Byggeri Metal Fødevarer Energi Træ og møbel Elektronik Detail
 

Send til en kollega

Go Energi bliver nedlagt

Den nye energipolitiske forlig betyder lukning af den uvildige, offentlige organisation Go Energi

Et bredt politisk flertal har med det nye energipolitiske forlig besluttet at nedlægge den uvildige, offentlige organisation Go’ Energi

Hovedparten af Go’ Energis kampagne- og informationsaktiviteter afvikles med den begrundelse, at energiselskaberne får en større energispareforpligtelse. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen, som evaluerer, hvad der skal køre videre. Aftalen træder i kraft allerede fra 2012.

Aftaleteksten lyder således:

"I lyset af den betydelige styrkelse af energiselskabernes energibesparelsesforpligtelser afvikles de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go’ Energi. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen og der gennemføres en analyse med henblik på at vurdere, hvilke af disse aktiviteter der skal videreføres. Dette frigiver midler på 60 mio. kr. årligt. Fra 2012-15 udmøntes disse midler til andre energieffektiviseringsinitiativer, som beskrevet i bilag 3. Parterne mødes i 2015 for at drøfte udmøntning energieffektiviseringspakkens tilrådighedværende midler."

tøtte

Skriv kommentar
Populære artikler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Der er allerede 8.311 modtagere.
Se det seneste nyhedsbrev.


Se alleMedlemmernes egne nyheder