hornbek er indtrådt som administrerende direktør hos JJW Arkitekter A/S i stedet for Anders Holst Jensen. Samtidig er Katja Viltoft udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Kaj Frederik Wohlfeldt (kilde: CVR).

JJW Arkitekter A/S er en københavnsk arkitektvirksomhed.

JRV A/S
Martin Olsen er fratrådt som bestyrelsesformand hos JRV A/S. Samtidig er Daniel Bauer Rasmussen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

JRV A/S producerer ventilationstekniske produkter.

Jørgen Friis Poulsen A/S
Poul Sand er udtrådt af bestyrelsen hos Jørgen Friis Poulsen A/S (kilde: CVR).

Jørgen Friis Poulsen A/S er en hoved- og totalentreprenørvirksomhed.

Karise Anlæg & Byg A/S
Henrik Steen Hansen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Karise Anlæg & Byg A/S i stedet for Jørn Lasse Dahl (kilde: CVR).

Karise Anlæg & Byg A/S arbejder med jord, kloak, beton samt gartner og belægning.

KLM Malerpartner ApS
Lisan Due Bjerg er udtrådt af direktionen og bestyrelsen hos KL Malerpartner ApS. Samtidig er Kenneth Damgaard fratrådt som bestyrelsesformand og Max Gym er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

KLM Malerpartner ApS udfører nybyg-, vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver for boligselskaber, erhverv og private kunder.

Lillegaard Teknik A/S
John Vilhelm Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos Lillegaard Teknik A/S i stedet for John Vilhelm Pedersen (kilde: CVR).

Lillegaard Teknik A/S arbejder primært med rådgivning, elinstallation, projektering, projektledelse og rådgivning af håndværkere indenfor fjernvarmevarmeforsyning især med fokus på gartneribranchen, forsyningsselskaber og industri.

Linknordic ApS
Per Højbjerre er indtrådt i direktionen hos Linknordic ApS (kilde: CVR).

Linknordic ApS er specialiseret i ventilationsaggregater med en høj termisk genvinding.

Malermester Jacob Jensen A/S
Nicolai Verner Jensen er udtrådt af bestyrelsen hos Malermester Jacob Jensen A/S (kilde: CVR).

Malermester Jacob Jensen A/S er et malerfirma, der opererer på det meste af Sjælland.

Malernes Aktieselskab. Herning
Leon Wagtmann Pedersen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Malernes Aktieselskab. Herning i stedet for Mads Bollerup Kam, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Malernes Aktieselskab. Herning er et midtjysk malerfirma.

Midtgaard Farver A/S
Fritz Eduard Jüngling er udtrådt af bestyrelsen hos Midtgaard Farver A/S (kilde: CVR).

Midtgaard Farver A/S forhandler maling, lak og træbeskyttelse til industri og detail.

Moland Byggevarer A/S
Benny Møller er udtrådt af direktionen og bestyrelsen hos Moland Byggevarer A/S og HBC A/S. Samtidig er Erik Bach indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Moland Byggevarer A/S er leverandør af trægulve, vinylgulve, træpleje, isolering, gips/stål og porebeton.

Nicolaisen & Larsen A/S
Bjarne Hedelund Hessel og Hans Henrik Okstrøm er indtrådt i bestyrelsen hos Nicolaisen & Larsen A/S i stedet for Lars Peder Løkke og Mads Pedersen (kilde: CVR).

Nicolaisen & Larsen A/S er eneimportør og forhandler af JCB entreprenør- og landbrugsmaskiner.

NKI Kloak- og Industriservice A/S
Jeanett Barnes Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos NKI Kloak- og Industriservice A/S (kilde: CVR).

NKI Kloak- og Industriservice A/S er et landsdækkende firma, der er beskæftiget indenfor eftersyn, rengøring, vedligeholdelse og reparation af afløbs- og industrianlæg.

Nord Huse A/S
Jens Ulrich Bruus-Jensen er udnævnt til administrerende direktør hos Nord Huse A/S. Samtidig er Thomas Carlsen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Joacim Lars Bruus-Jensen, der i stedet bliver næstformand. Sidst men ikke mindst er Jens Ulrich Bruus-Jensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Nord Huse A/S er leverandør af typehuse.

Nordrør A/S
Trine Kirstine Monica Siewartz Nielsen er indtrådt i bestyrelsen hos Nordrør A/S (kilde: CVR).

Nordrør A/S er et autoriseret vvs-firma.

Plan Trapper A/S
Jacob Bech Larsen er indtrådt som administrerende direktør hos Plan Trapper A/S i stedet for Jimmy Finn Larsen (kilde: CVR).

Plan Trapper fremstiller og monterer trapper, gelændere og altaner i stål kombineret med træ og glas.

RT-Træindustri ApS
Charlotte Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos RT-Træindustri ApS (kilde: CVR).

RT-Træindustri producerer lister, paneler og indfatninger.

Scanpipe A/S
René Outzen er indtrådt i direktionen hos Scanpipe A/S (kilde: CVR).

Scanpipe A/S er grossist med et komplet program af produkter indenfor regn og spildevand til entreprenørbranchen.

Skamol A/S
Poul Erik Kamstrup Kristensen er indtrådt i direktionen hos Skamol A/S (kilde: CVR).

Skamol udvikler, producerer og afsætter højtemperatur-isoleringsmaterialer til en bred vifte af industrier.

Skamol Russia A/S
Poul Erik Kamstrup Kristensen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Skamol Russia A/S i stedet for Claus Arne Jørgensen (kilde: CVR).

Skamol udvikler, producerer og afsætter højtemperatur-isoleringsmaterialer til en bred vifte af industrier.

Skanska Danmark A/S
Karina Holmegaard Christiansen er indtrådt som administrerende direktør hos Skanska Danmark A/S i stedet for Peter Nymann-Jørgensen, der i stedet er udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Hans Biörck. Samtidig er Johan Tobias Grönvall og Louise Hallqvist indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ulf Jonas Hansson (kilde: CVR).

Skanska har hovedkvarter i Stockholm og er blandt verdens største entreprenørvirksomheder.

Special-Butikken Skanderborg A/S
Stefan Knudsen er indtrådt som administrerende direktør hos Special-Butikken Skanderborg A/S i stedet for Flemming Petersen, der i stedet bliver bestyrelsesformand i stedet for Stefan Knudsen. Samtidig er Morten Nylander udnævnt til næstformand for bestyrelsen (kilde: CVR).

Special-Butikken Skanderborg A/S er en butik med et sortiment indenfor håndværktøj, el-værktøj, arbejdsbeklædning, landbrugsartikler, fritidsartikler, gas og smøreolieprodukter.

Stark
Troels Vibholm er blevet ansat som økonomidirektør hos Stark (kilde: Børsen).

Stark er en kæde af trælaster, byggecentre og specialforretninger fordelt i hele Danmark.

Stjernholm A/S
Thomas Christensen er indtrådt som administrerende direktør hos Stjernholm A/S i stedet for Jan Theodor Hykkelbjerg, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Stjernholm A/S er en handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med speciale i løsninger til vandbehandling på renseanlæg, i kloaksystemer på vandværker samt renovering af pumpestationer med videre.

Tetraplan A/S
Thomas Brøndum er indtrådt i bestyrelsen hos Tetraplan A/S i stedet for Birger Reitz Clausen (kilde: CVR).

Tetraplan A/S er et selvstændigt konsulentfirma, der rådgiver inden for trafikplanlægning og trafikmodeller.

Triers Tømrer og Snedker ApS
Kai Trier er udtrådt af direktionen hos Triers Tømrer og Snedker ApS (kilde: CVR).

Triers Tømrer og Snedker ApS er en fynsk tømrer- og snedkervirksomhed.

Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S
William Tolman er blevet udnævnt til bestyrelsesformand hos Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S i stedet for Alex Malm, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S udfører tømrer- og snedkerarbejde samt murer- og kloakarbejde.

WJ Maskinservice A/S
Christian Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos WJ Maskinservice A/S (kilde: CVR).

WJ Maskinservice A/S forhandler og servicerer både nye og brugte entreprenørmaskiner.


Metalindustrien


All NRG Group A/S
Ken Sørensen er indtrådt i direktionen hos All NRG Group A/S i stedet for Peter Thorlund Haahr (kilde: CVR).

All Nrg Group er serviceleverandør til offshore vind-industrien.

Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Cabcon A/S
Brian Dehlsen og Anders Delcomyn Larsen er indtrådt i bestyrelsen hos Cabcon A/S (kilde: CVR).

Cabcon A/S importerer og sælger kabler, connektorer, relæer med videre.

Ceramincspeed Bearings A/S
Jacob Csizmadia er indtrådt i direktionen hos Ceramicspeed Bearings A/S i stedet for Bøje Schaumann Kjær, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen. Samtidig er Jacob Csizmadia fratrådt som bestyrelsesformand, men forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Ceramicspeed Bearings A/S er specialist inden for keramiske kugle- og rullelejer.

Dan-Color A/S
Thomas Villum Folmann er indtrådt som bestyrelsesformand hos Dan-Color A/S i stedet for Per Barris Kyvsgaard. Samtidig er Claus Brun Rasmussen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Dan-Color A/S er beskæftiget med overfladebehandling af aluminium og stål.

HMK Bilcon A/S
Ole Skov er indtrådt som bestyrelsesformand hos HMK Bilcon A/S, HMK Holding A/S og HMK Service Center A/S i stedet for Kim Buchwald (kilde: CVR).

HMK Bilcon A/S fremstiller et bredt udvalg af køretøjer inden for specialtransport.

Hvide Sande Skibssmedie A/S
Palle Kjær er indtrådt i bestyrelsen hos Hvide Sande Skibssmedie A/S i stedet for Kirsten Dahl Pedersen (kilde: CVR).

Hvide Sande Skibssmedie A/S tilbyder installationer, reparationer og udstyr til skibe og nybygninger som for eksempel wirespil, motor og hydraulik, men også almindelige smedeopgaver som ombygninger af fiskerifartøjer.

In-Mix Flow Technology A/S
Linda da Silva Ferreira er indtrådt som bestyrelsesformand hos In-Mix Flow Technology A/S i stedet for Povl Jørgen Jørgensen. Samtidig er Hans Juel Jacobsen og Maria Do Perpetuo Socorro Taxgaard indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lilli Jørgensen (kilde: CVR).

In-Mix Flow Technology A/S leverer mixere og mixing-løsninger til fødevare-, medicinal-, farma-, kosmetik-, kemikalie-, spildevand- og biogas-industrierne.

Jernstøberiet Dania ApS
Kim Bach Andersen og Michael Sanderson er indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen hos Jernstøberiet Dania ApS i stedet for Benny Kristensen og Bjarne Larsen (kilde: CVR).

Dania er et dansk jernstøberi med speciale i serieproduktion af emner i støbejern.

FLSmidth A/S
Marius Jacques Kloppers og Richard Robinson Smith er indtrådt i bestyrelsen hos FLSmidth A/S i stedet for Hans Per Martin Ivert (kilde: CVR).

FLSmidth leverer produktionsanlæg til den globale cement- og mineralindustri.

Homa Maskinfabrik A/S
Jesper Hawthorn Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Homa Maskinfabrik A/S i stedet for Erik Trans Nielsen (kilde: CVR).

Homa Maskinfabrik er underleverandør til den danske industri.

Indulak A/S
Mathilde Lykke Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Indulak A/S i stedet for Ulla Kathrine Jensen (kilde: CVR).

Indulak A/S er specialiseret i pulverlakering og overfladebehandling af aluminium og galvaniseret stål.

Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S
Jacob Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S i stedet for Ingolf Daniel Christiansen, der i stedet indtræder som bestyrelsesformand i stedet for Jan Grue. Samtidig er Jacob Andersen og Mia Westergaard Christiansen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S er beskæftiget med reparation af industri elektronik.

Inoxpa Skandinavien A/S
Monica Granes Artigas er indtrådt i bestyrelsen hos Inoxpa Skandinavien A/S i stedet for Candi Granes (kilde: CVR).

Inoxpa Skandinavien A/S har specialiseret sig i salg af pumper, mikserudstyr samt ventiler og fittings, der er målrettet til fødevareindustrien.

JRV A/S
Martin Olsen er fratrådt som bestyrelsesformand hos JRV A/S. Samtidig er Daniel Bauer Rasmussen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

JRV A/S producerer ventilationstekniske produkter.

Knudsen Køling A/S
Kim Berglund Andersen er indtrådt i direktionen hos Knudsen Køling A/S (kilde: CVR).

Knudsen Køling A/S er leverandør af køleanlæg til detailhandlen og industrien.

Lachenmeier Monsun A/S
Kenny Nørgaard Clausen er udtrådt af bestyrelsen hos Lachenmeier Monsun A/S (kilde: CVR).

Lachenmeier Monsun A/S designer og producerer løsninger til håndtering af bulkvarer - fra korn- og foderstoffer til biobrændsel.

Linknordic ApS
Per Højbjerre er indtrådt i direktionen hos Linknordic ApS (kilde: CVR).

Linknordic ApS er specialiseret i ventilationsaggregater med en høj termisk genvinding.

A/S Maskinfabrikken ARO Odense
Michael Rene Sørensen er indtrådt som administrerende direktør hos A/S Maskinfabrikken ARO Odense (kilde: CVR).

Maskinfabrikken Aro blev etableret for mere end 60 år siden som en maskinfabrik med bred afsætning inden for central- og dampkedelbygning, mejeriudstyr, køle-, varmeanlæg samt oliefyrsproduktion.

Mita-Teknik A/S
Søren Friis Knudsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Mita-Teknik A/S i stedet for Karl Kristian Nielsen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Mita-Teknik A/S er producent af styringskoncepter til vindmølleindustrien og andre industrier.

NKT Holding A/S
Rene Svendsen-Tune er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos NKT Holding A/S i stedet for Kristian Siem. Samtidig er Anders Erik Runevad indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kurt Bligaard Pedersen (kilde: CVR).

NKT Holding er moderselskab for NKT Cables, Nilfisk-Advance og NKT Photonics.

Plan Trapper A/S
Jacob Bech Larsen er indtrådt som administrerende direktør hos Plan Trapper A/S i stedet for Jimmy Finn Larsen (kilde: CVR).

Plan Trapper fremstiller og monterer trapper, gelændere og altaner i stål kombineret med træ og glas.

Process Engineering A/S
Jesper Vikelsø Jensen er udtrådt af bestyrelsen hos Process Engineering A/S (kilde: CVR).

Process Engineering A/S er en uvildig rådgivende ingeniører med ekspertise i alt fra fødevareindustri til offshore.

Skako A/S
Jakob Alsted Have er indtrådt i direktionen hos Skako A/S i stedet for Henrik Blegvad Funk (kilde: CVR).

Skako virker inden for to forretningssegmenter: Skako Vibration, der producerer vibrationsudstyr til industriel brug og Skako Concrete, der producerer maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton.

Skamol A/S
Poul Erik Kamstrup Kristensen er indtrådt i direktionen hos Skamol A/S (kilde: CVR).

Skamol udvikler, producerer og afsætter højtemperatur-isoleringsmaterialer til en bred vifte af industrier.

Skamol Russia A/S
Poul Erik Kamstrup Kristensen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Skamol Russia A/S i stedet for Claus Arne Jørgensen (kilde: CVR).

Skamol udvikler, producerer og afsætter højtemperatur-isoleringsmaterialer til en bred vifte af industrier.

SP Technologies ApS
Jesper Vikelsø Jensen er udtrådt af bestyrelsen hos SP Technologies ApS (kilde: CVR).

SP Technologies ApS er leverandør af mekaniske- og pneumatiske transportanlæg.

Stjernholm A/S
Thomas Christensen er indtrådt som administrerende direktør hos Stjernholm A/S i stedet for Jan Theodor Hykkelbjerg, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Stjernholm A/S er en handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med speciale i løsninger til vandbehandling på renseanlæg, i kloaksystemer på vandværker samt renovering af pumpestationer med videre.

Tomatech A/S
Michael Penzien Facius er indtrådt i bestyrelsen hos Tomatech A/S i stedet for Mogens Arentoft (kilde: CVR).

Tomatech A/S udvikler gear.


Træ- og møbelindustrien


Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

EFG A/S
Carsten Lindkvist Madsen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos EFG A/S i stedet for Anne Vibeke Kier (kilde: CVR).

EFG A/S er leverandør af kontormøbler.

Ergo-Design A/S
Henrik Schmidt Huus er indtrådt i bestyrelsen hos Ergo-Design A/S i stedet for Thomas Østergaard Andersen (kilde: CVR).

Ergo-Design A/S er leverandør af møbler.

Plan Trapper A/S
Jacob Bech Larsen er indtrådt som administrerende direktør hos Plan Trapper A/S i stedet for Jimmy Finn Larsen (kilde: CVR).

Plan Trapper fremstiller og monterer trapper, gelændere og altaner i stål kombineret med træ og glas.

Riis Entreprise A/S
Vinni Marianne Riis er udnævnt til bestyrelsesformand hos Riis Entreprise A/S, Retail Outfitters A/S og Riis Retail A/S i stedet for Erik Mølgaard. Samtidig er Kristian Riis indtrådt i bestyrelen hos Riis Entreprise A/S (kilde: CVR).

Riis Entreprise A/S beskæftiger sig med produktion af inventar til modebranchen, cafeer, hoteller, sygehuse, kontorlandskaber med mere.

RT-Træindustri ApS
Charlotte Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos RT-Træindustri ApS (kilde: CVR).

RT-Træindustri producerer lister, paneler og indfatninger.

Stark
Troels Vibholm er blevet ansat som økonomidirektør hos Stark (kilde: Børsen).

Stark er en kæde af trælaster, byggecentre og specialforretninger fordelt i hele Danmark.


Detailbranchen


Amo Toys Scandinavia A/S
Anders Oskar Maiqvist er indtrådt i bestyrelsen hos Amo Toys Scandinavia A/S i stedet for Allan Ronnebro og Paula Inkeri Nordgren (kilde: CVR).

Amo Toys Scandinavia A/S er distributør af legetøj.

Andersen Danmark A/S
Hayashi Haruki er indtrådt i bestyrelsen hos Andersen Danmark A/S (kilde: CVR).

Andersen Danmark A/S er leverandør af kager.

Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

B-Wild A/S
Henrik Albert Thalbitzer er udnævnt til bestyrelsesformand hos B-Wild A/S i stedet for Niels Junge Mortensen. Samtidig er Per Kaaber udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

B-Wild A/S sælger jagtudstyr.

Ball ApS
Anders Cleemann og Asbjørn Mosgaard Hyldgaard er indtrådt i bestyrelsen hos Ball ApS i stedet for Viggo Mølholm (kilde: CVR)

Ball-koncernen designer og sælger modetøj.

Bergsala A/S
Nils Örjan Öberg er indtrådt i direktionen hos Bergsala A/S i stedet for Allan Ronnebro, der ligeledes er udtrådt af bestyrelsen. Samtidig er Anders Oskar Maiqvist indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Bergsala A/S er leverandør af hjemmeelektronik og kommunikationstilbehør.

Bessie A/S
Kresten Bo Petersen er indtrådt i direktionen hos Bessie A/S i stedet for Anne Mette Fabricius-Lauritzen, der også er udtrådt af bestyrelsen. Samtidig er Kasper Bo Petersen udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Kresten Bo Petersen, der dog forbliver i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er Johan Peter Skoglund indtrådt som næstformand for bestyrelsen (kilde: CVR).

Bessie A/S er leverandør af italienske jeans.

Birthe Thrane ApS
Merete Højrup Dethlefsen er indtrådt i direktionen hos Birthe Thrane ApS i stedet for Birthe Bjerregaard Thrane. Samtidig er Gynther Kohls indtrådt som bestyrelsesformand og Merete Højrup Dethlefsen og Jan Brian Rasmussen i bestyrelsen (kilde: CVR).

Birthe Thrane ApS er en modetøjsbutik i Haderslev.

Coop Danmark A/S
Susanne Mørch Koch er indtrådt i bestyrelsen hos Coop Danmark A/S og Coop Holding A/S i stedet for Pernille Spiers Lopez (kilde: CVR).

Coop er Danmarks største medlemsejede detailvirksomhed.

Dansk Outlet Frederikshavn ApS
Charlotte Dorf Kirkegaard Sørensen er indtrådt i direktionen hos Dansk Outlet Frederikshavn ApS Per-Hartmann Knudsen. Samtidig er Nicolai Nørskov indtrådt i bestyrelsen i stedet for Charlotte Dorf Kirkegaard Sørensen (kilde: CVR).

Dansk Outlet Frederikshavn ApS sælger børnetøj, dametøj og herretøj.

Ecco Middle East A/S
Allan Poul Rosenberg er indtrådt i direktionen hos Ecco Middle East A/S i stedet for Jørn Kirkegaard Olesen (kilde: CVR).

Ecco er Danmarks største skoproducent.

Elektronikexperten ApS
David Strandgaard er udtrådt af direktionen hos Elektronikexperten ApS (kilde: CVR).

Elektronikexperten ApS reparerer computere og mobiltelefoner.

Granvino ApS
Lars Otto Hylleholt Bai, Martin Haugaard Zielke og Peter Fjelsted er indtrådt i bestyrelsen hos Granvino ApS i stedet for Morten Thoregaard (kilde: CVR).

Granvino ApS er en internetbaseret vinhandel.

Illum A/S
Jeanette Aaen er indtrådt som administrerende direktør hos Illum A/S i stedet for Alberto Baldan (kilde: CVR).

Illum er et stormagasin, der ligger ved Amagertorv på Strøget i København.

Knudsen Køling A/S
Kim Berglund Andersen er indtrådt i direktionen hos Knudsen Køling A/S (kilde: CVR).

Knudsen Køling A/S er leverandør af køleanlæg til detailhandlen og industrien.

Miinto ApS
Konrad Artur Kierklo er udnævnt til bestyrelsesformand hos Miinto ApS i stedet for Morten Larsen (kilde: CVR).

Miinto ApS forhandler tøj.

Minus A/S
Lars Aaen er indtrådt i bestyrelsen hos Minus A/S i stedet for Claus Steinlein (kilde: CVR).

Minus A/S er leverandør af modetøj.

Oh By Kopenhagen Fur A/S
Jesper Uggerhøj er indtrådt som bestyrelsesformand hos Oh By Kopenhagen Fur A/S i stedet for Jens Torben Nielsen (kilde: CVR).

Oh By Kopenhagen Fur A/S er et internationalt accessory brand.

Riis Entreprise A/S
Vinni Marianne Riis er udnævnt til bestyrelsesformand hos Riis Entreprise A/S, Retail Outfitters A/S og Riis Retail A/S i stedet for Erik Mølgaard. Samtidig er Kristian Riis indtrådt i bestyrelen hos Riis Entreprise A/S (kilde: CVR).

Riis Entreprise A/S beskæftiger sig med produktion af inventar til modebranchen, cafeer, hoteller, sygehuse, kontorlandskaber med mere.

Stark
Troels Vibholm er blevet ansat som økonomidirektør hos Stark (kilde: Børsen).

Stark er en kæde af trælaster, byggecentre og specialforretninger fordelt i hele Danmark.

Tress A/S
Bjarne Monsen er indtrådt i bestyrelsen hos Tress A/S i stedet for Ivan Bindesbøll Jakobsen (kilde: CVR).

Tress A/S er et handelsselskab, som udbyder sports- og aktivitetsudstyr i hele Norden.

Tupperware Nordic A/S
Karen Sheehan er indtrådt som bestyrelsesformand hos Tupperware Nordic A/S i stedet for Thomas M. Roehlk (kilde: CVR).

Tupperware er leverandør af husholdningsartikler i plastik.


Elektronikindustrien


Algol Diagnostics A/S
Thomas Ekström er indtrådt i direktionen hos Algol Diagnostics A/S i stedet for Johan Brage Wulff. Samtidig er Thomas Ekström indtrådt i bestyrelsen i stedet for Tom Mikael Haglund (kilde: CVR).

Algol Diagnostics A/S er leverandør af medico-udstyr.

Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Cabcon A/S
Brian Dehlsen og Anders Delcomyn Larsen er indtrådt i bestyrelsen hos Cabcon A/S (kilde: CVR).

Cabcon A/S importerer og sælger kabler, connektorer, relæer med videre.

Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S
Jacob Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S i stedet for Ingolf Daniel Christiansen, der i stedet indtræder som bestyrelsesformand i stedet for Jan Grue. Samtidig er Jacob Andersen og Mia Westergaard Christiansen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Ingeniørfirmaet Pro-Consult A/S er beskæftiget med reparation af industri elektronik.

Ingram Micro Mobility Denmark A/S
Karel Victor Everaet er indtrådt i bestyrelsen hos Ingram Micro Mobility Denmark A/S (kilde: CVR).

Ingram Micro Mobility Denmark A/S er distributør af mobiltelefoner og tilbehør.

Kjærulf Pedersen A/S
Morten Kjærulf Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos Kjærulf Pedersen A/S (kilde: CVR).

Kjærulf Pedersen A/S producerer sensorer til måling af temperatur, fugtighed og CO2.

Medion Nordic A/S
Nicole Bilke er indtrådt i bestyrelsen hos Medion Nordic A/S i stedet for Björn Petersen (kilde: CVR).

Medion Nordic A/S er leverandør af computere, TV, DVD-afspillere, MP3-afspillere med videre.

Mita-Teknik A/S
Søren Friis Knudsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Mita-Teknik A/S i stedet for Karl Kristian Nielsen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Mita-Teknik A/S er producent af styringskoncepter til vindmølleindustrien og andre industrier.

Neets A/S
Sten Dyrmose er udtrådt af bestyrelsen hos Neets A/S (kilde: CVR).

Neets A/S producerer AV kontrolsystemer.

NKT Holding A/S
Rene Svendsen-Tune er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos NKT Holding A/S i stedet for Kristian Siem. Samtidig er Anders Erik Runevad indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kurt Bligaard Pedersen (kilde: CVR).

NKT Holding er moderselskab for NKT Cables, Nilfisk-Advance og NKT Photonics.


Fødevareindustrien


Andersen Danmark A/S
Hayashi Haruki er indtrådt i bestyrelsen hos Andersen Danmark A/S (kilde: CVR).

Andersen Danmark A/S er leverandør af kager.

Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Atria Danmark A/S
Peter Frank Andersen er blevet ansat som administrerende direktør hos Atria Danmark A/S (kilde: Børsen).

Atria Danmark A/S er blandt Danmarks største producenter af pålæg.

Coop Danmark A/S
Susanne Mørch Koch er indtrådt i bestyrelsen hos Coop Danmark A/S og Coop Holding A/S i stedet for Pernille Spiers Lopez (kilde: CVR).

Coop er Danmarks største medlemsejede detailvirksomhed.

Dansk Mjød A/S
Erik Møller Nielsen og Christina Smed Brogaard er indtrådt i bestyrelen hos Dansk Mjød A/S i stedet for Ivan Snogdal Thyregod (kilde: CVR).

Dansk Mjød A/S er Nordens største mjødbryggeri.

ESS-Food A/S
Jais Stampe Li Valeur er indtrådt som bestyrelsesformand hos ESS-Food A/S i stedet for Flemming Nyenstad Enevoldsen (kilde: CVR).

ESS-Food er primært distributør af svinekød fra danske slagterier.

In-Mix Flow Technology A/S
Linda da Silva Ferreira er indtrådt som bestyrelsesformand hos In-Mix Flow Technology A/S i stedet for Povl Jørgen Jørgensen. Samtidig er Hans Juel Jacobsen og Maria Do Perpetuo Socorro Taxgaard indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lilli Jørgensen (kilde: CVR).

In-Mix Flow Technology A/S leverer mixere og mixing-løsninger til fødevare-, medicinal-, farma-, kosmetik-, kemikalie-, spildevand- og biogas-industrierne.

Inoxpa Skandinavien A/S
Monica Granes Artigas er indtrådt i bestyrelsen hos Inoxpa Skandinavien A/S i stedet for Candi Granes (kilde: CVR).

Inoxpa Skandinavien A/S har specialiseret sig i salg af pumper, mikserudstyr samt ventiler og fittings, der er målrettet til fødevareindustrien.

Kentaur A/S
Dorit Pagh er udnævnt til bestyrelsesformand hos Kentaur A/S i stedet for Christian Majgaard Nielsen (kilde: CVR).

Kentaur A/S designer, produktudvikler og producerer let erhvervsbeklædning til blandt andet proces- og fødevareindustrien.

N.C. Miljø A/S
Helle Nørgaard Nielsen er fratrådt som bestyrelsesformand hos N.C. Miljø A/S. Samtidig er Søren Gath Hansen og Hans Duus Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

N.C. Miljø A/S afhenter brugt fritureolie og madaffald hos restauranter og storkøkkener for at anvende og sælge det som biomasse.

North Atlantic Seafood A/S
Thomas Rørholm Jordansen er indtrådt i direktionen hos North Atlantic Seafood A/S i stedet for Kim Roed Jensen (kilde: CVR).

North Atlantic Seafood A/S driver engroshandel med fisk, primært hellefisk fra det grønlandske område.

Rocket Brewing Company ApS
Ulrik Lehrskov-Schmidt er udtrådt af direktionen Brewing Company ApS (kilde: CVR).

Rocket Brewing Company ApS er et københavnsk mikrobryggeri.

Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS
Jes Bjerregaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS. Samtidig er Michael Hyldgaard og Jakob Møberg indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS slagter og sælger fjærkræprodukter.

Tulip Food Company A/S
Jais Stampe Li Valeur er udnævnt til bestyrelsesformand hos Tulip Food Company A/S i stedet for Flemming Nyenstad Enevoldsen (kilde: CVR).

Tulip Food Company A/S er i Danmark blandt de største leverandører af pølser, bacon, supper, pålæg og så videre. Desuden leverer de til foodservice, industri og fast food.


Transportbranchen


Arbejdstilsynet
Karsten Bach Christensen er blevet ansat som direktør for Tilsynscenter Øst hos Arbejdstilsynet (kilde: Børsen).

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Clipper Group A/S
Peter Norborg er indtrådt som administrerende direktør hos Clipper Group A/S i stedet for Frank Gülnar Jensen, der i stedet bliver næstformand for bestyrelsen i stedet for Torben Gülnar Jensen, som dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Clipper Bulk A/S er en del af rederiet Clipper Group.

Damco Denmark A/S
Anders Lund Kristensen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Damco Danmark A/S i stedet for Søren Madsen. Samtidig er Mikkel Søndergaard Rasmussen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henrik Albertsen (kilde: CVR).

Damco hører under Mærsk-koncernen.

Dansk Distribution A/S
Niels Henrik Pedersen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Dansk Distribution A/S i stedet for Peter Bjerregaard (kilde: CVR).

Dansk Distribution A/S fragter pakker, paller og stykgods.

Dansk Transport Kompagni A/S
Steen Sørensen er indtrådt som administrerende direktør hos Dansk Transport Kompagni A/S (kilde: CVR).

Dansk Transport Kompagni A/S driver transport- og logistikvirksomhed med udgangspunkt i Padborg.

De Danske Vognmænd ApS
Lars Blumensaadt er indtrådt som bestyrelsesformand hos De Danske Vognmænd ApS i stedet for Karsten Wuxus Kjær. Samtidig er Thomas Slotmann Kleis indtrådt som næstformand i stedet for Sven Hansen og Mads Mellergaard Baldersø er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Thomas Slotmann Kleis (kilde: CVR).

De Danske Vognmænd ApS er en sammenslutning af danske vognmænd.

HMK Bilcon A/S
Ole Skov er indtrådt som bestyrelsesformand hos HMK Bilcon A/S, HMK Holding A/S og HMK Service Center A/S i stedet for Kim Buchwald (kilde: CVR).

HMK Bilcon A/S fremstiller et bredt udvalg af køretøjer inden for specialtransport.

OBT Shipping ApS
Tim Rosenkrantz Buur er indtrådt som bestyrelsesformand hos OBT Shipping ApS. Samtidig er Martin Fiil Hildebrandt Andersen og Christian Overgaard indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

OBT Shipping ApS er leverandør af shipping-ydelser i Vestafrika.

Renonorden A/S
Harald Rafdal er indtrådt som bestyrelsesformand hos Renonorden A/S i stedet for Staffan Anders Ebenfelt. Samtidig er Tina Bagge Bonnichsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Siri Holand Andresen (kilde: CVR).

Renonorden A/S er en af Nordens førende renovations- og transportselskaber.

Scania Danmark A/S
Sigvard Orre er udtrådt af bestyrelsen hos Scania Danmark A/S (kilde: CVR).

Scania Danmark A/S sælger, reparerer og foretager service på busser og lastbiler.

Torben Rafn & Co. A/S
Steven Lillesøe Bech er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Torben Rafn & Co. A/S. Samtidig er Peder Bøgelund Nielsen indtrådt i direktionen og Jan Hermansen Rafn er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Torben Rafn & Co. A/S er et sydjysk vognmandsfirma.

Toyota Material Handling Danmark A/S
Eva Åsa Marita Hammarström er indtrådt i bestyrelsen hos Toyota Material Handling Danmark A/S i stedet for Troels Christensen og Sonny Bloch Jensen (kilde: CVR).

Toyota Material Handling Danmark A/S er leverandør af trucks.

WJ Maskinservice A/S
Christian Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos WJ Maskinservice A/S (kilde: CVR).

WJ Maskinservice A/S forhandler og servicerer både nye og brugte entreprenørmaskiner.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094