Hvordan får vi mere teknologi i anvendelse?

| Medlemsnyhed | Indrykket af GTS-Godkendt Teknologisk Service

I ny publikation giver GTS-nettet fire anbefalinger til fremtidens teknologiske videnbro. Du kan også læse en analyse af de udfordringer, Danmark og dansk erhvervsliv står overfor samt en række virksomhedscases..

Det danske samfund går hvert år glip af både vækst og arbejdspladser, fordi der fortsat er en stor gruppe danske virksomheder, der ikke anvender ny teknologi og viden til at skabe mere konkurrencedygtige produkter og processor. Men hvad holder virksomhederne tilbage og hvilke udfordringer står virksomhederne og samfundet overfor? Vores analyse peger blandt andet på:

·         At digitalisering har ført til en øget kompleksitet i produktudviklingen. Det gør det sværere for den enkelte virksomhed at besidde alle relevante kompetencer, hvilket øger behovet for eksterne rådgivere samt efterspørgsel efter nye former for test- og demonstrationsfaciliteter.

·         At der pågår en internationalisering af markedet for forskning og udvikling, der vil føre til en specialisering og arbejdsdeling på tværs af grænser.

·         At nærheden til test-, demonstration- og udviklingsfaciliteter er afgørende for såvel små og som store virksomheder.

Vi skal styrke videnbroen

Der er derfor brug for at styrke videnbroen fra forskning til erhvervsliv, så flere virksomheder end i dag får adgang til de rigtige kompetencer og faciliteter både herhjemme og internationalt. I publikationen ”Fremtidens teknologiske videnbro – nu og i fremtiden” giver vi fire anbefalinger til, hvordan det kan ske.

·         For det første bør der ske en markant udbygning af test- og demonstrationsfaciliteter. I Danmark er der brug for at opbygge attraktive innovationsmiljøer inden for danske spidskompetencer samt inden for domæneoverskridende områder som fx nye materialer og digitalisering. Herudover bør danske virksomheder sikres en nem adgang til internationale kompetencer på de områder, hvor de ikke findes i Danmark.

·         For det andet er der brug for en stærk dansk deltagelse i Innovation Hubs. Vi anbefaler, at kommende Innovation Hubs - som bl.a. den Digitale Innovation Hub, som det Digitale Vækstråd har peget på - bliver etableret i tæt samspil mellem førende forskningsmiljøer og GTS-institutter. Det er her vigtigt at sikre synergi til allerede eksisterende initiativer.

·         For det tredje skal vi styrke samspillet mellem Startup og GTS-institutter. Tech-startups skal i højere grad have mulighed for at benytte test- og udviklingsfaciliteter og specialistkompetencer hos GTS-institutterne, og det skal ske med en passende funding mekanisme.

·         For det fjerde skal virksomheder have lettere adgang til demonstrations- og testfaciliteter. Det kan blandt ske ved, at InnovationsAgenterne - som en del af deres opgave - skal stå for matchmaking mellem tilgængelig infrastruktur og virksomheder.

Læs mere og hent publikationen her 

Foto: Teknologisk Institut 3D printede fødevarer

Medlemsnyhed

Indrykket af
GTS-Godkendt Teknologisk Service

Gregersensvej 3
2630 Taastrup
Danmark
GTS-Godkendt Teknologisk Service

Send til en kollega

0.111