23948sdkhjf

Global økonomisk vækst overrasker i 2017

| Medlemsnyhed | Indrykket af Atradius

Verdenshandlen har i 2017 oplevet generel fremgang, hvilket betyder at især landene med åbne økonomier står til at profitere. Dog fastholder Atradius, at den økonomiske stimulus ikke nødvendigvis kan opretholdes gennem 2018.

Den overraskende positive udvikling i 2017 tilskrives lempelig pengepolitik, bedrende energipriser samt øget vækstniveau i Kina og Eurozonen. Ligeledes har et ekspanderende internationalt handelsniveau – fra 1,4 % i 2016 til 3,8 % i September 2017 – medvirket til at opjustere de globale samhandelsprognoser.
Fremgangen i det globale handelsniveau gennem 2017 er primært understøttet af øget investeringslyst på de større markeder – særligt det amerikanske og kinesiske – hvilket har øget efterspørgslen af import. Fremgangen er også sket  på baggrund af en reduktionen af de politiske usikkerheder.

”Den styrkede internationale handelsvækst gennem 2017 er en velkommen udvikling, som går hånd i hånd med de positive globale vækstudsigter” siger Jørgen Lund Lavesen, adm. direktør og nordisk direktør hos Atradius. ”Betydning af den internationale handelsvækst afspejles i vores data, hvor langt størstedelen af de reviderede handelsprognoser har været i de mere produktionsorienterede og eksportintensive økonomier i Asien og Østeuropa. Blandt de mere indenlandskorienterede økonomier, som i Latinamerika, har udviklingen været mere stabil".                            

Atradius anslår i 2017 en stigning på 5 % i den internationale handel. Fremadrettet peger en række indikatorer på vedvarende stigning i 2018, men et højere basisår forventes at medføre en deceleration på 3,5 %. 

”På trods af tiltagende handel i 2018, så forventer vi ikke samme opadgående revisioner som i 2017”, siger Jørgen Lund Lavesen. ”Dette skyldes tilstedeværelsen af en række risici, som kan hæmme udvikling i 2018. Den kinesiske økonomis omlægning til forbrugsbaseret vækst vil reducere efterspørgslen og dæmpe den regionale handel. Derudover synes de politiske usikkerheder heller ikke at være et afsluttet kapitel, idet både handelsbarrierer fra NAFTA og de pågående genforhandlinger af Brexit kan påvirke væksten i 2018. Stramninger af den amerikanske pengepolitik kan ligeledes få betydning for fremtidsudsigterne, hvilket vil øge omkostninger ved ekstern finansiering for de eksportorienterede virksomheder i vækstmarkederne”.      

Få mere information om udvikling i Atradius Economic Outlook November 2017, som kan hentes her. 

 

Medlemsnyhed

Indrykket af
Atradius

Sluseholmen 8A
2450 København SV
Danmark
Atradius

Send til en kollega

0.09