23948sdkhjf

400 meter Amager-gangbro på Krinner skruefundamenter

| Medlemsnyhed | Indrykket af Fremtidens Fundament ApS

Hurtigere byggeproces, billigere og mindre CO2 - det var fordelene, da entreprenøren Christiansen & Essenbæk valgte at fundere den nye stålgangbro i Remiseparken på Krinner-skruer

Fra let skummel bypark til spændende oplevelsespark. Remiseparken midt inde i Urbanplanen på Amager fornys med aktivitetssti, skaterpark, forskellige landskabsområder og klimasikringsanlæg.

Blandt de nye tiltag er en næsten 400 meter lang gangbro i stål, der står på godt 400 skruefundamenter. En opgave som hovedentreprenøren og betonspecialisten Christiansen & Essenbæk har udført. Og som har givet virksomheden solid viden og praktisk erfaring i at bygge med skruefundamenter under svære jordbundsforhold.

Traditionelt ville gangbroen blive funderet på støbte brøndfundamenter, udgravet i hårdt moræneler og med beton fremført i vanskeligt terræn. En besværlig og tidskrævende proces. Derfor valgte Christiansen & Essenbæk en løsning med skruefundamenter, hvor en enkelt Krinner-skrue erstatter en halv kubikmeter betonfundament. Skruen installeres med millimeterpræcision klar til montage af stålsøjle og drager, som bærer stålristene til broens gangareal.

Amager-jord er hård som beton
Udstyret med Krinners stærke håndskruemaskine KR E 20 har et makkerpar fra Christiansen & Essenbæk gennem et par måneder monteret hundredvis af skruefundamenter i den berygtede og stenhårde Amager moræne - så hård, at morænens lerjord også kaldes for lerbeton blandt garvede byggefolk.

- Når de store entreprenørmaskiner gravede ud herinde, kunne skovlen kun lige skrabe et tynd lag jord af, hvor det var hårdest. Så det er selvfølgelig også hårdt at skulle igennem for at sætte skruerne i den rigtige dybde, fortæller Claus Meinertsen, jord- og betonarbejder med 15 års erfaring.

Gangbroen med dens forskellige plateauer og niveauspring står på Krinner F-R skruefundamenter. En enhedsskrue i ét stykke med en flad firkantet flange, hvor stålsøjlen boltes fast.

- Vi skal ned i den rigtige dybde, og skruerne skal stå så lodret som muligt. Smeden kan rette lidt skævheder op med kiler mellem skruen og stålsøjlen, men vi vil gerne aflevere et ordentligt stykke arbejde. Det sparer smeden for tid, og det gør arbejdet hurtigere for alle, forklarer Claus Meinertsen om blandingen af håndværker-ære i at gøre jobbet ordentligt og ikke spilde kollegaers tid.

Hver skrue sættes med laser
Som arbejdet er skredet frem, har Claus Meinertsen og kollegaen opbygget solid ekspertise i at få Krinner-skruerne ordentligt i jorden.

- Vi starter med at bore for med et hul i fuld dybde. Så lodret som muligt, så selve skruen også ender med at stå lodret, fortæller Claus Meinertsen.

- Det er vigtigt, at skruen går lige ned de første 30-40 centimeter. For vi kan slet ikke rokke den eller rette op på den, når den først er dernede. Jorden er for hård.

Mens skruen kører det sidste stykke ned i jorden, afstemmes højden med lasermåling.

- Smedens stålsøjler er præfabrikeret. Så for at broen står ordentligt, skal jeg ramme den rigtige højde inden for et par millimeter. Så det gør vi bare, forklarer Claus Meinertsen.

Deler skrueviden i firmaet
Hos Christiansen & Essenbæk har skruefundament-teamet samlet mange erfaringer fra Amager, der nu skal videndeles med kollegaerne.

- Vi tænker, at vi vil lave lidt interne videoer. Lidt tips og tricks til, hvordan man bedst løser forskellige udfordringer. Det gør det nemmere for andre kolleger at få et godt resultat. Og firmaet står selvfølgelig endnu bedre til kommende opgaver med skruefundamentering, mener Claus Meinertsen.

Selv er han sammen med et par andre Christiansen & Essenbæk ansatte blevet C-certificeret som installatører af skruefundamenter af Fremtidens Fundament, der repræsenterer Krinner i flere nordiske lande. Certificeringen skete som optakt til opgaven med gangbroen i Remiseparken. Og efter at have skruet et halvt år i Amager-morænen er der ingen tvivl om, at både han og makkerne har fået stor rutine i at overvinde enhver forhindring som skrue-opgaver kan byde på

- Vi kan i hvert fald klare selv de værste forhold, så det bliver spændende at se, hvad de næste opgaver med skruefundamenter byder på, slutter Claus Meinertsen.

FAKTA
KRINNER skruefundamenter sænker CO2-udledningen med 80-95% og er europæisk produceret af genbrugsstål med brug af solcellestrøm. Levetiden er +200 år med katodisk beskyttelse. Fundamenter genbruges nemt eller indgår i nye cirkulære kredsløb. Fremtidens Fundament arbejder med flere af byggeriets grønne frontløbere og har i en årrække leveret skruefundamenter til nybyggeri og efterfundering af enfamilieshuse og rækkehuse til halbyggeri, støjhegn, byrumsinventar mm.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Fremtidens Fundament ApS

Tibberup Allé 67
Hareskovby
3500 Værløse
Danmark
Fremtidens Fundament ApS

Billeder & videoer

Krinner-skruer bærer den nye gangbro i RemiseparkenChristiansen & Essenbæk valgte at sætte den nye 400 meter gangbro i Remisparken på Krinner-skruefundamenter Den ekstremt hårde Amager-moræne er hård ved materiellet, med Krinner-skruefundamenter er funderingen langt nemmere end at grave ud til et støbt betonfundamentStålsøjerne til den nye gangbro i Remiseparken står på en enkelt Krinner-skrue Gangbroen i Remiseparken svæver nogle steder et par meter oppe ... på Krinner-skruerRemiseparkens nye gangbro står på Krinner-skruefundamenter Den nye gangbro i Remiseparken løber gennem 400 svært terræn, fundering med Krinner skruefundamenter gjorde byggeriet meget enklereRemiseparkens nye gangbro står på Krinner skruefundamenter, der gjorde etableringen meget nemmere og sparede  meget CO2Remiseparkens nye 400 m lange gangbro står på Krinner-skruefundamenter, der blev valgt fordi  byggeprocessen var meget nemmere og mere klimavenlig end støbte betonfunderinger Krinner-skruefundamenter gjorde byggelogistikken meget enklere

Send til en kollega

0.067