23948sdkhjf

Legionella - nye udfordringer og løsninger – temadag på Teknologisk Institut

| Medlemsnyhed | Indrykket af Teknologisk Institut - Energi og Klima

Legionella i forbindelse med brugsvand er igen i fokus og antallet af legionellatilfælde stiger. På temadagen den 24. juni kan man bl.a. høre om de aktuelle problemstillinger, der vedrører legionella i installationer til varmt og koldt brugsvand

Legionellaproblematikken i forbindelse med vand og brugsvandsinstallationer er igen i fokus – både i Danmark og i udlandet. Det skyldes bl.a. et stigende antal sygdomstilfælde forårsaget af legionella samt et nyt EU-drikkevandsdirektivforslag baseret på anbefalinger fra WHO/Verdenssund-hedsorganisationen.

Fjernvarme og brugsvand
På fjernvarmeområdet betyder risikoen for legionella en begrænsning i mulighederne for at reducere fremløbstemperaturen i forbindelse med varmt brugsvand. Men det kolde drikkevand er også forurenet med legionellabakterier flere steder i landet.

I bygningsreglementet BR18 er legionellaproblematikken angivet med flere funktionskrav til brugsvandsinstallationer. Mulige løsninger, der underbygger disse krav, er bl.a. belyst i den nyreviderede Rørcenteranvisning 017, hvor et helt nyt afsnit også omhandler risikovurdering. Dette afsnit er bl.a. baseret på europæiske guidelines, og anbefalinger fra WHO.

I Danmark har Statens Seruminstitut inden for de seneste år konstateret, at der er et stigende antal tilfælde af legionærsyge, men kilderne er ikke kendte. Brugsvandsinstallationer, bl.a. på en række plejehjem, er blevet gennemgået i forbindelse med et forskningsprojekt, der skal klarlægge årsagerne til legionærsyge.

Undersøgelser af vandprøver har også vist, at det kolde drikkevand flere steder er forurenet med legionellabakterier, når det kommer ind i bygningen. Omfanget af denne forurening og de konkrete geografiske placeringer i Danmark er ikke specifikt undersøgt, og derfor heller ikke afklaret, men der vil i fremtiden også blive stillet krav til temperaturerne i koldtvandsinstallationerne.

På temadagen sætter man bl.a. fokus på:

  • Hvor der er legionella i drikkevandet og omfanget af forureningen
  • Om legionellabakterien kan fjernes fra drikkevandet og dermed sikre brugsvandssystemerne
  • Hvordan installationerne kan risikovurderes, og hvad dette kræver
  • Hvilke bekæmpelsesmetoder, der findes og hvilke fordele, ulemper og begrænsninger disse har
  • Hvordan det er muligt at etablere legionellasikre lavtemperaturløsninger til fjernvarme (inkl. hvor langt ned temperaturen kan sænkes)
  • Hvordan man kan dokumentere disse løsninger - bl.a. i relation til kravene i bygningsreglementet.
    Læs mere

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Teknologisk Institut - Energi og Klima

Gregersensvej
2630 Taastrup
Danmark
Teknologisk Institut - Energi og Klima

Send til en kollega

0.11