23948sdkhjf

Bestyrelses- og ledelsesrokader uge 9

Hvem gik ud og hvem kom ind. Se hvad der skete i virksomhedernes ledelser i ugen der gik.

Energibranchen


BBK Bio Airclean A/S
Olav Krog Nielsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos BBK Bio Airclean A/S. Samtidig er Jørgen Lundby Hansen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

BBK Bio Airclean A/S producerer biofiltre til at fjerne lugt fra blandt andet biogasanlæg.

Designit A/S
Kasper Damgaard Boel Rousøe er indtrådt i bestyrelsen hos Desinit A/S og Designit Denmark A/S i stedet for David Fellah, der samtidig er udtrådt af direktionen hos Designit A/S (kilde: CVR).

Designit A/S er en dansk designvirksomhed, der udfører opgaver for blandt andet elektronikindustrien, energisektoren og detailsektoren.

Dong E&P Grønland A/S
Stuart Douglas Cooper er indtrådt som administrerende direktør hos Dong E&P Grønland A/S i stedet for Jan Terje Edvardsen. Samtidig er Sebastian Koks Andreassen udnævnt til næstformand for bestyrelsen i stedet for Philippus Johannes Lafeber, og Michael Andrew Smith er indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Dong Energy er en af Nordens førende energikoncerner.

Dong Energy New Bio Solutions Holding A/S
Anders Christian Nordstrøm er indtrådt i bestyrelsen hos Dong Energy New Bio Solutions Holding A/S i stedet for Peter Thomsen (kilde: CVR).

Dong Energy er en af Nordens førende energikoncerner.

Energiselskabet Natur-Energi A/S
Søren Sprogøe er indtrådt i direktionen hos Energiselskabet Natur-Energi A/S i stedet for Søren Hoelgaard Justesen, som i stedet bliver bestyrelsesformand i stedet for Mogens Storgaard Jakobsen, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Søren Sprogøe indtrådt i direktionen hos Natur-Energi Klimainvestering A/S i stedet for Mogens Storgaard Jakobsen (kilde: CVR).

Natur-Energi sælger strøm.

Floating Power Plant A/S
Christoffer Witt Qvist er indtrådt i bestyrelsen hos Floating Power Plant A/S (kilde: CVR).

Floating Power Plant A/S udvikler kombinerede bølge- og vindkraftanlæg.

Geus
Flemming Larsen er blevet ansat som administrerende direktør for De Nationale Geoteknologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Geus' arbejdsfelt består i geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - primært knyttet til Danmark og Grønland.

Gul Strøm A/S
Jesper Wagner er indtrådt i direktionen hos Gul Strøm A/S i stedet for Mogens Storgaard Jakobsen (kilde: CVR).

Gul Strøm A/S sælger strøm.

HMN Naturgas Holding ApS
Henrik Iversen er indtrådt i direktionen hos HMN Naturgas Holding ApS (kilde: CVR).

HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

Kamstrup A/S
Henrik Rom er indtrådt i direktionen hos Kamstrup A/S. Samtidig er Tove Mikkonen fratrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: CVR).

Kamstrup producerer energimålere.

Krüger A/S
Michael Kongerslev er blevet ansat som CFO hos Krüger A/S (kilde: Børsen).

Krüger A/S leverer teknologier, anlæg og viden til rensning af al slags vand til industrier og offentlige myndigheder.

Mariagerfjord Vand A/S
Verner Haulrik Kristiansen er indtrådt i bestyrelsen hos Mariagerfjord Vand A/S i stedet for Per Johan Roth (kilde: CVR).

Mariagerfjord Vand A/S står for driften af de kommunale vandværker og renseanlæg samt de tilhørende vand- og spildevandsledninger i Mariagerfjord kommune.

Megavol A/S
Kristoffer Schmidt Sørensen er indtrådt i bestyrelsen hos Megavol A/S i stedet for Mette Kolle Christensen (kilde: CVR).

Megavol A/S er leverandør af solcelleanlæg.

Morsø Forsyning A/S
Jesper Kirk, Allan Riis Larsen og Peter Therkildsen er indtrådt i bestyrelsen hos Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S i stedet Mogens Poulsen, Poul Riis Roesen og Peter Therkildsen (kilde: CVR).

Morsø Forsyning består af fem selvstændige selskaber; Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S, der blandt andet varetager driften af spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning på Mors.

Offshoreenergy.dk
Glenda Napier er med virkning fra 11. april blevet udnævnt til CEO hos Offshoreenergy.dk.

Offshoreenergy.dk er Danmarks nationale videncenter og innovationsnetværk for offshore branchen.

Rambøll
Søren Juel Petersen er blevet udnævnt til global markedsdirektør for divisionen for vindenergi hos Rambøll. Samtidig er Jens Ole Hansen udnævnt til global markedsdirektør for divisionen for energisystemer (kilde: Børsen).

Rambøll leverer rådgivning og løsninger indenfor infrastruktur, telekommunikation, miljørigtig projektering, fjernvarme samt vandforsyning.


Byggebranchen


Areco Profiles A/S
Lars Pontus Holgersson er indtrådt som administrerende direktør hos Areco Profiles A/S i stedet for Johnny Molin (kilde: CVR).

Areco Profiles A/S er specialister i stålprofiler.

Arkitektgruppen A/S
Kasper Rungfeldt er indtrådt som administrerende direktør hos Arkitektgruppen A/S, Arkitektgruppen Ejendomme A/S, Arkitektgruppen Odense A/S og Arkitektgruppen Øst A/S i stedet for Henrik Jacobsen (kilde: CVR).

Arkitektgruppen A/S er moderselskab for en række virksomheder, som fortrinsvis beskæftiger sig med projektudvikling samt byggevirksomhed kombineret med køb og salg af fast ejendom.

BG Beton A/S
Anders Vangsgaard er indtrådt i bestyrelsen hos BG Beton A/S i stedet for Anton Buch Kristensen (kilde: CVR),

BG Beton A/S fremstiller færdigblandet beton.

Blücher Metal A/S
Anthonius Johannes Philippus Haitsma er indtrådt som bestyrelsesformand hos Blücher Metal A/S i stedet for Mario Sanchez (kilde: CVR).

Blücher Metal A/S producerer afløb, afløbsrender og afløbsrør i rustfrit stål til vvs-entrepriser i badeværelser og erhvervsbyggeri.

Broen Development ApS
Marek Dusan Calov og Malte Fryd Tønnesen er indtrådt i direktionen hos Broen Development ApS i stedet for Malte Fryd Tønnesen (kilde: CVR).

Broen Development ApS udvikler og udfører byggeprojekter i Hovedstaden.

Cassøe A/S
Camilla Cassøe er indtrådt i bestyrelsen hos Cassøe A/S i stedet for Peter Cassøe Dalsgaard (kilde: CVR).

Cassøe A/S er leverandør af badeværelsesudstyr og køkkenarmaturer.

Claus Larsen ApS
Claus Hemming Larsen er indtrådt i direktionen hos Claus Larsen ApS i stedet for Henrik Christian Jørgensen. Samtidig er Søren Sloth Jensen indtrådt som bestyrelsesformand. Sidst men ikke mindst er Steffen Bak og Per Allan Hansen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Claus Larsen ApS er et byggefirma med base på Lolland.

Colas Danmark A/S
Frédéric Jean Pierre Gardes er indtrådt som bestyrelsesformand hos Colas Danmark A/S i stedet for Jacques Yves Leost (kilde: CVR).

Colas Danmark A/S udfører anlægs- og vedligeholdelsesarbejder inden for vejbyggeri og infrastruktur.

Din Entreprenør Partner A/S
Jesper Dyg Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen hos Din Entreprenør Partner A/S (kilde: CVR).

Din Entreprenør Partner A/S udfører alt arbejde indenfor jord-, kloak-, anlæg-, brolægning-, beton-, murer-, tømrer-, servicearbejde samt diamantskæring og -boring.

Dolle Nordic A/S
Christian Reimer Hansen er indtrådt som administrerende direktør hos Dolle Nordic A/S i stedet for Francois Jacques Marcel Grimal (kilde: CVR).

Dolle udvikler, producerer og sælger trappe- og gelændersystemer i træ og metal.

Excellent Systems A/S
Thomas Heintzelmann er indtrådt som bestyrelsesformand hos Excellent Systems A/S i stedet for Johannes Jacobsen (kilde: CVR).

Excellent Systems A/S er leverandør af rampe- og gulvsystemer.

Flemming Franck A/S
Anne-Mette Stender Franck er udtrådt af bestyrelsen hos Flemming Franck A/S (kilde: CVR).

Flemming Franck A/S udfører alt inden for tømrer- og snedkerarbejde samt hovedentrepriser inden for renoveringer, nybyg, ombygninger og tilbygninger.

FLSmidth & Co. A/S
Bjarne Moltke Hansen og Per Mejnert Kristensen er udtrådt af direktionen hos FLSmidth & Co. A/S og FLSmidth A/S (kilde: CVR).

FLSmidth & Co. A/S leverer produktionsanlæg til den globale cement- og mineralindustri.

Focus Moduler A/S
Carsten Vinther er udnævnt som bestyrelsesformand hos Focus Moduler A/S i stedet for Allan Glud Løgager, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Focus Moduler A/S sælger og udlejer pavillon- og modulbyggeri samt mandskabsvogne til byggepladser.

Gemidan Ecogi A/S
Lars Ravn Nielsen er indtrådt som administrerende direktør hos Gemidan Ecogi A/S i stedet for Rune Nyhuus (kilde: CVR).

Gemidan Ecogi A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i miljøteknik, genanvendelse, rådgivning og sparring om miljøet samt drifts- og pladsoptimeringer.

Geus
Flemming Larsen er blevet ansat som administrerende direktør for De Nationale Geoteknologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Geus' arbejdsfelt består i geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - primært knyttet til Danmark og Grønland.

GK Danmark
Dan Højer er blevet ansat som afdelingschef hos GK Danmark (kilde: Børsen).

GK Danmark er totalteknisk entreprenør og servicepartner.

Grøn Vækst A/S
Willy Bjørn Nielsen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Grøn Vækst A/S i stedet for Morten Hansen. Samtidig er Henrik Byrgiel indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Grøn Vækst A/S er et sjællandsk anlægsgartnerfirma.

Gudenå Elservice ApS
Michael Højmark Villadsen er udtrådt af direktionen hos Gudenå Elservice ApS (kilde: CVR).

Gudenå Elservice ApS arbejder med en bred vifte af opgaver inden for elinstallationer og elservice, herunder eftersyn, reparationer og nye installationer

Gustaf Fagerberg A/S
Jan Olof Peter Eriksson er fratrådt som bestyrelsesformand hos Gustaf Fagerberg A/S (kilde: CVR).

Gustaf Fagerberg A/S er leverandør af ventiler og instrumenter.

Hetag Tagdækning Nord A/S
Paul Erik Rask er udnævnt til bestyrelsesformand hos Hetag Tagdækning Nord A/S i stedet for Jakob Nielsen (kilde: CVR).

Hetag Tagdækning udfører små og store tagdækningsopgaver for industrien, private bygherrer, totalentreprenører samt det offentlige.

Ingeniør’ne A/S
Lars Henrik Damkjær, Michael Jensen og Torben Lorentzen er udtrådt af direktionen hos Ingeniør’ne A/S (kilde: CVR).

Ingeniør’ne A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med aktiviteter inden for anlæg, el, vvs, konstruktioner, energimærkning med videre.

ITW Construction Products ApS
Jonathan Russell Hartman er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos ITW Construction Products ApS i stedet for Charles Loïc Lombard (kilde: CVR).

ITW Construction Products ApS ligger i Middelfart, beskæftiger cirka 300 medarbejdere og producerer befæstelse med søm og skruer som hovedprodukter.

J.S. Sten & Stål A/S
Jens Winther Waring Lykkez er indtrådt i bestyrelsen hos J.S. Sten & Stål A/S i stedet for Jakob Skriver (kilde: CVR).

J.S. Sten & Stål A/S er en entreprenørvirksomhed, der udfører nybyggeri og renoveringer samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer for private og offentlige bygherrer.

K.E. El-Installation A/S
Sine Konrad Eriksen er indtrådt i bestyrelsen hos K.E. El-Installation A/S i stedet for Aase Eriksen (kilde: CVR).

K.E. El-Installation A/S har kompetencer inden for traditionelt el-arbejde, men også områderne tele & data og alarm & overvågning.

Lars Bang A/S
Ove Bang Christensen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Lars Bang A/S i stedet for Line Brandt Jensen. Samtidig er Margit Brandt Jensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Lars Bang A/S er en sjællandsk elektriker.

Leanvent ApS
Morten From Larsen er indtrådt som administrerende direktør hos Leanvent ApS i stedet for Susanne Lundvald. Samtidig er Henry Ejvind Larsen, Jesper From Larsen og Morten From Larsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lise Leonhard Antonsen og Søren Elmann Ingerslev. Sidst men ikke mindst er Finn Mogensen fratrådt som bestyrelsesformand (kilde: CVR).

Leanvent ApS udvikler, markedsfører og sælger ventilationsudstyr.

Meinertz A/S af 1962
Søren Clausen er udtrådt af bestyrelsen hos Meinertz A/S af 1962 (kilde: CVR).

Meinertz leverer og producerer ribberør, konvektorer, radiatorer, konvektionsriste, designradiatorer og klimapaneler.

Midtjysk Køleservice A/S
Jette Hedegaard Post er indtrådt i bestyrelsen hos Midtjysk Køleservice A/S i stedet for Helmut Jacobsen (kilde: CVR).

Midtjysk Køleservice A/S projekterer, producerer, sælger og servicerer klima-køle- og frostanlæg.

MT Højgaard
Steen Johannsen er udnævnt til divisionsdirektør hos MT Højgaard (kilde: Børsen).

MT Højgaard er en af Nordens største bygge- og anlægsvirksomheder.

Pettinaroli A/S Northern Europe
John Halkjær Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen hos Pettinaroli A/S Northern Europe (kilde: CVR).

Pettinaroli A/S Northern Europe er leverandør til VVS-branchen.

Rambøll
Søren Juel Petersen er blevet udnævnt til global markedsdirektør for divisionen for vindenergi hos Rambøll. Samtidig er Jens Ole Hansen udnævnt til global markedsdirektør for divisionen for energisystemer (kilde: Børsen).

Rambøll leverer rådgivning og løsninger indenfor infrastruktur, telekommunikation, miljørigtig projektering, fjernvarme samt vandforsyning.

Realdania By A/S
Peter Cederfeld de Simonsen er fratrådt som administrerende direktør hos Realdania By A/S, men forbliver i direktionen. Samtidig er Peter Kjølby indtrådt i direktionen. Derudover er Jesper Nygård fratrådt som bestyrelsesformand og Anne Andersen, Peter Johansen og Henrik Stage er udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Realdania By er et helejet Realdaniaselskab, der arbejder for at føre Realdanias mission om at øge livskvaliteten i det byggede miljø ud i livet - når det handler om byudvikling og byomdannelse.

Rolsted Gruppen A/S
Christina Buchholtz Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Rolsted Gruppen A/S i stedet for Frits Ernst (kilde: CVR).

Rolsted Gruppen er et samarbejde mellem syv lokale el-virksomheder på Lolland og Falster.

Roxtec Denmark ApS
Johnny Frederiksen er indtrådt som administrerende direktør hos Roxtec Denmark ApS i stedet for Morten Gustavsen (kilde: CVR).

Roxtec Denmark ApS udvikler, producerer og sælger komplette tætningsløsninger til kabel- og rørgennemføringer.

Rødding Byggeforretning ApS
Marianne Andsager er indtrådt i direktionen hos Rødding Byggeforretning ApS i stedet for Gunnar Marcussen (kilde: CVR).

Rødding Byggeforretning ApS har kompetencer inden for murer-, beton- og kloakarbejde.

Simon Risbjerg El & Køl A/S
Erik Persson er indtrådt som bestyrelsesformand hos Simon Risbjerg El & Køl A/S i stedet for Birger Risbjerg, der dog forbliver i bestyrelsen. Samtidig er Heidi Bagge Risbjerg udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

Simon Risbjerg El & Køl A/S arbejder primært med salg og service af el-installationer, styringer samt ventilations- og køleløsninger på hele Fyn og øerne.

Sondrup A/S
Jan Sondrup er indtrådt i direktionen hos Sondrup A/S i stedet for Karina Højbjerg Sondrup. Samtidig er Jens Ingvard Sørensen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Jan Sondrup, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sondrup A/S udfører alt indenfor traditionelt tømrer- og snedkerarbejde.

Sydsjællands Tømmerhandel A/S
Eigil Hansen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Sydsjællands Tømmerhandel A/S i stedet for Keld Theen Nørreslet. Samtidig er Helen Wijngaard Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sydsjællands Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Poul Baastrup Kirkegaard er udtrådt af bestyrelen hos Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S (kilde: CVR).

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S leverer blandt andet betonelementer, plansiloer og kanaler.

Vanpee A/S
Per Brask Ikov er indtrådt i bestyrelsen hos Vanpee A/S i stedet for Peter Bjørnskov (kilde: CVR).

Vanpee A/S er leverandør til det professionelle elmarked.

Wad Landskabsarkitekter A/S
Knud Eivind Wad-Sørensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Wad Landskabsarkitekter A/S i stedet for Trine Wad Andersen. Samtidig er Martina Elisabeth Rahkonen indtrådt i direktionen i stedet for Knud Eivind Wad-Sørensen. Sidst men ikke mindst er Karina Grosen Boldsen og Martina Elisabeth Rahkonen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mette Wad Petersen og Ilse Wad-Sørensen (kilde: CVR).

Wad LAndskabsarkitekter A/S er en landskabstegnestue med specialviden indenfor landskabs- og havekunst.

XL-Byg, Mou Byggecenter ApS
Henrik Thomsen er blevet udnævnt til administrerende direktør hos XL-Byg, Mou Byggecenter ApS (kilde: Østhimmerlands Folkeblad).

XL-Byg er en af Danmarks største byggemarkedskæder.

Øland A/S
Flemming Weinrich Christensen er blevet udnævnt til salgschef hos Øland A/S (kilde: CVR).

Øland A/S er totalleverandør af ventilationsprodukter.


Metalindustrien


Areco Profiles A/S
Lars Pontus Holgersson er indtrådt som administrerende direktør hos Areco Profiles A/S i stedet for Johnny Molin (kilde: CVR).

Areco Profiles A/S er specialister i stålprofiler.

Blücher Metal A/S
Anthonius Johannes Philippus Haitsma er indtrådt som bestyrelsesformand hos Blücher Metal A/S i stedet for Mario Sanchez (kilde: CVR).

Blücher Metal A/S producerer afløb, afløbsrender og afløbsrør i rustfrit stål til vvs-entrepriser i badeværelser og erhvervsbyggeri.

Condair A/S
Werner Adler er udnævnt til bestyrelsesformand hos Condair A/S i stedet for Malte Georg Michael Kriegel. Samtidig er Marcel Bauckhage indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Condair er leverandør af løsninger inden for befugtning, affugtning og evaporativ køling.

Danish Laser Technology A/S
Mikkel Klitgaard Jacobsen og Bent Larsen er indtrådt i bestyrelsen hos Danish Laser Technology A/S i stedet for Lasse Mathiesen (kilde: CVR).

Danish Laser Technology A/S er specialister i laserskæring.

Dansk Sintermetal A/S
Allan Westerskov Bæk er indtrådt som bestyrelsesformand hos Dansk Sintermetal A/S. Samtidig er Carsten Tønnes indtrådt i bestyrelsen i stedet for Anna Ethel Olling, Hans Olling og Svend Olling (kilde: CVR).

Dansk Sintermetal A/S er beskæftiget med pulvermetallurgi.

Dira
Nils Knudsen er udnævnt til formand for Dira – Dansk Robot Netværk i stedet for Simon Hoffmann.

Dira er et netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

Easy Metal ApS
René Tamsen er indtrådt som administrerende direktør hos Easy Metal ApS (kilde: CVR).

Easy Metal ApS fremstiller alle former for stålkonstruktioner og forarbejder stål.

Floating Power Plant A/S
Christoffer Witt Qvist er indtrådt i bestyrelsen hos Floating Power Plant A/S (kilde: CVR).

Floating Power Plant A/S udvikler kombinerede bølge- og vindkraftanlæg.

FLSmidth & Co. A/S
Bjarne Moltke Hansen og Per Mejnert Kristensen er udtrådt af direktionen hos FLSmidth & Co. A/S og FLSmidth A/S (kilde: CVR).

FLSmidth & Co. A/S leverer produktionsanlæg til den globale cement- og mineralindustri.

H.J. Hansen Hadsund A/S
Hans Erik Hempel-Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos H.J. Hansen Hadsund A/S (kilde: CVR).

H.J. Hansen beskæftiger sig med nedbrydning af alle typer stål-, jern- og betonkonstruktioner.

Hempel A/S
Henrik Andersen er indtrådt i direktionen hos Hempel A/S (kilde: CVR).

Hempel producerer skibsmaling.

ITW Construction Products ApS
Jonathan Russell Hartman er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos ITW Construction Products ApS i stedet for Charles Loïc Lombard (kilde: CVR).

ITW Construction Products ApS ligger i Middelfart, beskæftiger cirka 300 medarbejdere og producerer befæstelse med søm og skruer som hovedprodukter.

K.P. Komponenter A/S
Martin Krogh Pedersen og Sven Erik Gustaf Thornell er indtrådt i bestyrelsen hos K.P. Komponenter A/S i stedet for Carl Marcus Jansson. Samtidig er Jan Grimstrup og Viggo Grønne indtrådt som medarbejdervalgte medlemmer i stedet for Benny Bundgaard Fredensdal og Bo Frydendahl Mikkelsen (kilde: CVR).

K.P. Komponenter fremstiller komponenter i alle typer lavt- og højtlegeret stål samt metaller og støbegods.

Krüger A/S
Michael Kongerslev er blevet ansat som CFO hos Krüger A/S (kilde: Børsen).

Krüger A/S leverer teknologier, anlæg og viden til rensning af al slags vand til industrier og offentlige myndigheder.

Meinertz A/S af 1962
Søren Clausen er udtrådt af bestyrelsen hos Meinertz A/S af 1962 (kilde: CVR).

Meinertz leverer og producerer ribberør, konvektorer, radiatorer, konvektionsriste, designradiatorer og klimapaneler.

NTF-Aalborg A/S
Jim Rise er indtrådt som administrerende direktør og hos NTF-Aalborg A/S i stedet for Rene' Aakjær Jacobsen (kilde: CVR).

NTF-Aalborg A/S leverer tråd- og rundstålsprodukter til industrien.

Offshoreenergy.dk
Glenda Napier er med virkning fra 11. april blevet udnævnt til CEO hos Offshoreenergy.dk.

Offshoreenergy.dk er Danmarks nationale videncenter og innovationsnetværk for offshore branchen.

OSG Scandinavia A/S
Hideaki Osawa er udnævnt til bestyrelsesformand hos OSG Scandinavia A/S i stedet for Teruhide Osawa. Samtidig er Norio Ishikawa udtrådt af bestyrelsen (kilde: CVR).

OSG Scandinavia A/S er leverandør af skærende værktøjer.

Risager ApS
Lena Risager er udtrådt af direktionen hos Risager ApS. Samtidig er Mogens Christensen indtrådt som bestyrelsesformand og Karsten Risager og Lena Risager i bestyrelsen (kilde: CVR).

Risager ApS sælger og genopsliber skærende værktøjer.

Sealing System A/S
Ole Brandorff-Lund er indtrådt i bestyrelen hos Sealing System A/S (kilde: CVR).

Sealing System leverer pakkemaskiner, pakkelinjer og robotpalletering.

Tantaline A/S
Lars Rønn og Poul Erik Schou-Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos Tantaline A/S i stedet for Stig Poulsen (kilde: CVR).

Tantaline A/S er beskæftiget med overfladebehandling af metalkomponenter.

Thoka Finmekanik Dragør ApS
Kirsten Louring Heintze er udtrådt af direktionen hos Thoka Finmekanik Dragør ApS (kilde: CVR).

Thoka Finmekanik Dragør ApS er underleverandør til højteknologiske virksomheder i ind- og udland, både medico- og elektronikbrancherne.

Vally-Matic A/S
Leif Dambo Jensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Vally-Matic A/S i stedet for Jon Stefansson. Samtidig er Keld Sund Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Morten Østergaard Jacobsen og Steffen Østergaard Jacobsen (kilde: CVR).

Vally-Matic A/S producerer fleksible slanger og expansion joints.

Windtech A/S
Carl Ingemann Slyk er indtrådt i direktionen hos Windtech A/S i stedet for Niels Kristen Klidsbjerg Nielsen. Samtidig er Carl Ingemann Slyk indtrådt i bestyrelsen i stedet for Niels-Otto Fuhrmann (kilde: CVR).

Windtech A/S forhandler maskinkomponenter, vindmøllekomponenter med mere.

Yamazaki Mazak Danmark A/S
Hiroyuki Yamazaki er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Yamazaki Mazak Danmark A/S i stedet for Kiyotaka Saito (kilde: CVR).

Yamazaki Mazak koncernen er en af verdens største producenter af avancerede CNC-styrede værktøjsmaskiner.


Detailbranchen


Central Møbler. Odense A/S
Louise Chrintz Hansen er indtrådt i direktionen hos Central Møbler. Odense A/S i stedet for Bjørn Chrintz Hansen (kilde: CVR).

Central Møbler. Odense A/S er et fynsk bolighus.

Designit A/S
Kasper Damgaard Boel Rousøe er indtrådt i bestyrelsen hos Desinit A/S og Designit Denmark A/S i stedet for David Fellah, der samtidig er udtrådt af direktionen hos Designit A/S (kilde: CVR).

Designit A/S er en dansk designvirksomhed, der udfører opgaver for blandt andet elektronikindustrien, energisektoren og detailsektoren.

DK International Interior A/S
Julie Marie Devantier er udtrådt af bestyrelsen hos DK International Interior A/S (kilde: CVR).

DK International Interior A/S producerer blandt andet lys og servietter.

Frands Jensen A/S
Karsten Pedersen er indtrådt i bestyrelen hos Frands Jensen A/S i stedet for Jørgen Niels Hansen (kilde: CVR).

Frands Jensen A/S er leverandør af solbriller til det skandinaviske marked.

Gorenje Group Nordic A/S
Jaka Slavinec er indtrådt i direktionen hos Gorenje Group Nordic A/S (kilde: CVR).

Gorenje Group Nordic A/S er et datterselskab i Gorenje koncernen, som producerer husholdningsapparater.

H.J. Hansen Vin A/S
Kim Munk er indtrådt i bestyrelsen hos H.J. Hansen Vin A/S i stedet for Jens Peder Hansen og Hans Erik Hempel-Hansen (kilde: CVR).

H.J. Hansen Vin A/S leverer vin til hotel- og restaurantsektoren, business-to-business og private.

KringleXpressen.dk ApS
Kim Tannebæk er indtrådt som administrerende direktør hos KringleXpressen.dk ApS i stedet for Moonis Kamil (kilde: CVR).

KringleXpressen.dk ApS er en online bager.

PR Chokolade A/S
Inger Margrethe Hvidbjerg er indtrådt i bestyrelsen hos PR Chokolade A/S (kilde: CVR).

PR Chokolade A/S producere og handler med konfekturevarer.

Stylepit A/S
Sven-Eric Nilsson er indtrådt som administrerende direktør hos Stylepit A/S og Stylepit.com A/S i stedet for Henrik Lundum. Samtidig er Ulrik Feldstedt Hjorth udtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Stylepit A/S sælger modetøj online.

Sunset-Boulevard ApS
Lars Erik Carlsson er fratrådt som administrerende direktør hos Sunset-Boulevard ApS (kilde: CVR).

Sunset Boulevard er en danskejet fastfood-kæde.

Sydsjællands Tømmerhandel A/S
Eigil Hansen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Sydsjællands Tømmerhandel A/S i stedet for Keld Theen Nørreslet. Samtidig er Helen Wijngaard Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sydsjællands Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.

XL-Byg, Mou Byggecenter ApS
Henrik Thomsen er blevet udnævnt til administrerende direktør hos XL-Byg, Mou Byggecenter ApS (kilde: Østhimmerlands Folkeblad).

XL-Byg er en af Danmarks største byggemarkedskæder.


Fødevareindustrien


Boxon A/S
Per René Gotfredsen er blevet udnævnt til administrerende direktør hos Boxon A/S (kilde: CVR).

Boxon A/S er leverandør af emballage- og mærkningsløsninger.

Færch Plast Group A/S
Tom Sand-Kristensen er indtrådt i direktionen hos Færch Plast Group A/S (kilde: CVR).

Færch-koncernen leverer emballage til fødevareindustrien.

H.J. Hansen Vin A/S
Kim Munk er indtrådt i bestyrelsen hos H.J. Hansen Vin A/S i stedet for Jens Peder Hansen og Hans Erik Hempel-Hansen (kilde: CVR).

H.J. Hansen Vin A/S leverer vin til hotel- og restaurantsektoren, business-to-business og private.

Kelsen Group A/S
Fernando di Gaetano er udtrådt af direktionen hos Kelsen Group A/S (kilde: CVR).

Kelsen Group A/S er leverandør af kager.

Kingsmoor A/S
Peter Erhart Jensen er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Kingsmoor A/S i stedet for Bent Ransborg, der bliver bestyrelsesformand i stedet for Mogens Nørlem, som bliver næstformand i stedet for Flemming Ransborg, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: CVR).

Kingsmoor A/S producerer hundemad.

Kirkeby & Thrane ApS
Jesper Saaby Kildegaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Kirkeby & Thrane ApS. Samtidig er Per Kildegaard og Kent Laurits Thrane indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Kirkeby & Thrane ApS leverer mejeriprodukter til industri, detail og catering.

KringleXpressen.dk ApS
Kim Tannebæk er indtrådt som administrerende direktør hos KringleXpressen.dk ApS i stedet for Moonis Kamil (kilde: CVR).

KringleXpressen.dk ApS er en online bager.

Madeco International A/S
Michael Ginnerup er indtrådt i bestyrelsen hos Madeco International A/S i stedet for Jens Jacob Madsen (kilde: CVR).

Madeco International A/S sælger kød-råvarer til videreforarbejdning.

Northcoast Seafoods DK A/S
Nicholai Møller Karlshøj er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Northcoast Seafoods DK A/S i stedet for Finn Gertov (kilde: CVR).

Northcoast Seafoods er en britisk baseret producent af frossen fisk og skaldyr.

O. Kavli A/S
Tino Bendix er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos O. Kavli A/S i stedet for Knud Lilholm. Samtidig er Martin Busk Andersen indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Erik Volden. Sidst men ikke mindst er Elisabeth Boertmann Jensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen (kilde: CVR).

O. Kavli A/S producerer og sælger læskedrikke, frugtsaft, cider samt fødevarer.

PR Chokolade A/S
Inger Margrethe Hvidbjerg er indtrådt i bestyrelsen hos PR Chokolade A/S (kilde: CVR).

PR Chokolade A/S producere og handler med konfekturevarer.

Sunset-Boulevard ApS
Lars Erik Carlsson er fratrådt som administrerende direktør hos Sunset-Boulevard ApS (kilde: CVR).

Sunset Boulevard er en danskejet fastfood-kæde.


Transportbranchen


Aqualife A/S
Jens Wittrup Willumsen er indtrådt i bestyrelsen hos Aqualife A/S (kilde: CVR).

Aqualife A/S tilbyder logistikløsninger til fiskeindustrien.

B.I. Miljø ApS
Lykke Iversen er indtrådt i direktionen hos B.I. Miljø ApS (kilde: CVR).

B.I. Miljø ApS er et fynsk transportfirma.

Bates Cargo-Pak ApS
Peter Eggertsen er udnævnt til administrerende direktør hos Bates Cargo-Pak ApS (kilde: CVR).

Bates Cargo-Pak ApS leverer luftpuder til godssikring.

Interfjord Frederikshavn A/S[b]
Kristian Elbæk Andersen og Louise Dam Jensen er indtrådt i bestyrelsen hos Interfjord Frederikshavn A/S (kilde: CVR).

Interfjord Frederikshavn A/S er en transportvirksomhed med kontorer i Glyngøre, Frederikshavn, København og Stavanger.

[b]ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Arne H. Hansen er blevet ansat som insurance director hos ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (kilde: Børsen).

ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport er brancheorganisation for virksomheder inden for landevejstransporten i Danmark.

Laur. Christensen og Sønner A/S
Lars Steen Christensen er indtrådt i direktionen hos Laur. Christensen og Sønner A/S i stedet for Steen Hylleholt Christensen (kilde: CVR).

Laur. Christensen og Sønner A/S er en af Danmarks ældste vognmandsforretninger.

Ole Rasmussen A/S
Max Lundgaard Jepsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Ole Rasmussen A/S i stedet for Jette Geer Jensen (kilde: CVR).

Ole Rasmussen A/S er et vognmandsfirma med base i Juelsminde.

Prime Cargo A/S
Anders Holdt Høiris-Andersen og Carsten Sixhøi er udtrådt af bestyrelsen hos Prime Cargo A/S (kilde: CVR).

Prime Cargo A/S er et internationalt full-service speditionsfirma.

Star Air A/S
Christian Kledal er udnævnt til bestyrelsesformand hos Star Air A/S i stedet for Karl Fredrik Mikael Thorngren. Samtidig er Kasper Tams Kitaj indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Star Air A/S er et dansk luftfragtsselskab, som er en del af AP Møller-Mærsk Gruppen.

Ultragas ApS
Martin Fruergaard er indtrådt som administrerende direktør hos Ultragas ApS i stedet for Anders Hallund Rasmussen (kilde: CVR).

Ultragas ApS administrerer en flåde af gastankskibe.

Uni-Chartering A/S
Nina Østergaard Borris, Morten Hultberg Buchgreitz og Peter Korsholm er indtrådt i bestyrelsen hos Uni-Chartering A/S (kilde: CVR).

Uni-Chartering A/S driver befragtnings- og rederivirksomhed.


Træ- og møbelindustrien


Bloomingville A/S
Lars Krog og Betina Stampe er indtrådt i direktionen hos Bloomingville A/S (kilde: CVR).

Bloomingville A/S driver engroshandel med møbler og interiør.

Central Møbler. Odense A/S
Louise Chrintz Hansen er indtrådt i direktionen hos Central Møbler. Odense A/S i stedet for Bjørn Chrintz Hansen (kilde: CVR).

Central Møbler. Odense A/S er et fynsk bolighus.

Concepta Skabe A/S
Ole Lund Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Concepta Skabe A/S i stedet for Hans Christian Korsgård Madsen. Samtidig er Karsten Rydder Pedersen og Mogens Elbrønd Pedersen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Per Asmund Christensen, Søren Gram Degn, Bjarne Klejnstrup Frandsen og Jørgen Jensen (kilde: CVR).

Concepta Skabe A/S er leverandør af køkken-, bad- og garderobeskabe.

Cphdk ApS
Jens Laust Bruun Skifter er indtrådt i direktionen hos Cphdk ApS i stedet for Preben Norup (kilde: CVR).

Cphdk ApS designer og udvikler blandt andet elementer til naturlegepladser.

Decca Furniture (Europa) ApS
Richard Warren Herbst er udtrådt af bestyrelsen hos Decca Furniture (Europa) ApS (kilde: CVR).

Decca Furniture (Europa) ApS producerer designmøbler.

Dolle Nordic A/S
Christian Reimer Hansen er indtrådt som administrerende direktør hos Dolle Nordic A/S i stedet for Francois Jacques Marcel Grimal (kilde: CVR).

Dolle udvikler, producerer og sælger trappe- og gelændersystemer i træ og metal.

KKP Interiør ApS
Lars Steen Pedersen er udtrådt af direktionen hos KKP Interiør ApS (kilde: CVR).

KKP Interiør ApS designer inventar til badeværelser og køkkener.

Kragelund Furniture A/S
Morten Lind Mølgaard er indtrådt i bestyrelsen hos Kragelund Furniture A/S (kilde: CVR).

Kragelund Furniture er en østjysk møbelproducent.

RT-Træindustri ApS
Anita Lausten er indtrådt i direktionen hos RT-Træindustri ApS i stedet for Arno Lausten (kilde: CVR).

RT-Træindustri producerer lister, paneler og indfatninger.

Sydsjællands Tømmerhandel A/S
Eigil Hansen er udnævnt til bestyrelsesformand hos Sydsjællands Tømmerhandel A/S i stedet for Keld Theen Nørreslet. Samtidig er Helen Wijngaard Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sydsjællands Tømmerhandel A/S er en del af XL-Byg-kæden.

TCM Group A/S
Kristian Carlsson Kemppinen er indtrådt som bestyrelsesformand hos TCM Group A/S i stedet for Hans Christian Korsgård Madsen. Samtidig er Erik Albert Ingemarsson og Linn Agnes Markryd indtrådt i bestyrelsen i stedet for Per Asmund Christensen, Søren Gram Degn og Bjarne Klejnstrup Frandsen (kilde: CVR).

TCM Group A/S består af TMK A/S og Concepta A/S, der begge er leverandører af køkkener, badeværelser og garderobeskabe.

TMK A/S
Kristian Carlsson Kemppinen er indtrådt som bestyrelsesformand hos TMK A/S i stedet for Hans Christian Korsgård Madsen. Samtidig er Ole Lund Andersen, Erik Albert Ingemarsson og Linn Agnes Markryd indtrådt i bestyrelsen i stedet for Per Asmund Christensen, Søren Gram Degn, Bjarne Klejnstrup Frandsen og Jørgen Jensen (kilde: CVR).

TMK A/S producerer køkken-, bad-, bryggers- og garderobeløsninger

Trekanten-Hestbæk A/S
Bent Thomsen er indtrådt i bestyrelsen hos Trekanten-Hestbæk A/S i stedet for Johan Blach Petersen (kilde: CVR).

Trekanten-Hestbæk A/S producerer møbler.

XL-Byg, Mou Byggecenter ApS
Henrik Thomsen er blevet udnævnt til administrerende direktør hos XL-Byg, Mou Byggecenter ApS (kilde: Østhimmerlands Folkeblad).

XL-Byg er en af Danmarks største byggemarkedskæder.


Elektronikindustrien


Designit A/S
Kasper Damgaard Boel Rousøe er indtrådt i bestyrelsen hos Desinit A/S og Designit Denmark A/S i stedet for David Fellah, der samtidig er udtrådt af direktionen hos Designit A/S (kilde: CVR).

Designit A/S er en dansk designvirksomhed, der udfører opgaver for blandt andet elektronikindustrien, energisektoren og detailsektoren.

Dira
Nils Knudsen er udnævnt til formand for Dira – Dansk Robot Netværk i stedet for Simon Hoffmann.

Dira er et netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

GN Otometrics A/S
Marcus Enrico Desimoni er indtrådt som næstformand for bestyrelsen hos GN Otometrics A/S i stedet for Anders Boyer-Søgaard (kilde: CVR).

GN Otometrics A/S udvikler diagnosticeringsudstyr.

Gorenje Group Nordic A/S
Jaka Slavinec er indtrådt i direktionen hos Gorenje Group Nordic A/S (kilde: CVR).

Gorenje Group Nordic A/S er et datterselskab i Gorenje koncernen, som producerer husholdningsapparater.

IAC Acoustics A/S
Jiang Pengming er indtrådt som bestyrelsesformand hos IAC Acoustics A/S i stedet for Mark Andrew King. Samtidig er Jiang Bo indtrådt i bestyrelsen i stedet for Geoffrey Thomas Crowhurste (kilde: CVR).

IAC Acoustics A/S er udbyder af støj-, vibrations- og akustik-produkter.

Jupiter Light A/S
Jonathan Gregers Fanøe er indtrådt i bestyrelsen hos Jupiter Light A/S i stedet for Nicolai Blicher Frederiksen (kilde: CVR).

Jupiter Light A/S er leverandør af LED-lys.

Kamstrup A/S
Henrik Rom er indtrådt i direktionen hos Kamstrup A/S. Samtidig er Tove Mikkonen fratrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: CVR).

Kamstrup producerer energimålere.

Spectronic Denmark A/S
Daryl Mark Ribeiro og Lance Evan Rosenzweig er indtrådt i bestyrelsen hos Spectronic Denmark A/S i stedet for Svend Åge Lundgaard Jensen (kilde: CVR).

Spectronic udvikler løsninger til audio- og videoovervågning.

Unic-Light ApS
Lotte Vivi Hansen er indtrådt i direktionen hos Unic-Light ApS (kilde: CVR).

Unic-Light ApS udvikler og producerer belysningsprodukter.

Hold dig opdateret med Leder IDAG
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Cleantech-virksomhed henter bestyrelsesmedlem i Rambøll

Carl Hansen og Søn har sendt 75 hjem

Nationalbanken spår stor økonomisk nedgang grundet corona

Danske Banks historiske hovedsæde solgt i milliardhandel

Momentum på opkøb i Tyskland

Ledighedskøen bliver ved med at vokse under coronakrisen

Nyhedsbrev

7.997 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Lightship Chartering udpeger ny CEO

Århus-snedker går fra finanskrise til coronakrise

Widex-fusion sender 700 danske ansatte hjem

Nordjysk entreprenør holder igen med spådommene efter væksthop

Medie: Salg af Molslinjen sat i stå af corona-krise

Dom i Hesalightsag: Ledelse skal betale trecifret millionbeløb i erstatning

Ørsted frifindes i Elsam-sag

Huawei hæver omsætningen trods amerikansk blacklisting

Regeringen udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

Tekniq Arbejdsgiverne får ny administrerende direktør

Lego forlænger lukningen af 150 butikker

Danmarks økonomi voksede mere end ventet i 2019

Koncern bag to Michelin-restauranter i Danmark går konkurs

Efter flere år med underskud har koncernen bag restauranterne Kadeau drejet nøglen om.

Ny direktør i front: Aarhus’ tågekanoner jagter vækst i udlandet

Headset-direktør kan ikke udelukke ordre-forsinkelser

Populære legeklodser sender guldregn over Lego-familien

Greater Copenhagen får sin første administrerende direktør

11

Statsminister overvejer gradvis genåbning efter påske

Indhug i ordrebøgerne - installationsbranchen ramt af corona

Fusionskontrol udskydes til efter påske

Nordiske Medier går stærkt frem og lancerer nyt nichemedie målrettet kommuner

Over 10.000 virksomheder har søgt om lønkompensation

Rapport: Dansk erhvervsliv bløder milliarder

3

Robotdirektør: - Det er på tide at åbne Danmark op igen

4.690 virksomheder har søgt lønkompensation på et døgn

Flere melder sig ledige under coronakrise - men færre end i sidste uge

Pressede virksomhedsejere lægger hjemmeside ned

Coronauklarhed: Isoleringsgigant suspenderer 2020-forventningerne

Ørsted får EU's blå stempel til salg af tabsgivende naturgas

Dansker i spidsen for ekspansion hos tysk halvlederproducent

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Spar tid, når du arbejder med armeringsjern - webinar 3/4:

Sådan arbejder du hjemmefra uden besvær

Projektledelse i byggeriet

E-kursus: Pas på ledningerne og livet

PÅSKETILBUD - lær AB 18 hjemme!

10 ting du bør overveje, når du skal vælge EDI-leverandør

Invitation til gratis webinar torsdag om byggedata

Skou Gruppen bygger gangbro på Kokkedal Skole

Rekordlavt antal arbejdsulykker i Ajos i 2019

Dataopsamling giver konkrete resultater på kort tid

Bjarke Køj Bredahl bliver udlært uden svendeprøve

Artikler samlet i Eegholms marts nyhedsbrev

Vi er her som vi plejer

Fødevareafsætningen i akut forandring

Kapema lagerfører 5-akset bearbejdningscenter fra Microcut

Ingeniørens trøst - Tip fra Siemens

Skou Gruppen: Stor ros for at suspendere anlægsloftet

Årets kontorbyggeri 2020 – kontorernes paradis skal kåres!

Finsø A/S: Ny lagerstyring gør os mere effektive

Introduktion til elmarkedet

Solen skinner

Alument udvider altanforretningen med nye bunde i stål

Jeg kan ikke sove

BRIX målere fra Lisco Analytical

5 fordele ved at anvende en frekvensomformer på din elmotor

Send til en kollega

0.25